LOGICS0

Z onlinetechnology.cz

Přejít na: navigace, hledání

Speciální vstup LOGIC S0 je k dispozici pro SDS MICRO E.

Tento vstup je možné použít pro počítání S0 impulsů nebo zjišťování tarifu, popř. jako obecný binární vstup (pro SDS-C / web).

POZOR: tento vstup není galvanicky (opticky) oddělen od procesoru (SoC) zařízení SDS !

Pro použití vstupu LOGIC S0 platí některé důležité omezení (z hlediska elektrického zapojení).

Základní funkční zapojení je zde: Soubor:And_sds_micro_E_basic_LOGICS0_circuit.gif

Na obrázku vidíte dvě svorky: "LOGIC S0" a "GND". Svorka "GND" je u výrobku SDS dostupná na více místech.

Jako "LOGIC S0" je zde brán "čtvrtý pin" RJ konektoru, který se primárně používá pro připojení 1-Wire sběrnice.

Původní myšlenka pro LOGIC S0 vstup je připojit hotové externí zařízení - optosnímač - který se přiloží na blikající LED elektroměru, přičemž zařízení SDS bude ve stejném rozvaděči jako elektroměr.

Samozřejmě lze LOGIC S0 využít i pro jiné účely, je ale potřeba dbát na taková opatření, aby nedošlo ke zničení zařízení SDS - vstupní pin je totiž přímo přiveden na procesor v zařízení SDS, takže je při nesprávném použití možné tento procesor (a tím celé zařízení) zničit, což samozřejmě nebude uznáno jako reklamace.

Elektrické vlastnosti vstupu LOGIC S0:

 • je použita CMOS logika, napěťová úroveň 3.3V
 • externí zařízení musí spínat LOGIC S0 vstup na GND svorku (pozor, na GND svorku - ideálně konkrétní GND pin RJ konektoru, nikoliv však na napájecí AC svorku zařízení)
 • zamezte možnosti statického výboje do LOGIC S0 vstupu (chraňte před ESD)
 • zamezte možnosti indukce cizího napětí do LOGIC S0 vstupu (použijte izolovaný, chráněný vodič mezi spínačem a svorkou, ideálně použijte krátký kroucený pár, kde jeden vodič je LOGIC S0 a druhý GND).
 • spínač, který spíná LOGIC S0 na GND, musí být bezpotenciálový (zamezte přivedení cizího napětí do LOGIC S0 vstupu) - ideálně reléový kontakt, nebo tranzistor optočlenu atd.
 • ve speciálním případě, kde spínající zařízení je napájeno ze zařízení SDS (zmiňovaný optický snímač pro elektroměr), lze LOGIC S0 spínat na GND pomocí tranzistoru (doporučen BSS138)

Jak otestovat LOGIC S0 vstup:

 • ručně spojte pin 3 (GND) a pin 1 (LOGIC S0) konektoru RJ (konektor pro připojení 1-Wire sběrnice)

Pro informaci: úplné zapojení 1-Wire RJ konektoru

 • pin 1 = LOGIC S0 (tento pin je nezapojen u jiných výrobků SDS než SDS MICRO E)
 • pin 2 = DATA sběrnice 1-Wire
 • pin 3 = GND
 • pin 4 = napájení sběrnice 1-Wire (+3.3V přes pojistku)
Osobní nástroje
Translate