Měření spotřeby

Z onlinetechnology.cz

Přejít na: navigace, hledání

Když je potřeba ohodnotit spotřebovanou elektrickou energie, provede se hodnocení součinem elektrické práce za určený čas.

V souladu s praxí, měříme v jednotkách Wh nebo kWh.

Wh = množství elektrické práce ve Wattech použité za určený čas (hodiny).

kWh = množství elektrické práce v kiloWattech použité za určený čas (hodiny).


Zavedením sazby za kWh lze vyjádřit cenu spotřebované elektrické energie.


Funkce měření spotřeby u výrobků SDS

Tam, kde se pracuje s elektrickou energií (např. SDS UPS), provádíme i měření odběru této energie.

Tyto čísla vám pak budou dobrou oporou ve sporech s pronajímately, nebo jen při kontrole odběru daného zařízení.

Osobní nástroje
Translate