Manual Firmware Update

Z onlinetechnology.cz

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Aktualizace firmware

Pravidelně vydáváme nový firmware pro všechny výrobky SDS. Je to z důvodů oprav průběžně hlášených chyb či problémů, a také z důvodu přidávání nových funkcí do zařízení SDS.

Důrazně doporučujeme provádět pravidelné aktualizace zařízení SDS !

Nový firmware je k dispozici zdarma, na těchto stránkách. Sledujte pravidelně uvedené stránky, ať víte o nových dostupných aktualizacích.


Návod krok za krokem

Aktualizace firmware se provadí přes rozhraní Ethernet. Doporučeno je přímo připojit zařízení SDS k počítači, ze kterého budete aktualizaci provádět.

POZOR - TENTO NÁVOD PLATÍ PRO SDS PRVNÍ PRODUKTOVÉ ŘADY - nicméně postup je velice obdobný i pro SDS Druhé Produktové Řady.


Soubor:thumbnail_qa.jpg

Starší návod je zde.  • První krok: stáhněte si nový firmware (správný BIN soubor) pro vaše konkrétní zařízení SDS.

Pozor, každé zařízení má svůj specifický firmware, a tyto soubory nejdou zaměnit. Současně si zaznamenejte konfiguraci svého zařízení ("pro případ", není to nezbytně nutné).  • Druhý krok: stáhněte si program SDSC.EXE (spustitelná aplikace pro Windows). Tato aplikace, mimo jiné, poskytuje nejaktuálnější program pro aktualizaci firmware v zařízení SDS.

N004.jpg


Poznámka: v historii (mnoho roků zpět v čase) byl aktualizační program k dispozici jako samostatná aplikace (pro Windows s názvem: AND_BOOTLOADER.exe). V současné době došlo ke sloučení všech nástrojů (aplikací) do jediné jediné společné aplikace, takže i aktualizace firmware je prováděna z tohoto společného nástroje (název: SDSC.exe). Tato informace je zde uvedena jen pro úplnost, pokud by někdo narazil na tento starý soubor.  • Třetí krok: připojte se k zařízení SDS, které chcete aktualizovat. Otevřete webové rozhraní, a přejděte na stránku "Administrace".

N003.jpg  • Čtvrtý krok: ve webovém rozhraní zadejte heslo, a spusťte "boot loader" (program uvnitř SDS, který umožní přijmout aktualizovaný firmware, a přepíše původní firmware novým).

N005.jpg  • Pátý krok: pokud jste zadali heslo správně, zobrazí se následující webová stránka - ze které si opíšete uvedenou IP adresu:

N006.jpg  • Šestý krok: teď máte zhruba tři minuty na spuštění aktualizace. Pokud to nespustíte včas, zařízení SDS se vrátí do původního provozního stavu. Ve spuštěném programu SDSC.exe vyberte program aktualizace:

N002.jpg  • Sedmý krok: vyberte BIN soubor nového firmware, a stiskněte tlačítko "start the transfer". Následně se zobrazí okno, do kterého zadáte IP adresu cílového zařízení SDS (to které chcete aktualizovat, a které je v režimu "boot loader", viz čtvrtý a pátý krok):

N007.jpg  • Osmý krok: po správné zadání IP adresy probíhá proces aktualizace. Čekejte až doběhne do 100%. Nesmí dojít k přerušení procesu aktualizace - pokud k tomu dojde, bude potřeba zařízení SDS specifickým způsobem znovu oživit, viz dále.

N008.jpg  • Hotovo: jakmile proběhne celý proces do 100%, budete o tom informováni. Zařízení SDS je teď aktualizováno a je možné ho použít. Vždy zkontrolujte konfiguraci zařízení, je možné že se mohla změnit.

N009.jpg


Poznámka: nastavte pro každé zařízení SDS unikátní MAC adresu.

http://192.168.1.250/ch_mac


Co dělat když se aktualizace nepovede (SDS První Produktové Řady)

Pokud dojde k přerušení aktualizace firmware, pak je zařízení SDS bez platného/celého firmware, a nelze to tedy použít.

Pokud aktualizujete původní firmware, který je starší než 04/2012, a nepovede se to, pak musíte toto zařízení poslat výrobci na opravu.

Pokud aktualizujete firmware, který je novější než 04/2012, tak jej můžete sami "opravit" - zkratováním propojky RSTD. V tomto režimu zařízení SDS zůstane po restartu v "boot loader" módu, a můžete nahrávání nového firmware opakovat.

Tato situace nemůže nastat u zařízení SDS-TTCPRO a SDS-MINI, v případě selhání nahrávání nového firmware (např. výpadek síťového spojení) jednoduše spusťte celý proces znovu (je jedno, v kolika procentech k pádu došlo).


SDS Druhé Produktové Řady

Postup je velmi obdobný - stáhněte soubory (firmware BIN, a nahrávací aplikaci FULLC.EXE), aktivujte režim nahrávání v SDS (ve webové administraci, velmi podobně jako u SDS První Produktové Řady) a to je vše.

Pokud se přenost BIN souboru do SDS nepovede, jednoduše to celé spusťte znovu.

Osobní nástroje
Translate