Passive PoE

Z onlinetechnology.cz

Přejít na: navigace, hledání

Pasivní Power over Ethernet je jednou z nejlevnějších možností, jak napájet zařízení bez nutnosti vést další samostatný napájecí kabel.

To co se ušetří na ceně za realizaci, však ubírá na možnostech a schopnostech.

Pasivní PoE, které nejčastěji realizujeme v našich výrobcích, využívá samostatné dráty v UTP kabelu. Proto lze takto realizované pasivní PoE nasadit pouze na kabely, kde nejsou vyžity všechny čtyři kroucené dvojice, ale kde jsou použity jen dvě z nich. Zbylé dvě jsou tedy vyhrazeny pro PoE.

Zapojení je jednoduché - napájecí napětí je přímo připojeno na dané dráty, viz schéma.

Existuje také možnost se zapojením zvyšovacího měniče, toto řešení je nutné pro delší trasy (menší úbytek při vyšším napětí), ale opět stoupne cena o cenu měniče.

Soubor:And_sds_simple_ups_schPoE.gif

Obsah

SW-DIST

Modul průchozího čtyřnásobného Passive PoE injectoru / splitteru.

Na desce je navíc osazen snižovací měnič (napájeny z PoE napětí), s výstupním napětím v rozmezí 8V až 14V (nastavitelné trimrem). Tento přídavný měnič je vhodný pro napájení např. switche, který potřebuje 12V, když jediné co máme k dispozici je PoE napětí např. 24V nebo 48V. Měnič pracuje se širokým rozmezím PoE napětí (tj. od požadovaného výstupního napětí plus dva Volty až po 60V).

Na desce tedy jsou 2x čtyři konektory pro ethernet 100MBit. Každý pár je navzájem propojený, takže jej lze použít jako průchozí spojku. Jedna strana má ale navíc zapojeno pasivní PoE, přičemž toto PoE je pro všechny konektory společné. Pasivní PoE lze přivést na desku konektorem Jack 2.1mm (externí spínaný zdroj), nebo jedním ze čtyř ETH konektorů.

SIMPLE-UPS

Modul SIMPLE-UPS nabízí jednoportový pasivní PoE injector, dále kompletní napájecí DC zdroj a připojení zálohovacího akumulátoru.

Jiné výrobky

Doporučujeme kontaktovat AlterNET.sk, nabízejí nejlepší a nejlevnější pasivní PoE injector/splitter ve formě kabelové spojky.

Doporučené oficiální kabelové splittry / injectory, viz http://www.passivepoe.com, Tyto byly uvedeny na trh jako první, než je začali ostatní kopírovat (poučný a zajímavý příběh, mimo jiné).

Aktivní PoE

Vyžaduje speciální elektroniku na obou stranách (ve zdroji i u příjemce), výhodou je zase vysoký přenesený výkon, zjištění typu koncového zařízení a ověření možnosti zdroje toto zařízení napájet, atd.

Osobní nástroje
Translate