Portál měření energií

Z onlinetechnology.cz

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Webový portál

Webové stránky umístěné na webovém serveru, ke kterým mají přístup všich majitelé zařízení OnlineTechnology/SDS.

Pokud své zařízení nastavíte dle následujícího návodu tak, aby s portálem komunikovalo, budete mít k dispozici živý přehled ohledně spotřeby energíí odkudkoliv z internetu a současně také přístup k archivním hodnotám.

Použití portálu tedy řeší dvě základní následující potřeby:

 • při použití portálu nepotřebujete pro zařízení mít veřejnou IP adresu ( = úspora ), jen je nutné ho připojit k internetu
 • získáte archiv záznámů spotřeby energie (vše co lze pomocí S0 měřit)

Portál je provozován zdarma pro majitele zařízení. Kompletní provozní podmínky naleznete na webových stránkách portálu.

Díky tomu, že zařízení přenáší informace do portálu přes Ethernet (pomocí HTTP protokolu), tento přenos nepřináší jakékoliv nové náklady, pokud zařízení je v komunikační síti která je připojen k internetu. Příkladem: máte svůj byt, který je připojen k internetu poskytovatelem připojení. Nainstalujete si naše zařízení pro měření odběru a nastavíte ho tak, aby posílalo informace na portál. Za posílání informací nebudete svému poskytovateli platit cokoliv navíc (než je obecná platba za připojení k Internetu, kterou jste platili už předtím).

Připravili jsme nový, redesignovaný a především vylepšený portál, na adrese [1] .

Jak se k portálu připojit

Prvním krokem je vaše registrace. Musíte si zřídit svůj osobní účet, pomocí kterého se budete moci na portál přihlásit a přistupovat ke svým údajům. Údaje jsou přístupné jen pro určené osoby (tj. jen pro vás), nikdo jiný (cizí) se k nim nedostane.

Zřízení účtu provedete z úvodní stránky portálu (odkaz: nová registrace).

Jakmile máte úspěšně zařízen svůj účet, následuje krok připojení vašeho zařízení do portálu.

V portálu, po přihlášení, na hlavní straně (stránka "aktuální stav") je odkaz s názvem "Připojit nové zařízení...". Klikněte na něj a pokračujte podle pokynů, které vám budou zobrazeny.

Výsledkem bude identifikační kód pro nové zařízení (zkráceně ID). Tento kód vložíte do programu zařízení (viz dále na této stránce) a v ten okamžik začne zařízení posílat informace do portálu.

Další důležitý a nezbytný krok je konfigurace zařízení. To se provede, po registraci, případně i kdykoliv znovu, pro příslušné zařízení kliknutím na odkaz v jeho tabulce (stránka "aktuální stav"). Zejména je nutné vyplnit informace o umístění zařízení, přepočetní konstanty (např. hodnoty imp./kWh a tak dále) a samozřejmě názvy zařízení a tarifů.

Jak nakonfigurovat zařízení

Poté, co jste provedli všechny předchozí popsané kroky, máte polovinu práce za sebou.

Teď je potřebné se věnovat zařízení. Protože k dispozici je v současné době zařízení SDS MICRO, bude se následující postup věnovat tomuto zařízení.

Připojení hardware je popsáno na této stránce.

Důležité upozornění: je nutné mít v zařízení nahrán firmware s datem 8.10.2010 nebo novější. Firmware stáhnete z těchto stránek, i s návodem na nahrání.

Jakmile budete mít aktuální verzi firmware ve vašem zařízení, můžeme pokračovat:

Pomocí programu pro nahrávání SDS-C do zařízení (program ke stažení z tohoto webu) nahrajte následující program do zařízení. Postup je popsán např. zde.


Postup nahrání potřebného SDS-C programu do zařízení:

 • Připojíte zařízení SDS MICRO k síti (nebo přímo k vašemu počítači)
 • Spustíte náš Windows® program pro nahrávání SDS-C do zařízení (je zdarma ke stažení z této WiKi)
 • Vyberete záložku "Source code"
 • Zmáčknete tlačítko "Otevřít soubor" (první velké tlačítko vlevo nahoře).

Varianta pro původní portál (portal.merenienergie.cz):

 • Vyberete soubor s programem ".c", který stáhnete z této stránky (hned pod tímto návodem)
 • Upravte obsah souboru s programem ".c" tak, že v něm na dvou konkrétních místech změníte ID na vaše ID pro vaše konkrétní zařízení (!)

Nový portál vám konkrétní program vytvoří na míru, vyberete si jaké informace chcete získávat.

Společné pokračování návodu:

 • Zkušení programátoři mohou provést své případné změny či doplnit program svými funkcemi
 • Zmáčknete tlačítko "Compile"
 • Otevře se okno s informací o úspěchu, zmáčknete tlačítko "close window"
 • Přepnete se na kartu "UPLOAD TO DEVICE"
 • Zadáte IP adresu zařízení a heslo pro přístup do vašeho zařízení (stejné jako pro přihlášení do webu zařízení)
 • V rámečku "STEP 1" zmáčknete tlačítko "CONNECT TO SDS DEVICE AND READ INFORMATION"
 • Pokud to proběhne úspěšně, odblokuje se druhé tlačítko dole
 • V rámečku "STEP 2" zmáčknete tlačítko "UPLOAD COMPILED PROGRAM TO SDS" - tím se nahraje program do zařízení, chvíli to potrvá
 • Úspěšné nahrání programu bude oznámeno v textovém boxu ("DONE.")
 • V případě neúspěšného nahrání opakujte celý postup pro kartu "UPLOAD TO DEVICE"
 • V případě problémů nás kontaktujte, nebo využijte fórum technické podpory


Pro běžného uživatele je určen jeden z následujících SDS-C programů (vyberte dle toho co potřebujete):

Výchozí SDS-C program (pro původní portál) stáhnete z odkazu:
 pro všechny verze firmware - program stahujte odsud

Protože je někdy potřeba, mít údaje získané přesně v celé čtvrthodiny (např. přesně v 12:15, 14:30, atd.), pak je potřeba použít jiný program, viz tento následující odkaz:

Speciální SDS-C program (X:15) (pro původní portál) stáhnete z odkazu:
 pro verze firmware do konce června 2011 (tj. SDS-C 03 a starší) - program stahujte odsud.
 pro verze firmware od července 2011 (tj. SDS-C 04 a novější) - program stahujte odsud.

Pokud máte verzi firmware starší než z července 2011 (tj. do konce června 2011), aktualizujte ji (!) a do té doby použijte program pro SDS-C 03. Každopádně, jednoznačně doporučujeme použít nový program pro SDS-C 04 (což můžete udělat jen pokud máte nejnovější verzi firmware ve vašem zařízení).

Poznámka: mezi všemi programy není rozdíl ve funkčnosti, z hlediska údajů, které se posílají na portál. Rozdíly jsou pouze a jenom v čase, kdy se tyto údaje odesílají - výchozí program začíná čas odpočítávat od okamžiku zapnutí zařízení. Konkrétní program (X:15) však hlídá reálný čas (zařízení ale MUSÍ mít funkční připojení k NTP serveru !!!), a posílá data přesně v okamžiku, kdy jsou minuty dělitelné patnácti. Všechny programy tak mají interval mezi odesláním údajů na portál patnáct minut, ale liší se tím, od kdy se těch patnáct minut počítá. Všechny programy si však můžete dle potřeby upravit, na delší nebo kratší intervaly, atd., zdrojové texty programů jsou právě zde ke stažení - vyberte si však podle verze SDS-C, kterou má firmware, který máte nahraný ve vašem zařízení.

Poznámka: využití SDS-C programu je jediným způsobem, jak data odesílat na portál.

Poznámka: nejste omezeni na odesílání jen S0 impulsních počítadel. Po vhodné úpravě programu můžete odesílat cokoliv jiného, co má zařízení k dispozici (např. údaje z teplotních čidel).


 VELMI DŮLEŽITÉ: správně upravit program SDS-C, tj. zapsat do něj VAŠE ID které získáte z portálu pro každé nové zařízení. 
Pokud nepřepíšete ID v textu programu správně na vaši hodnotu, nebudou se informace ukazovat na vašem účtu v portálu.

Adresa portálu

Původní portál je přístupný na adrese PORTAL.MERENIENERGIE.cz.
Nový portál je přístupný na adrese ePORTAL.MERENIENERGIE.cz.
Obě verze jsou k dispozici zdarma.

Technické detaily

Portál je provozován na serveru hostingové firmy. Naše podmínky používání naleznete zde, při použití portálu s nimi dáváte souhlas.

Portál si ukládá po přihlášení cookie, ve které jsou informace o relaci. Po odhlášení není cookie potřebná, paranoidní uživatelé ji mohou s klidem smazat. Pokud nebude možnost si cookie uložit, nepovede se vám přihlásit se k portálu.

Komunikace probíhá pouze směrem ze zařízení do portálu, používá se přitom protokol HTTP. Přenáší se zanedbatelné množství dat (pouze vyplněná HTTP GET hlavička, žádne další data).

Data jsou do portálu přenášena co 15 minut. Samozřejmě úpravou výchozího nabídnutého programu v SDS-C lze tento čas jakkoliv změnit, ovšem pozor, v současné době je na straně portálu provedeno záměrné omezení na nejkratší dobu mezi dvěma příjmy dat, a to na 5 minut. To znamená, že po příjmu jedné sady dat nebudou další data až do uplynutí 5 minut přijaty. Po vyhodnocení zátěže serveru dojde v budoucnu k upravení této doby dle potřeby, vše zde bude popsáno, nicméně neplánujeme její prodloužení. Výchozí interval pro ukládání dat je zvolen na 15 minut, což generuje i pěkné výstupy pro Excel®, použitelné pro vyhodnocování čtvrthodinových maxim.

Pozor, ukládání je prováděno s výchozím intervalem co 15 minut, což se ale začne počítat od okamžiku zapnutí zařízení. Pokud potřebujete ukládání v přesných časech (pevně v 0,15,30,45 minutě každé hodiny), musíte použít specifický program (je k dispozici na této stránce).

Zařízení samo o sobě (bez nahraného programu) s portálem nekomunikuje, takže nemusíte mít obavu, že by byly vaše data odesílány na portál když by jste to nechtěli. Teprve tím, že do zařízení sami nahrajete konkrétní SDS-C program, začne zařízení data odesílat.

Použití portálu není vyhrazeno - můžete s klidem program upravit tak, aby zařízení posílalo data na váš server.

Osobní nástroje
Translate