RS485 SHIELD

Z onlinetechnology.cz

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Popis

Jedná se o OPEN SOURCE (CC licence) doplněk výrobku SDS-MICRO LIGHT (SDS MICRO LIGHT2).

Tento konkrétní SHIELD je určen jednak jako ukázkový modul, nicméně je plnohodnotně funkční a prakticky užitečný.

Úkolem RS485-SHIELDu je poskytnout doplněk k samotné desce SDS-MICRO LIGHT, a to konkrétně převodník rozhraní UART (které poskytuje přímo deska SDS-MICRO LIGHT) na standardizovanou sběrnici RS485.

Desku si můžete ihned sami vyrobit, není tam potřeba nic upravovat. Pokud však potřebujete nějaké vlastní úpravy či doplňky, potřebné podklady jsou k dispozici na této stránce.

Rozměr desky je stejný, jako je rozměr výrobku SDS-MICRO LIGHT. Nic vám však nebrání si rozměr (Dimensions) zvětšit dle potřeby. Důležité je jen zachovat správné vzájemné rozmístění všech propojovacích bodů pro SDS-MICRO.

SHIELD může být umístěn nad deskou SDS-MICRO (sandwich), nebo také pod ním (pak se SDS-MICRO "nasazuje" na SHIELD).

Připojení k SDS-MACRO: modul lze připojit i k modulu SDS-MACRO. Za tímto účelem je na RS485 SHIELD modulu připraveno propojovací místo, které se 1:1 spojí s piny JP2 modulu SDS-MACRO. Dále se v tomto případě nesmí osadit některé součástky na modulu RS485 SHIELD, viz další text.

Použití

Sběrnice RS485 je polo-duplexní. To znamená, že vždy na sběrnici může být jen jeden z účastníků, který v danou chvíli vysílá data, a všichni ostatní musí v ten okamžik poslouchat (nebo spát, ale každopádně nesmí vysílat). Je úkolem protokolu, aby to bylo dodrženo - závisí to tedy na všech účastnících (zařízeních) připojených na stejnou sběrnici RS485.

Modul RS485 SHIELD lze fyzicky nakonfigurovat do tří režimů:

  • trvalé vysílání - modul trvale převezme přístup na sběrnici RS485 a nedá šanci ostatním účastníkům na sběrnici vysílat
  • přepínání vysílacího režimu (RX/TX) pomocí pinu PD0 - vyžaduje ale firmware v SDS-MICRO, které bude pin PD0 správně ovládat
  • automatické ovládání vysílacího režimu v případě připojení k SDS-MACRO - protože SDS-MACRO má k dispozici speciální signál právě pro tento účel

Volba jednoho ze tří režimů se provádí pomocí jumperu (zkratovací propojky) JP6 (viz schema, poslední list).

Trvalé vysílání = JP6 zkratovány piny 1 a 2.

Přepínání TX/RX pomocí PD0 = JP6 zkratovány piny 2 a 3.

Automatické ovládání z SDS-MACRO = JP6 neosazen (není zkrat na 1-2 ani na 2-3).


Dále pozor na to, že v případě připojení RS485 SHIELD k modulu SDS-MACRO, je RS485 SHIELD napájen napětím +3V3 přímo z SDS-MACRO. V takovém případě se na modulu RS485 SHIELD nesmí osadit jeho vlastní zdroj +3V3 (naopak pro SDS-MICRO, které +3V3 neposkytuje, ten zdroj potřebujeme).


Sběrnice RS485 vyžaduje provést propojení správným typem vodičů. Typicky vhodná je kroucená dvoulinka (plus další drát pro propojení GND / "země"), o impedanci 100 až 120 ohmů. Nepoužívejte hvězdicovou strukturu propojení, naopak je doporučen způsob od jednoho zařízení k druhému, od něj teprve k třetímu, atd.

Oba konce sběrnice by měly být zatíženy impedancí, odpovídající impedanci vedení sběrnice. Typické řešení je umístit rezistor hodnoty 120 ohmů na jeden konec a druhý rezistor 120 ohmů na opačný konec. Konkrétní řešení záleží na vlastní realizaci, rozmístění a tak dále. Při vynechání správného impedančního zakončení budou na koncích sběrnice vznikat odrazy signálu, a ty se sečtou s následujícím vysílaným signálem, a tím poškodí jeho úrověn. Výsledkem může být až plně nefunkční komunikace po sběrnici.

Rezistor R4 je právě tímto zakončovacím rezistorem. Osadťe jej na modul v případě, že RS485 SHIELD bude na jednom z konců sběrnice. Pokud by měl být uprostřed, zřejmě nebude vhodné R4 osazovat.

Rezistor R3 plní bezpečnostní funkci. Je totiž potřeba, aby všechny zařízení na stejné sběrnici měli pokud možno stejný potenciál na GND. Proto se GND všech zařízení musí propojit - ale tím může vzniknout tzn. "zemní smyčka", kdy přes tyto propoje poteče vyrovnávací proud (obvyklá situace při špatně realizované elektroinstalaci). Rezistor R3 pak funguje jako bezpečnostní pojistka, kdy může dojít k jeho přepálení, pokud tyto vyrovnávací proudy budou příliš velké. Hodnotu R3 upravte dle vlastní potřeby (1R, 10R, atd.), ale pozor, aby nedošlo k omezení schopnosti sběrnice RS485 přenášet data.


Soubory ke stáhnutí

Stáhnout a využívat soubory můžete pouze pokud plně souhlasíte s licenčními podmínkami.

Výkres desky s plošnými spoji

Projektový BRD soubor je k dispozici ke stažení. Do tohoto souboru si následně v editoru desky doplníte vlastní zbytek vlastní aplikace.

Výrobní parametry desky s plošnými spoji:

  • návrhový systém Eagle 5.60
  • oboustranná deska s plošnými spoji, prokovené otvory
  • doporučený povrch: PbHAL
  • doporučena nepájivá maska na obou stranách (BOTTOM a TOP)
  • velmi doporučeno provést potisk na straně TOP (strana součástek)

Pro výrobu stačí konkrétnímu výrobci poslat BRD soubor, uvést tyto parametry a požadovaný počet kusů . . .

Seznam součástek

Seznam se chystá.

Licence

Licence Creative Commons
SDS SHIELD, jejímž autorem je http://www.an-d.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: http://www.onlinetechnology.cz.

Osobní nástroje
Translate