SDS-BIG varianty

Z onlinetechnology.cz

Přejít na: navigace, hledání

Stránka je ve výstavbě.

Obsah

Varianty

Podle potřeby uživatele nabízí výrobce různé varianty výrobků SDS druhé produktové řady, to znamená výrobků SDS-BIG, SDS-SMALL, SDS-MODUL-STSW a všechny odvozené OEM výrobky. Jedná se tedy o všechny SDS, které nabízejí FULL-C programovací jazyk (a netýká se to tedy výrobků, které používají SDS-C).

Všechny tyto SDS jsou nabízeny ve dvou fyzických variantách:

  • varianta velikosti paměti pro FC program: 64kB
  • varianta velikosti paměti pro FC program: 128kB

Vy jako majitel SDS, jste si variantu (64 nebo 128) vybrali při koupi výrobku.

Protože varianta 64/128 je fyzicky vázána na hardware, nelze ji programově změnit.

Výrobek vyrobený jako varianta 128 bude navždy 128 a nelze jej předělat na variantu 64, a naopak (variantu 64 nelze jakkoliv předělat na variantu 128).

Pokud potřebujete zjistit, jakou variantou vaše SDS je, tak to zjistíte například z webové administrace zařízení, a to z názvu výrobku:

  • SDS-BIG-64 a SDS-STSW-64 jsou variantou 64kB
  • SDS-BIG-128 a SDS-STSW-128 jsou variantou 128kB


Proč vůbec mít varianty

Protože levnější varianta (64kB) mnohdy stačí, a tedy je zde možnost ušetřit (koupit levnější výrobek SDS), když spolehlivě víte, že velkou variantu (128kB) nevyužijete (tak proč za to platit).

Pokud nevíte, jakou variantu zvolit, můžete si to nejprve vyzkoušet (bez nutnosti kupovat hardware) a na základě takového zjištění teprve tu správnou variantu koupit. Vyzkoušíte si to tak, že ve vývojovém prostředí pro FULL-C jazyk (tj. nejnovější FULLC.EXE) si napíšete svůj program a podíváte se, jak moc je po překladu "velký" (jestli se vleze, i s budoucí rezervou, do malé varianty 64kB nebo jestli už je potřeba varianta 128kB).


Co to skutečně znamená

Varianta "64kB"

K dispozici je fyzicky jedna celá oblast velikosti 64kB.

Celý FULL-C program (tj. jeho texty (stringblob) a kód (bytecode) samotný) se musí "vlézt", spolu se zásobníkem (stack) a haldou (heap), do jediné oblasti o velikosti právě 64kB.

To je fajn pro většinu programů, ale ty skutečně velké už mohou mít problém (ani to nebývá s velikostí programu - kódu - samotného, ale s požadavky na velikost zásobníku nebo haldy).


Varianta "128kB".

K dispozici jsou dvě celé samostatné oblasti, každá o velikosti 64kB, celkem tedy 128kB.

Celý FULL-C program (jen jeho kód (bytecode) samotný) má k dispozici celou druhou oblast (BLOCK-II, 64kB) jen pro sebe. Pokud je program menší, je zbylé volné místo poskytnuto jako dodatečná paměťová halda (heap) (což je mnohdy výhodné).

Texty programu (stringblob) jsou umístěny do první oblasti (BLOCK-I, 64kB), spolu se zásobníkem a hlavní haldou.

Toto uspořádání umožňuje dosáhnout mnohem větších rozměrů zásobníku (což je často potřebné), a současně neomezuje velikost kódu programu (což u varianty "64kB" je dost zřejmé).


Co si tedy vybrat?

To je na vás. Pokud nevíte, kupujte variantu "128kB".


Použití správného firmware

Je nezbytné použít správný firmware (rozlišíte názvem).

Osobní nástroje
Translate