SDS-UPS-ONEDPS Changelog

Z onlinetechnology.cz

Přejít na: navigace, hledání

SDS-UPS-ONEDPS

Tato stránka se věnuje změnám ve firmware a v HW pro výrobek SDS-UPS-ONEDPS - tj. AKTUÁLNĚ PRODÁVANÁ, JEDNODESKOVÁ VARIANTA (DIN KRABIČKA)

--- Aktuální nabízená SDS-UPS-ONEDPS nahrazuje předchozí dvoudeskovou variantu (ta se už neprodává, je nahrazena právě touto ONEDPS verzí).

Změny jsou seřazeny tak, že nejnovější verze (která je stáhnutelná z webu) je popsána jako první.12.1.2019

 • optimalizace webového serveru (množství přenášenyćh dat sníženo až o polovinu, bez změny funkce) - ocení se to zejména při přenosu po úzkých linkách (např. gprs, modemy)

4.1.2019

 • překlopena beta do oficiálního vydání
 • SDS-C: verze 08 (pole share[], nové položky v sys[], nové sds-c funkce)
 • watchdog sds-c programu

1.7.2018

 • oprava funkce zápisu prázdného řetězce do názvu 1-Wire teploměru ("smazání názvu" uživatelem)
 • SDS-C: přidán sys 183 poskytující datum vydání FW který je právě nahrán v SDS
 • SNMP: sdsS0translatedUnitT0,1 je poskytováno jako hodnota od odečtu (ne od úplného začátku měření, jak to bylo předtím)
 • M2M: hodnota okamžitého výkonu pro S0 vstupy je vždy číslo+jednotka, zatímco text 'čekám...' je už jen pouze na s0.htm

12.3.2018

 • oprava měření na S0 vstupech (některé vstupy se starším FW nemusely být, v určitých okrajových situacích, plně funkční)

8.3.2018

 • oprava echo.htm - zobrazuje se
 • oprava echo.htm - správně wrapuje obsah, a nejsou tam nadbytečné 0x00
 • vhodnější řešení rexmitu částí webových stránek a dynamických dat (ocení to zejména uživatelé s mobilním připojením pro SDS)

2.3.2018

 • aktulizace a oprava ve výpočtu "aktuálního výkonu" pro okrajové situace (např. krajní hodnoty impulsní konstanty)
 • doplněny zbývající nové funkce opravy (viz např. SDS-MICRO changelog)

10.8.2017

 • SDS-C: zvýšena verze na hodnotu 07
 • SDS-C: přidány nové sys[] položky (indexy 1792 až 2047)
 • SDS-C: optimalizovaná cache pro velké programy
 • SDS-C: maximální počet proměnných zvýšen na 144
 • SDS-C: maximální počet procesů (procedur) zvýšen na 96
 • SDS-C: hloubka zásobníku (stacku) zvýšena na 24
 • vydán nový odpovídající SDSC.exe

3.8.2017

 • oprava chyby kdy se po každém spuštění systému mohla ztratit část S0 konfigurace (nastavení tarifního vstupu)

18.4.2017

 • (nová funkčnost) použití UserWEB Projektu
 • oprava v echo() pro zápis do sériové linky (uart)
 • drobné ale důležité fixy v html stránkách (texty, vzhled)
 • nové NTP dotazy lze aktivovat i z SDS-C programu (viz aktualizovaný seznam sys)

24.11.2016

 • opraven chybně zpracovaný vstup při zadávání nastavení parametrů S0 vstupu (hodnota "minimální délka impulsu" byla špatně zpracována a uložena)

28.3.2016

 • firmware doplněn na stejnou úroveň jakou má firmware SDS MICRO/MACRO ze 28.3.2016

23.2.2016

 • firmware doplněn na stejnou úroveň jakou má firmware SDS MICRO/MACRO ze 23.2.2016

15.11.2015

 • firmware doplněn na stejnou úroveň jakou má firmware SDS MICRO/MACRO ze 15.11.2015
 • bug-fixy v nabíjecím algoritmu (koncové podmínky, přepínání režimů, a další opravy dle dlouhodobých testů)
 • webadmin: nastavení checkboxů v konfiguraci UPS je uloženo (některé prohlížeče při non-checked checkboxu neposílali informaci)

2.4.2015

 • firmware doplněn na stejnou úroveň jakou má firmware SDS MICRO/MACRO ze 2.4.2015

9.9.2014

 • firmware doplněn na stejnou úroveň jakou má firmware SDS MICRO/MACRO ze 9.9.2014

1.3.2014

 • firmware doplněn na stejnou úroveň jakou má firmware SDS MICRO/MACRO ze 1.3.2014

25.1.2014

 • firmware doplněn na stejnou úroveň jakou má firmware SDS MICRO/MACRO ze 25.1.2014
 • drobné opravy v UPS části (měření, výpočty)

30.11.2013

 • firmware doplněn na stejnou úroveň jakou má firmware SDS MICRO/MACRO ze 30.11.2013

19.10.2013

 • firmware doplněn na stejnou úroveň jakou má firmware SDS MICRO/MACRO ze 3.10.2013

16.3.2013

 • firmware doplněn na stejnou úroveň jakou má firmware SDS MICRO/MACRO ze 16.3.2013

17.1.2012

 • oprava xml.xml a temp.xml

16.1.2012

 • opravy v přenosu hodnot teplot jednotlivými protokoly (v případě teploty menší než 0 stupňů Celsia byl špatně umístěn znak minus)

15.1.2012

 • webová funkcionalita, SDS-C, atd. - vše srovnáno na úroveň možností firmware SDS MICRO ze stejného dne

14.5.2010

 • SDS-C verze č. 03 je k dispozici
 • Uživatel má možnost si kompletně naprogramovat vlastní chování zařízení, z hlediska nabíjení a řízení stavu (tj. můžete si naprogramovat v SDS-C úplně vlastní nabíjecí algoritmus, nebo využít původní který je poskytován firmwarem a jen doplnit/změnit chování okolo, např. měření stavu baterie atd.)
Osobní nástroje
Translate