SDSBIG LCD-KEY-DALI

Z onlinetechnology.cz

Přejít na: navigace, hledání

Sběrnice DALI je určena pro řízení především světelných zdrojů, rozmístěných po objektu (např. osvětlení průmyslové haly, domácnosti, kanceláře).

Výhodou je že je pouze dvoudrátová a umožňuje obousměrný přenos dat; protokol je standardizován a od řady různých výrobců se dá koupit téměř cokoliv (svítidla, akční prvky) které umí DALI protokolem komunikovat.

SDS může fungovat jako centrální řídící bod pro všechny k němu připojené DALI prvky.


Primárně je možné DALI sběrnici připojit k SDS-BIG (nebo jinému SDS), a to osazením doplňující desky LCD-KEY-DALI.

Obsah

SDS

Informace o rozšiřující "sandwich" desce (modulu) pro SDS-BIG.

Zapojení sandwich desky z hlediska uživatele

Vše na sandwich desce řídí kontrolér, který je na sandwich desce umístěn. Tento kontrolér má v sobě svůj program (firmware), který je připraven od výrobce a uživatel jej nemá důvod měnit.

Kontrolér komunikuje se základní deskou (SDS-BIG) přes vyhrazené sériové rozhraní (SDS-BIG má několik samostatných sériových rozhraní pro různé účely).

Protokol, který je zde použit, je do detailu popsán a je určen pro uživatele, kteří si pomocí tohoto protokolu celou sandwich desku ovládají, ze svého FULL-C programu.

Pokud není v SDS-BIG nahrán uživatelský FULL-C program, jeho úlohu zastoupí SDS-BIG sám, a do sandwich desky posílá své vlastní údaje (takže na LCD se zobrazují hodnoty ze všech měřených vstupů).

Deska LCD-KEY-DALI poskytuje tyto funkce:

  • Grafické LCD - výpis textu, grafika
  • Tlačítka - pět samostatných tlačítek
  • DALI master - viz popis dole


Soubor:SDS_BIG_with_LCDKEYDALI_sandwich.gif


DALI master

Sběrnice DALI je průmyslový standard pro řízení světel (zap/vyp, stmívání, scény, atd.).

Sběrnice má jednoho řídícího (master), což je SDS-BIG, a řadu podřízených (slave), což jsou světla, reléové moduly, moduly vstupů atd.

Nejčastěji je sběrnice DALI využita pro řízení a stmívání zářivkových svítidel (ballast), a také LED svítidel.

Délka kabelu sběrnice a počet podřízených na sběrnici je omezen především průřezem propojovacích vodičů v rámci rozvodu DALI signálu.

Potřebné jsou dva vodiče (pro DALI signál) a jeden společný PE (uzemnění - z bezpečnostních a ochranných důvodů).

DALI master může na sběrnici vysílat příkazy, a přijímat odpovědi od jednotlivých podřízených. Toto vše je k dispozici uživatelskému programu ve FULL-C, který posílá sadu příkazů do kontroleru v sandwich desce. Kontroler se pak postará o správné a přesné vyslání příkazů na DALI, a o přijmutí odpovědí, které si pak FULL-C program může vyzvednout (nebo nemusí, u DALI to není nutné).

Chystáme i řadu vlastních modulů pro DALI (slave moduly), např. s relátky. Takto půjde snadno využít DALI sběrnici k distribuovanému řízení (např. ovládání světel v hale pomocí DALI světel, a současně i ovládání větrání haly pomocí DALI reléových modulů).


Napájení

Napájení musí být provedeno napětím 24V stejnosměrných - toto je standard. Je-li SDS napájeno tak, aby modul měl k dispozici 24V, bude použitelný dosah DALI sběrnice maximální. Menší napětí způsobí nefunkčnost DALI sběrnice (modul funguje od 10Vdc, ale dosah DALI sběrnice se zcela zkrátí na několik metrů kabelu).


Ovládání

Využijte funkcí programovacího jazyka FULL-C k plnému ovládnutí rozšiřujícího modulu (čtení klávesnice, kreslení na display, ovládání DALI sběrnice).


Dostupnust

Sandwich desku LCD-KEY-DALI získáte zakoupením specifické varianty zařízení SDS-BIG (dodáno je celé sestavené zařízení) v eshopu.


Důležité upozornění

Ověřte si verzi firmware v modulu - pokud je starší než 5.12.2016, musíte provést aktualizaci (zašlete modul výrobci pro bezplatnou aktualizaci firmware).

Osobní nástroje
Translate