SDSMACRO Changelog

Z onlinetechnology.cz

Přejít na: navigace, hledání

SDS-MACRO

Tato stránka se věnuje změnám ve firmware a v HW pro výrobek SDS-MACRO.

Změny jsou seřazeny tak, že nejnovější verze (která je stáhnutelná z webu) je popsána jako první.


5.3.2019

 • oprava chyby v konfiguraci S0 vstupů (webová administrace), dále jsou tam také doplněny lepší popisy aktuálního obsazení optovstupů (mapování na tarif a virtuální S0)

12.1.2019

 • optimalizace webového serveru (množství přenášenyćh dat sníženo až o polovinu, bez změny funkce) - ocení se to zejména při přenosu po úzkých linkách (např. gprs, modemy)

4.1.2019

 • překlopena beta do oficiálního vydání
 • SDS-C: verze 08 (pole share[], nové položky v sys[], nové sds-c funkce)
 • watchdog sds-c programu

1.7.2018

 • SDS-C: přidán sys 183 poskytující datum vydání FW který je právě nahrán v SDS
 • M2M: hodnota okamžitého výkonu pro S0 vstupy je vždy číslo+jednotka, zatímco text 'čekám...' je už jen pouze na s0.htm

27.3.2018

 • oprava funkce zápisu prázdného řetězce do názvu 1-Wire teploměru ("smazání názvu" uživatelem)
 • SNMP: sdsS0translatedUnitT0,1 je poskytováno jako hodnota od odečtu (ne od úplného začátku měření, jak to bylo předtím)
 • oprava někdy vynechaného načtení konfigurace (okrajové případy, ale přece)

12.3.2018

 • oprava měření na S0 vstupech (některé vstupy se starším FW nemusely být, v určitých okrajových situacích, plně funkční)

8.3.2018

 • oprava používání zámku (lock) v administraci 1-Wire sběrnice BUS-B
 • oprava echo.htm - zobrazuje se
 • oprava echo.htm - správně wrapuje obsah, a nejsou tam nadbytečné 0x00
 • vhodnější řešení rexmitu částí webových stránek a dynamických dat (ocení to zejména uživatelé s mobilním připojením pro SDS)

2.3.2018

 • aktulizace a oprava ve výpočtu "aktuálního výkonu" pro okrajové situace (např. krajní hodnoty impulsní konstanty)

18.12.2017

 • možnost automického přepínání "letní/zimní" čas (CEST/CET time) byla při "změně času" ověřena a je funkční jak má být
 • SDS-C: přidán sys[4], sys[11], sys[38], sys[39]
 • SDS-C: sys[4] = local-time
 • SDS-C: sys[11] = vždy "správné" číslo dne v týdnu
 • SDS-C: sys[38] = utc-time
 • SDS-C: sys[39] = stav automatiky přepínání CEST/CET času
 • správný zápis pouze do T0 pro všechny S0 vstupy, které nemají aktivované tarifní rozdělení (bez ohledu na stav tarifního vstupu)
 • zámek 1-W pozice se ukládá do pevné paměti (při stisku tlačítka na webovém rozhraní)
 • vylepšení v oblasti VCP (telnet pro sériovou linku) - spolehlivější
 • zpřesněny prvky ochrany S0 stránek heslem (SDS lépe volí kdy a jak blokovat přístup na jednotlivé eX a S0 stránky)
 • UserWEB projekt má opravenu chybu, kdy nebylo možno použít delší Name Chain tabulku (tedy lze už vložit mnohem více souborů)

10.8.2017

 • SDS-C: zvýšena verze na hodnotu 07
 • SDS-C: přidány nové sys[] položky (indexy 1792 až 2047)
 • SDS-C: optimalizovaná cache pro velké programy
 • SDS-C: maximální počet proměnných zvýšen na 144
 • SDS-C: maximální počet procesů (procedur) zvýšen na 96
 • SDS-C: hloubka zásobníku (stacku) zvýšena na 24
 • vydán nový odpovídající SDSC.exe

3.8.2017

 • oprava chyby kdy se po každém spuštění systému mohla ztratit část S0 konfigurace (nastavení tarifního vstupu)

18.4.2017

 • (nová funkčnost) použití UserWEB Projektu
 • oprava v echo() pro zápis do sériové linky (uart)
 • drobné ale důležité fixy v html stránkách (texty, vzhled)
 • nové NTP dotazy lze aktivovat i z SDS-C programu (viz aktualizovaný seznam sys)

24.11.2016

 • opraven chybně zpracovaný vstup při zadávání nastavení parametrů S0 vstupu (hodnota "minimální délka impulsu" byla špatně zpracována a uložena)
 • SDS-C: přidán přímý přístup do LCD Frame Bufferu přes sys[1024] až sys[1551]

28.3.2016

 • impulse counter lze z webu zadat do plných 32 bitů, původně jen 31 bitů
 • další drobné opravy
 • oprava zpracování nastavení baudrate při komunikaci RFC2217

23.2.2016

 • oprava nefunkčního zápisu pomocí SNMP (několik předchozích verzí, teď opraveno)

5.2.2016

 • oprava funkce RSTD - rozšíření funkce RSTD: krátký zkrat (approx 1 sec) po zapnutí spustí BL (zařízení čeká na nový firmware), zatímco dlouhý zkrat (déle než 3 sec) spustí aplikaci a současně vymaže nastavení (set to Factory Defaults)
 • možnost vyhledávat všechny zařízení SDS na subnetu pomocí rozšířené funkce (Find a SDS) v EXE aplikaci (např. když ztratíte IP adresu do webového rozhraní a potřebujete se na SDS připojit)

15.11.2015

 • důležité opravy

3.7.2015

 • vylepšený DHCP client
 • řada oprav podle průběžného testování

2.4.2015

 • srovnáno s SDS-MICRO 2.4.2015 (opravy chyb a nové funkce)

9.9.2014

 • opravena chyba pro sys[64]==1 (vnitřním zaokrouhlením to skočilo na nulu)

17.8.2014

 • srovnáno se stejnou verzí firmware SDS-MICRO

8.7.2014

 • opravy v oblasti obsluhy sériového rozhraní (RS485)
 • do webové administrace přidána možnost vzájemného přehození pozic dvou 1-Wire záznamů
 • další drobné opravy z průběžných beta testů

1.3.2014

 • SDS-C: nová funkce serial_write()
 • SDS-C: nový timeout pro smtp_send() - zamezí specifickému možnému zaseknutí programu, když SMTP server přestane odpovída uprostřed transkace po více než 50sec
 • SDS-C: lcd_setpixel() má nové možné parametry, které umožní změnu jen RAM bufferu bez překlopení do LCD (významné zrychlení, při kreslení více pixelů stačí překlopit buffer do LCD jen jednou nakonec)
 • SDS-C: opravena funkce snmp_send_trap() - horní část seznamu trapů byla předtím chybně neodeslatená (teď už je vše OK)
 • vylepšení odolnosti při výpadku a při obnovení připojení k Ethernetu
 • různé drobné důležité opravy (viz beta testy)

25.1.2014

 • opravy a nové funkce, srovnáno s firmware SDS MICRO

30.11.2013

 • opravy a nové funkce, srovnáno s firmware SDS MICRO

3.10.2013

 • celá řada drobných oprav
 • login html stránka upravena (w3c valid)
 • možnost nastavit MTD pro S0 měření
 • nový SDSC.exe program
 • SDS-C: přidána funkce lcd_setpixel()

24.3.2013

 • opravena chyba kdy nebylo možné ručně zadat více než hodnotu 32767 do impulsního počítadla z webového rozhraní

16.3.2013

Všechny změny ze všech vydaných BETA firmware verzí, od června do března, tj. především následující položky:

 • zápis výpadku a znovu-připojení Ethernetu do logu historie
 • při odpojení a následném znovu-připojení Ethernetu dojde od teď záměrně ke smazání celé ARP tabulky, takže všechny MAC-IP páry jsou vyžádány znovu (pro případ že se např. vyměnil router atd.)
 • SDS-C: get_txt[xxx] (vypíše pole text od indexu xxx až do znaku 0x00 na některém z následujících indexů v tomto poli)
 • get_sys[xxx] vrací i text pro textové položky (vyzkoušejte všechny sys[] které jsou textové)
 • SDS-C: přidáno sys[900] až sys[931] (text ROM CODE pro 1-W čidla)
 • upraveno zpracování ARP tabulky (více bezpečné pro dlouhodobý provoz)
 • možnost řízení tarifního signálu pro S0 prostřednictvím SDS-C programu
 • funkce "odečet" pro S0 (viz nastavení S0 vstupů ve webové administraci)
 • SDS-C: funkce smtp_send() akceptuje text[] nejen pro obsah zprávy, ale i pro adresu příjemce a subject
 • SDS-C: funkce http_get() akceptuje text[] nejen pro obsah zprávy, ale i pro nastavení HTTP HOST parametru

29.5.2012

 • funkce http_get() nuluje svou interní položku "host" před zapsáním nové hodnoty do této položky, takže pokud se funkce volá opakovaně s kratším textem, je použit právě jen ten kratší text

7.5.2012

 • opravena funkčnost PWM výstupu - lze správné nastavit střídu v rozmezí 0 až 100% viz návod na WiKi

18.3.2012

 • finální podoba SNMP MIB (stáhněte si aktualizovaný MIB soubor)

12.3.2012

 • řada důležitých oprav, aktualizujte !
 • všechny nové funkce dostupné v SDS MICRO jsou dostupné i pro SDS MACRO (srovnání firmware)

22.1.2012

 • všechny nové funkce z BETA testu přidány do dostupného firmware (pozn. podpora pro čtyři S0 vstupy)

27.10.2011

 • do webového rozhraní přidáno tlačítko: možnost nastavení střídy PWM "na zkoušku" (bez uložení do pevné paměti)
 • web: funkce /get_sys a /get_ram může vrátit řadu proměnných za sebou

2.10.2011

 • přidán sys[26]
 • přidán sys[63]
 • přidán sys[78]
 • doplněn UDP protokol o čtyři nové funkce (čtení / zápis polí sys[] a ram[])

6.9.2011

 • pouze úpravy pro RS485 výstup - přepracovaný kód pro výstup dat (serial_text_out nepřevádí konstanty na text)

31.7.2011

 • opraven problém s UDP protokolem - příkaz write (už funguje vždy ok)
 • nový SDSC.exe program - doplňuje správnou HTML serverovou hlavičku pro uživatelskou stránku

29.7.2011

 • možnost zápis z SDS-C programu do systémových proměnných sys[559] až sys[561]
 • nová funkce pro UDP protokol - funkce write umožňuje hromadný zápis do sys[] systémových proměnných

25.7.2011

 • IP watchdog už umí ovládat i zbylé dvě relé (původně jen RE1 a RE2, teď RE1 až RE4)

24.7.2011

 • opravena chyba v telnet připojení, kdy se při pokusu odeslat znak na sériovou linku zařízení resetovalo, teď už je to ok

10.7.2011

 • možnost změnit číslo TCP portu webového serveru webového rozhraní výrobku (změna stejným způsobem jako je změna IP nebo MAC adresy...)
 • přidán IP Watchdog do hlavní nabídky ve webovém rozhraní
 • doplněny funkce, které jsou v SDS MICRO (viz changelog MICRO ze dne 16.6.2011)
  • řada doplňků v SDS-C, webovém rozhraní, atd.

21.5.2011

 • od této verze jsou k dispozici dvě jazykové varianty - plně Česká varianta a plně Anglická varianta
 • varianty se liší pouze texty ve webovém rozhraní, jejich funkčnost je ale zcela shodná (bez rozdílů)

14.5.2011

 • vydána pouze nová EXE aplikace pro nahrávání SDS-C
 • od této verze umožňuje použít složité kostrukce s IF, např.: if (test) { kus programu; } else { kus programu; };

1.5.2011

 • stránka /usys.xml

17.3.2011

 • možnost nahrát si vlastní webovou stránku (pomocí stejného EXE jakým se nahrává SDS-C)
 • možnost změnit port HTTP klienta (funkce http_get)

6.3.2011

 • přechod na novou verzi SDS-C (verze 03)

17.2.2011

 • SDS-C doplněno o funkce: lcd_echo, lcd_clear, lcd_newline (použijte nový EXE pro SDS-C)

6.2.2011

 • přemístěn výpis teplot z teplotních čidel na konec status stránky
 • dalši úvodní drobnosti...

11.1.2011

 • založena tato stránka
Osobní nástroje
Translate