SDSMICRO Changelog

Z onlinetechnology.cz

Přejít na: navigace, hledání

SDS-MICRO

Tato stránka se věnuje změnám ve firmware a v HW pro výrobek SDS-MICRO a SDS-MICRO-DIN.

Změny jsou seřazeny tak, že nejnovější verze (která je stáhnutelná z webu) je popsána jako první.

Proč je vydáván nový firmware? Protože operativně řešíme požadaky uživatelů, a jsou doplňovány nové funkce.

Firmware poskytujeme zcela zadarmo po celou dobu životnosti výrobku. Děláme to vše pro Vás.


17.1.2019

 • bugfix SDS-C watchdogu

12.1.2019

 • optimalizace webového serveru (množství přenášenyćh dat sníženo až o polovinu, bez změny funkce) - ocení se to zejména při přenosu po úzkých linkách (např. gprs, modemy)

4.1.2019

 • překlopena beta do oficiálního vydání
 • SDS-C: verze 08 (pole share[], nové položky v sys[], nové sds-c funkce)
 • watchdog sds-c programu

1.7.2018

 • SDS-C: přidán sys 183 poskytující datum vydání FW který je právě nahrán v SDS

30.3.2018

 • oprava funkce zápisu prázdného řetězce do názvu 1-Wire teploměru ("smazání názvu" uživatelem)
 • M2M: hodnota okamžitého výkonu pro S0 vstupy je vždy číslo+jednotka, zatímco text 'čekám...' je už jen pouze na s0.htm
 • SNMP: sdsS0translatedUnitT0,1 je poskytováno jako hodnota od odečtu (ne od úplného začátku měření, jak to bylo předtím)
 • drobná oprava při změně nastavení S0, teď se to ihned provede (v okrajových případech bylo někdy potřeba pro načtení změn SDS restartovat, teď už ne).

12.3.2018

 • oprava měření na S0 vstupech (některé vstupy se starším FW nemusely být, v určitých okrajových situacích, plně funkční)

8.3.2018

 • oprava echo.htm - zobrazuje se
 • oprava echo.htm - správně wrapuje obsah, a nejsou tam nadbytečné 0x00
 • vhodnější řešení rexmitu částí webových stránek a dynamických dat (ocení to zejména uživatelé s mobilním připojením pro SDS)

2.3.2018

 • aktulizace a oprava ve výpočtu "aktuálního výkonu" pro okrajové situace (např. krajní hodnoty impulsní konstanty)

18.12.2017

 • možnost automického přepínání "letní/zimní" čas (CEST/CET time) byla při "změně času" ověřena a je funkční jak má být
 • správný zápis pouze do T0 pro všechny S0 vstupy, které nemají aktivované tarifní rozdělení (bez ohledu na stav tarifního vstupu)
 • zámek 1-W pozice se ukládá do pevné paměti (při stisku tlačítka na webovém rozhraní)
 • vylepšení v oblasti VCP (telnet pro sériovou linku) - spolehlivější
 • zpřesněny prvky ochrany S0 stránek heslem (SDS lépe volí kdy a jak blokovat přístup na jednotlivé eX a S0 stránky)
 • UserWEB projekt má opravenu chybu, kdy nebylo možno použít delší Name Chain tabulku (tedy lze už vložit mnohem více souborů)

23.10.2017

 • hlavní nová funkce: přidána volitelná funkce (checkbox ve webovém rozhraní) pro plně automatickou volbu Letního Času (SELČ - aplikovatelné napříč Evropou)
 • další podstatná úprava: doplnění dalších testů na timeout při OSI7 funkcích (např. http_get) - tzn. test na více místech, který má zabránít zablokování funkce (1029) když selže spojení na server (vyhlásí novou chybu 1030 a odblokuje se).
 • přidány SNMP položky (OID) pro text "ADC jednotka" (pro každý AD vstup).
 • drobné bugfixy a zvýšení spolehlivosti, podle průběžných hlášení uživatelů (např. mírně zvětšeny RX a TX vyrovnávací paměti pro COM1 sériový port, atd.).
 • SDS-C: přidán sys[4], sys[11], sys[38], sys[39]
 • SDS-C: sys[4] = local-time
 • SDS-C: sys[11] = vždy "správné" číslo dne v týdnu
 • SDS-C: sys[38] = utc-time
 • SDS-C: sys[39] = stav automatiky přepínání CEST/CET času

10.8.2017

 • SDS-C: zvýšena verze na hodnotu 07 (funguje i pro výrobky s EEPROM tak pro výrobky s NVM-DF)
 • SDS-C: přidány nové sys[] položky (indexy 1792 až 2047)
 • SDS-C: optimalizovaná cache pro velké programy
 • SDS-C: maximální počet proměnných zvýšen na 144
 • SDS-C: maximální počet procesů (procedur) zvýšen na 96
 • SDS-C: hloubka zásobníku (stacku) zvýšena na 24
 • vydán nový odpovídající SDSC.exe

3.8.2017

 • oprava chyby kdy se po každém spuštění systému mohla ztratit část S0 konfigurace (nastavení tarifního vstupu)

18.4.2017

 • (nová funkčnost) použití UserWEB Projektu
 • oprava v echo() pro zápis do sériové linky (uart)
 • drobné ale důležité fixy v html stránkách (texty, vzhled)
 • nové NTP dotazy lze aktivovat i z SDS-C programu (viz aktualizovaný seznam sys)

24.11.2016

 • opraven chybně zpracovaný vstup při zadávání nastavení parametrů S0 vstupu (hodnota "minimální délka impulsu" byla špatně zpracována a uložena)

28.3.2016

 • impulse counter lze z webu zadat do plných 32 bitů, původně jen 31 bitů
 • další drobné opravy

26.3.2016

 • oprava chybného zpracování RFC2217 příkazu pro změnu BaudRate (zpracoval se jen poslední byte místo celého dwordu, teď opraveno)

23.2.2016

 • oprava nefunkčního zápisu pomocí SNMP (několik předchozích verzí, teď opraveno)

5.2.2016

 • oprava funkce RSTD - rozšíření funkce RSTD: krátký zkrat (approx 1 sec) po zapnutí spustí BL (zařízení čeká na nový firmware), zatímco dlouhý zkrat (déle než 3 sec) spustí aplikaci a současně vymaže nastavení (set to Factory Defaults)
 • možnost vyhledávat všechny zařízení SDS na subnetu pomocí rozšířené funkce (Find a SDS) v EXE aplikaci (např. když ztratíte IP adresu do webového rozhraní a potřebujete se na SDS připojit)

15.11.2015

 • důležité opravy

3.7.2015

 • vylepšený DHCP client
 • řada oprav podle průběžného testování

2.4.2015

 • veškeré opravy od posledního vydání (viz průběh BETA testů)
 • významně zvýšena spolehlivost a stabilita při síťové zátěži (Eth. komunikace)
 • SDS-C: přidáno sys[193]
 • SDS-C: přidáno sys[37]
 • SDS-C: přidáno sys[139]
 • SDS-C: možnost zápisu do sys[4]
 • SNMP TRAP předává plný OID (dosud dával jen OID useknutný za E.ID)

9.9.2014

 • opravena chyba pro sys[64]==1 (vnitřním zaokrouhlením to skočilo na nulu)

17.8.2014

 • přidána možnost použít get_var[index] pro čtení vnitřních proměnných v SDS-C přes web
 • SNMP: umožňuje zápis do všech položek přes "Counter32" (nová záležitost) a původní "Integer" typ
 • SNMP: přidána možnost zápisu do položek S0-impulse-counter (T0 a T1)
 • RS485: při vysílání je budič aktivní max 1msec (nebo méně) od posledního znaku

8.7.2014

 • opravy v oblasti obsluhy sériového rozhraní (RS485)
 • do webové administrace přidána možnost vzájemného přehození pozic dvou 1-Wire záznamů
 • další drobné opravy z průběžných beta testů

8.3.2014

 • SDS-C: opraveno chyba omezující možný rozsah sys[78] (bylo omezeno na 0xFF, už není - teď správně vezme max velikost pole ram[] nebo text[])

1.3.2014

 • SDS-C: nová funkce serial_write()
 • SDS-C: nový timeout pro smtp_send() - zamezí specifickému možnému zaseknutí programu, když SMTP server přestane odpovídat uprostřed transkace po více než 50sec
 • SDS-C: opravena funkce snmp_send_trap() - horní část seznamu trapů byla předtím chybně neodeslatená (teď už je vše OK)
 • vylepšení odolnosti při výpadku a při obnovení připojení k Ethernetu
 • různé drobné důležité opravy (viz beta testy)

23.1.2014

 • překlopená beta-verze (po ukončené ověřovací sérii testů)
 • SDS-C: úpravy (spolehlivost) v http_get(), dns_resolve()
 • rozšířena 1-W funkcionality (další chipy)
 • možnost "zrušit odečet" tlačítkem ve webovém rozhraní
 • možnost nastavit minimální akceptovanou délku S0 impulsu pro každý vstup samostatně
 • maximální velikost user.htm je zvětšena (teď lze vyplnit celou DF)

30.11.2013

 • celá řada drobných oprav (nalezené v rámci testování od poslední verze)
 • S0.htm: všechny hodnoty zobrazují údaje od posledního odpočtu (chybělo pro T0/T1 kWh)
 • web: /get_dfi[x]
 • SDS-C: čtení a zápis celé stránky z/do paměti DataFlash

3.10.2013

 • celá řada drobných oprav
 • login html stránka upravena (w3c valid)
 • možnost nastavit MTD pro S0 měření
 • nový SDSC.exe program

16.3.2013

 • zápis výpadku a znovu-připojení Ethernetu do logu historie
 • při odpojení a následném znovu-připojení Ethernetu dojde od teď záměrně ke smazání celé ARP tabulky, takže všechny MAC-IP páry jsou vyžádány znovu (pro případ že se např. vyměnil router atd.)
 • SDS-C: get_txt[xxx] (vypíše pole text od indexu xxx až do znaku 0x00 na některém z následujících indexů v tomto poli)
 • get_sys[xxx] vrací i text pro textové položky (vyzkoušejte všechny sys[] které jsou textové)
 • SDS-C: přidáno sys[900] až sys[931] (text ROM CODE pro 1-W čidla)
 • upraveno zpracování ARP tabulky (více bezpečné pro dlouhodobý provoz)
 • možnost řízení tarifního signálu pro S0 prostřednictvím SDS-C programu
 • funkce "odečet" pro S0 (viz nastavení S0 vstupů ve webové administraci)
 • SDS-C: funkce smtp_send() akceptuje text[] nejen pro obsah zprávy, ale i pro adresu příjemce a subject
 • SDS-C: funkce http_get() akceptuje text[] nejen pro obsah zprávy, ale i pro nastavení HTTP HOST parametru

4.2.2013

 • při zobrazení echo.htm, když je konzole plná textu, nedojde k resetu zařízení
 • opraveno časování pro 1-Wire sběrnici (vráceno na původní stav před úpravou v 20.12), uptime počítá také správně
 • SDS-C: přidáno sys[45]
 • SDS-C: přidáno sys[46]
 • SDS-C: přidáno sys[98]
 • SDS-C: echoinline() funguje správně

20.12.2012

Významné vydání, oprava řady drobných chyb průběžně hlášených od uživatelů, celá řada nových funkcí

 • DHCP CLIENT
 • SNMP write
 • rychlejší boot loader
 • rychlejší webová administrace
 • přesnější udržování aktuálního času v zařízení (dvojnásobná kontrola přesnosti a korekce)
 • přepracované úložiště v pevné paměti - SDS s eeprom ukládá všech 16 názvů pro teploměry
 • možnost změny portu "UDP protokolu" (výchozí port 280)
 • SDS-C: konzole zvětšena o zhruba 400 znaků
 • délky textů pro (názvy) S0 jsou 32 bajtů, což je až 32 znaků (české znaky v UTF-8 berou 2 bajty), nicméně vše se v defaultu už vleze
 • pro každý S0 vstup lze nastavit rozdílnou cenu pro T0 a T1 (stav tarifu)
 • SDS-C: funkce send_udp()
 • SDS-C: přidáno sys[61]
 • SDS-C: přidáno sys[27]
 • SDS-C: funkce echoinline()
 • správné zpracování LOGIC S0 u zařízení SDS MICRO, které tento vstup nemají
 • upraven CSV soubor (vypisuje detaily pro S0)
 • upraven xml.xml a s0.xml (vše funguje jak má i při plném osazení, typicky pro SDS MACRO 8)
 • SDS-C: sprintf dává 0x00 na konec textu (tohle chybělo)
 • SDS-C: http_get() zapisuje 0x00 na "konec" text[], když se do text[] ukládá přijatá odpověď.
 • SDS-C: oprava která má zajistit nevyvolání chyby 1029 pro http_get() funkci
 • rozšířený MIB (položky pro S0 hodnoty)
 • SDS-C: SNMP TRAP (odesílání TRAPů z SDS-C programu)
 • a řada drobných obrav a vylepšení

7.5.2012

 • opravena funkčnost PWM výstupu - lze správné nastavit střídu v rozmezí 0 až 100% viz návod na WiKi

29.3.2012

 • firmware funguje správně i v historických zařízeních SDS MICRO LIGHT (1) používajících 24C16/24C256

27.3.2012

 • spolehlivé načítání prvních osmi uložených pozic teploměrů z pevné paměti po resetu
 • automaticky umístí nadbývající připojené teploměr na pozice 9 až 16
 • zamykání pozic teploměrů funguje správně
 • předělaná SDS-C funkce smtp_send() - má větší pracovní buffer, zvládne náročnější SMTP servery

18.3.2012

 • finální podoba SNMP MIB (stáhněte si aktualizovaný MIB soubor)

11.3.2012

 • malá změna v SNMP MIB (srovnání MIBů mezi MICRO/MACRO)
 • další drobné opravy nahlášené po testování firmware z 8.3.

8.3.2012

 • odstraněno zpoždění v převodníku Ethernet-Serial (Virtual COM port)

4.3.2012

Řada oprav a vylepšení, pocházející z BETA testování (viz forum)

 • správný výpočet data od 29.2.2012
 • možnost uzamknout pozice 1-Wire zařízení (teploměry)
 • rozšířené SNMP
 • SDS-C verze č. 06
 • pole text[] a funkce atoi(), sprintf()
 • uživatelská stránka může být i jako přímo indexová stránka webového rozhraní
 • všechny fyzické vstupy a výstupy jsou počítány od jedničky
 • další drobné úpravy a opravy, viz soupis u BETA testů

17.1.2012

 • oprava indexů v "temp" tagech v xml.xml a temp.xml

16.1.2012

 • opravy v přenosu hodnot teplot jednotlivými protokoly (v případě teploty menší než 0 stupňů Celsia byl špatně umístěn znak minus)

15.1.2011

 • opravena chyba s user-dataflash (oprava má význam pouze pro výrobky osazené DF, nikoliv EE, tam chyba nebyla)

21.12.2011

 • zapracovány všechny nové funkce, testované v rámci BETA testování nového firmware (probíhalo od 27.10.)

27.10.2011

 • do webového rozhraní přidáno tlačítko: možnost nastavení střídy PWM "na zkoušku" (bez uložení do pevné paměti)
 • web: funkce /get_sys a /get_ram může vrátit řadu proměnných za sebou

2.10.2011

 • přidán sys[26]
 • přidán sys[63]
 • přidán sys[78]
 • doplněn UDP protokol o čtyři nové funkce (čtení / zápis polí sys[] a ram[])

31.7.2011

 • opraven problém s UDP protokolem - příkaz write (už funguje vždy ok)
 • nový SDSC.exe program - doplňuje správnou HTML serverovou hlavičku pro uživatelskou stránku

29.7.2011

 • možnost zápis z SDS-C programu do systémových proměnných sys[559] až sys[561]
 • nová funkce pro UDP protokol - funkce write umožňuje hromadný zápis do sys[] systémových proměnných

25.6.2011

 • možnost změnit číslo TCP portu webového serveru webového rozhraní výrobku (změna stejným způsobem jako je změna IP nebo MAC adresy...)

16.6.2011

 • verze SDS-C č. 04
 • SDS-C: plně funkční funkce ping()
 • rozšíření maximální velikosti SDS-C programu ve všech verzích SDS MICRO (light, light2, DIN)
  • DATAFLASH maximální velikost programu je 65472 bajtů
  • 24C16 maximální velikost programu je 900 bajtů
  • 24C256 maximální velikost programu je 31416 bajtů
 • web: nastavení uživatelské proměnné pomocí volání sdscep pracuje s doplňkovými parametry (např. vrací hodnotu)
 • upravena obsluha eeprom paměti (jiný I2C driver) - tzn. větší spolehlivost a větší rychlost
 • sys[25] po každém zavolání čte hodnotu z PHY HW a vrací skutečný stav v daný okamžik
 • čtení ze sériové linky je teď dostupné pro program v SDS-C (viz sys[48] a sys[49])
 • změna řízení PWM výstupu, lze teď plynule regulovat poměr log0 a log1 v celém rozsahu
 • všechny stránky předělány na UTF-8, vstupy textů berou i České znaky atd.
 • výpis MAC adresy pro SDS-C program (viz sys[31] až sys[36])
 • SDS-C: http_get může uložit získaná data webové stranky do pole ram[]
 • zcela změněn ARP algoritmus, měl by teď bez problémů pracovat i na větších podsítích než je /24
 • web: informační stránka /arp.htm
 • SDS-C: zvětšena velikost pole ram[] na 512 záznamů
 • web: výpis hodnot sys[] a ram[] pomocí dynamicky generované webové stránky (např. /get_ram[123] )
 • web: čtení výpisu sys[] a ram[] lze zakázat v nastavení (SDS-C parametr)
 • SDS-C: možnost zápisu do S0 impulsních počítadel (nulování, úpravy hodnot, atd.)
 • pokud je konkrétní relé ve webovém rozhraní nastaveno na něco jiného, než na "ovládáno z SDS-C", tak jeho stav SDS-C program nezmění

21.5.2011

 • opravy v českém a anglickém překladu webového rozhraní

14.5.2011

 • vydána pouze nová EXE aplikace pro nahrávání SDS-C
 • od této verze umožňuje použít složité kostrukce s IF, např.: if (test) { kus programu; } else { kus programu; };

13.5.2011

 • od této verze jsou k dispozici dvě jazykové varianty - plně Česká varianta a plně Anglická varianta
 • varianty se liší pouze texty ve webovém rozhraní, jejich funkčnost je ale zcela shodná (bez rozdílů)

20.3.2011

 • funkční nahrávání uživatelské webové stránky

3.3.2011

 • pouze nový simulační WinEXE program pro SDS-C
  • funkční simulátor LCD (SDS MACRO)
  • vylepšení v hlášení chyb při kontrole programu SDS-C

27.2.2011

 • změněn výpis UpTime v Actual Status webové stránce na dny/hod/min/sec/msec
 • doplněna generovaná webová stránka: echo.htm (obsahuje pouze výpis konzole SDS-C, vhodné pro embedding do jiného webu)
 • nový XML soubor - usys.xml - výpis vzdálených proměnných SDS-C
 • možnost volby nezasílání http dat pro volání sdscep (umožnujě tzv. tichou aktualizaci hodnoty sys)
 • do SNMP doplněna hodnota teploty SoC (vyčtená z HW, bez převodu na °C)
 • příprava pro nahrání uživatelské webové stránky (plná podpora bude v následující verzi fw)
 • nová verze SDS-C, nové možnosti, nový simulátor
  • SDS-C: možnost použít #define v programu
  • SDS-C: možnost použít uživatelské proměnné jako indexy do pole (sys, ram)
  • SDS-C: k dispozici je univerzální pole ram[]
  • SDS-C: nová WinEXE aplikace, řada drobností...

30.1.2011

 • úpravy specifické pro verzi LIGHT s EEPROM (restart zařízení)

29.1.2011

 • v SNMP doplněn výpis celé hodnoty (x100) pro 1-W teploměry 2 až 16

28.1.2011

 • dvě nové funkce v SDS-C, pro zápis do sériového portu
 • zpřesněný interní čítač reálného času

26.1.2011

 • změněna minimální akceptovaná délka S0 impulsu, bylo původně 16 msec jako minimum, od této verze je to 5 msec (z důvodů připojení speciálních nepřímých elektroměrů).
 • doplňky v simulátoru SDS-C, zejména ohledně času, korekce optovstupů, atd.

9.1.2011

 • nová položka v SNMP - pro každé teplotní čidlo je poskytována plná hodnota násobena 100 (např. 12.35°C je předáno jako 1235)
 • pouze SDS MICRO LIGHT: v SDS-C doplněny čtyři sys[], umožňující přímé ovládání vývodů A1, B1, M4, M5 (CMOS 3V3 logika, pájecí plošky)

7.12.2010

 • upraven způsob výpočtu a prezentace okamžitého výkonu (S0), zejména v případě přerušení dodávky S0 impulsů

1.12.2010

 • firmware podporuje i jiné osazené dataflash (menší velikosti) paměti

29.11.2010

 • oprava v chování SDS-C, kdy pokud byl program právě ve funkci wait(), tzn. čekal, a v tu chvíli byl nahrán nový program, tak nebylo čekání zrušeno, a nový program byl spuštěn až po dokončení čekání
 • úpravy odkazů na www.merenienergie.cz, portal.merenienergie.cz

20.10.2010

 • upraven UDP protokol - doplněno ROMCODE pro teplotní čidla
 • upraveno zadávání uživatelských sys[] proměnných z webu (už lze zadávat i záporné čísla)
 • opravena ztráta nastavení GMT offset po resetu zařízení

8.10.2010

 • opraven SNMP který měl od verze 10.9. problémy
 • tento a novější firmware je vhodný pro spolupráci se službou portal.merenienergie.cz

6.10.2010

 • oprava výpisu přepočtené spotřeby (kW) - doplněno vždy na tři desetinná místa
 • funkční nulování převodu peněz
 • SMTP konfigurace se správně načte po zapnutí zařízení

26.9.2010

 • SDS-C: stránka "control", uživatelsky editovatelné proměnné
 • SDS-C: do sys[] doplněna informace pro S0 (čas od posledního impulsu)
 • drobné doplňky do XML, příprava pro SDSMON.exe
 • UDP protokol, popis viz wiki

17.9.2010

 • oprava v SDS-C: funkce http_get a smtp_send, od teď umožnují vkládat proměnné až na pozici do maximální délky zprávy (1024 znaků)
 • výstup /temp.txt je doplněn na dvojici: romcode : teplota
 • výstup /temp.xml je doplněn o tagy s romcode

15.9.2010

 • doplněn výstup teplot ze všech čidel, do textové formy, /temp.txt
 • odečet teplotních web-snippet tempX.htm akceptuje hex znaky (tj. 0-9, a-f)

14.9.2010

 • opraven výpis teploty v csv.csv
 • nový xml soubor: temp.xml - pouze s údaji o teplotě

10.9.2010

 • opraveno zobrazení kWh na webových stránkách (špatný číselný text u vyšších hodnot kWh)

8.9.2010

 • ve firmware byl zvýšen maximální počet obsluhovaných teplotních sensorů z 8 na 16

14.8.2010

 • opraveno SDS-C - správnost předávání konstantních číselných parametrů funkcím
 • doplněna nová funkce do SDS-C - funkce http_get
 • nový Win32 program pro práci s SDS-C (doplněna funkčnost vzdálených labelů)
 • zobrazení názvů tarifů na celkové stránce pro S0 (předtím bylo jen na detailních stránkách)

9.8.2010

 • firmware funguje i pro HW rev2,3 (SDS MICRO light), předchozí verze 3.8. nenašla externí flash paměť

3.8.2010

 • opravena chyba kdy nedošlo k přečtení konfigurace pro S0 vstupy z pevné paměti, už je to ok
 • upraven výpočet okamžitého výkonu, aby při nepřipojeném měřiči ukazoval nulu

2.8.2010

 • zcela přepracováno webové rozhraní pro měřiče energie
 • rozšířené snmp/xml/csv pro měřiče energie
 • možnost připojít více samostatnyćh měřičů energie najednou
 • vstup pro tarifní rozlišení (denní/noční proud, výroba/dodávka, atd.)
 • vylepšený Windows® program pro nahrávání firmware

26.7.2010

 • nový firmware pro převodník Ethernet/Serial
 • samostatná stránka ve webovém rozhraní pro zobrazení stavu převodníku Ethernet/Serial

23.7.2010

 • úprava chování pinu RSTD - pokud se zkratuje a zapne se zařízení, je kromě původní funkce (reset konfigurace) spuštěn i bootloader, tzn. bootloader lze odteď pouštět jak z webového rozhraní (původní stav), tak odteď i přes RSTD - toto má výhodu, pokud se nepovede nahrát celý nový firmware, tak lze znovu spustit bootloader a opakovat nahrávání znovu
 • drobná oprava v SMTP klientu
 • byl vydán nový Windows® program pro nahrávání programů v SDS-C

18.7.2010

 • maximální počet znaků v přihlašovacích údajích pro SMTP je rozšířen na 32 znaků
 • drobné opravy ve webovém rozhraní

15.7.2010

 • ošetřena funkčnost SMTP při použití přihlašovacích údajů pro SNMP o maximálním počtu znaků (navíc v budoucnu to bude prodlouženo)

10.7.2010

 • opravy drobností tak jak byly nahlášeny od uživatelů
 • tři desetinné místa na ose grafu spotřeby energie
 • oprava hodnoty dne u data v grafu spotřeby energie
 • doplňky v http serveru, úprava hlavičky pro CSV
 • přihlašovací stránka se už zobrazí všude a vždy (předtím někdy neprošlo např. nod32)
 • příprava pro centrální sběrný program SDSMON.exe

2.6.2010

 • oficiální verze SDS-C k dispozici
 • celá řada nových funkcí, především pro SDS-C
 • SMTP - odesílání emailů (z programu SDS-C)
 • výstup dat i ve formě CSV souboru (středníkový oddělovač pro Excel®)

17.5.2010

 • opraven výpis LOGu pro IP adresy
 • záznam nepovedených přístupů (když to někdo zkouší se špatným heslem)
 • drobnosti v http serveru
 • graf S0 má místo +1kWh jen +0.1kWh
 • oprava detekce EEPROM (aktualizujte FW !)

15.5.2010

 • změna výchozího NTP serveru (default config)
 • kratší odpočet při změně NTP serveru
 • stránka S0 i z hlavního menu

12.5.2010

 • drobné úpravy
 • informace o datové paměti (bude důležité pro SDS-C)
 • volba NTP serveru

4.5.2010

 • řada doplňků pro S0 vstup (přepočty, kreslení grafu, xml)

23.4.2010

 • počítáni S0 impulsů (opto 3), speciální webové zobrazení a přepočty
 • doplňky v SNMP, doplněný MIB
 • nepřipojené teploměry hlásí teplotu 32767
 • příprava stránky pro řízení relé pomocí teploměrů

25.1.2010

 • možnost pojmenovat si všechny analogové vstupy
 • doplněno: název analogového vstupu lze přečíst přes SNMP
 • doplněno: název relátka lze přečíst přes SNMP

15.1.2010

 • opraveno chybějící tlačítko u přihlašovací stránky (šlo pouze stiskem klávesy Enter)
 • doplněno chybějící čtvrté nastavovací tlačítko u ADC konstant

11.1.2010

 • opraveno (doplňeno) chybějící záporné znaménko u výpisu teploty (web, SNMP)

31.10.2009

 • navýšení maximálního počtu současně přihlášených uživatelů do webového rozhraní

30.10.2009

 • zvýšení max počtu 1-Wire® teploměrů na 8 kusů na jedné sběrnici
 • doplněn výstup SNMP o údaje desetinných hodnot pro všechny teploměry
 • doplněno uživatelské nastavení přepočítavacích hodnot pro A/D převod, použité pro zobrazení ve webovém rozhraní a pro xml výstup
 • zobrazení sysLocation také v přehledové stránce (actual status)
 • možnost pojmenovat si všechny teploměry (16 znaků pro každý)
 • možnost pojmenovat si ovládané relé (16 znaků pro každé)

29.10.2009

 • drobnosti před vydáním 30.10.2009

10.10.2009

 • NTP klient - synchronizace času a data protokolem NTP
 • nastavení NTP serveru a GMT prostřednictvím "Admin config" webové stránky
 • zobrazení NTP času a data v "actual status" webové stránce
 • zobrazení času a data v "Log" webové stránce u všech položek

20.09.2009

 • webová stránka "aktuální stav" - upraveno pro správné zobrazování v IE
 • v nadpisu webové stránky (tag title) se zobrazuje název zařízení a navíc celý obsah textu sysLocation

07.09.2009

 • 1-Wire® měří na 1/16 stupně Celsia, upraveno časování (větší spolehlivost), lze připojit více čidel
 • možnost změny MAC adresy (přímo z webového rozhraní)
 • zobrazení informační (potvrzovací) stránky před změnou IP, MAC

výchozí firmware

 • výchozí firmware
Osobní nástroje
Translate