SDSMICRO DIN OLD

Z onlinetechnology.cz

Přejít na: navigace, hledání

SDS MICRO DIN

Náš výrobek řady SDS (Síťový Dohledový Systém) - SDS MICRO, v DIN krabičce z ABS materiálu, osazená svorkami - to jest varianta pro rychlou montáž, pro instalaci do rozvaděče.

Varianta popsaná na této stránce

  • první verze, od začátku prodeje do konce února 2012 (doprodej) - popis zde (SDS MICRO DIN)

SDS MICRO DIN

Soubor:An_d_cz_SDS_MICRO_full_DIN.jpg

Pozn.: pokud však chcete výrobek SDS MICRO použít jako vnitřní (vestavný) modul do svého zařízení (např. jako sandwich DPS apod.), podívejte se na tuto pro tento účel vhodnější variantu.

Obsluha a použítí je napříč všemi výrobky řady SDS stejná, což je výhoda. Tj. je stejná i výchozí IP adresa, výchozí heslo, úprava webového rozhraní atd. Pokud hledáte nějaké konkrétní informace, podívejte se na dokumentaci i ostatních výrobků řady SDS, často naleznete odpovědi právě tam. Také může výrazně pomoct naše diskusní fórum.

Pozn.: doporučujeme pravidelně aktualizovat firmware, nový plnohodnotný firmware je k dispozici vždy zdarma z této WiKi.

Více informací o S0 vstupu viz příslušná stránka.

Aktuální popis HW a možností FW naleznete na micro.merenienergie.cz. Uživatelská podpora je k dispozici na forum.merenienergie.cz.


Výstupy

Původní verze je SDS MICRO DIN bez interních relé (do února 2012 nebo doprodej):

Výstupy R1 a R2 jsou spínány na svorku GND prostřednictvím MOSFET tranzistoru, maximální proud je 100mA. Pokud chcete spínat izolovanou zátěž, střídavý proud, nebo proudy větší než je limit 100mA, pak jednoduše připojíte externí relé (modul s relé lze zakoupit u nás, popřípadě si to zrealizujete sami). Potřebujete pouze relé a ochrannou diodu (1N4007). Pozor na maximální proud, který si cívka relé vezme, ať to není více než 100mA. Ochrannou diodu správně připojte přímo na vývody cívky relé (nevíte-li jak to zapojit, napište si dotaz). Jeden vývod cívky relé připojíte na + pól napájecího zdroje (max 25Vdc), druhý vývod na příslušnou svorku R1 nebo R2.

Detailní popis a řešení různých problémů naleznete na jiné stránce.

Pájecí body na DPS

Varianta bez interních relé (do února 2012 nebo doprodej):

Dále lze na desce nalézt pájecí body, označené potiskem jako JP1, na kterých jsou vyvedeny následující výstupy: (orientace desky je taková, že se díváme na stranu se součástkami, a Ethernetový konektor je dole)

pájecí body, zleva doprava: PD0 PWM1 +3V3 N/C GND

Vývod N/C znamená, že pin není kamkoliv zapojen. +3V3 je přímý spoj na vnitřní napájení (pro procesor). GND je zem (0V). Význam PD0 a PWM1 viz popis pro verzi light.


Měření napětí

Vstupy A0, A1, A2, A3 měří stejnosměrné napětí vůči svorce GND, maximální přípustná velikost napětí je 30Vdc. Chcete-li měřit více, musíte použít sériový rezistor (stane se vnějši součástí vnitřního napěťového děliče) a změnit konfiguraci ve webovém rozhraní. Pozor na to, že varianta výrobku DIN je určena pro měření 0V až 30Vdc, kdežto variatna samostatný modul může měřit jen 0V až 5Vdc (opět rozsah lze změnit, toto je výchozí nastavení) - takže pozor ať si to nezničíte.

Vstupy pro měření napětí se použivají také jako vstupy pro modul vlhkostního čidla, lze tak celkově připojit až čtyři samostatné čidla vlhkosti.


Optovstupy

Svorky 0+,0-,1+,1- jsou přivedeny přímo na vývody optočlenů - externí rezistor pro omezení je tedy nezbytný, jinak zničíte LED uvnitř optočlenu a ten bude pak potřeba vyměnit.


Varianta bez interních relé (do února 2012 nebo doprodej):

Svorky S0+ a S0- jsou určeny k připojení k výstupu měřiče energie, popis viz jiné stránky zde na wiki. Nepřivádějte cizí napětí na tyto svorky (tím je myšleno na svorky S0+ a S0-), protože jen tento S0 je interně napájen ze stejného zdroje jako celý zbytek SDS MICRO. Pokud chcete použít i vstupy 0 a 1 jako S0, tak v tomto případě už musíte napájení přivést, a nezapomeňte použít vhodný sériový rezistor (kompletní schémata a návod jsou na stránce věnované S0 měření).


Další informace (schémata) naleznete i zde.


Převodník Ethernet/sériová linka

Varianta bez interních relé (do února 2012 nebo doprodej):

K dispozici je DSUB CANON 9 pinů konektor. Převodník se chová jako virtuální sériový port (Telnet protokol, RFC2217). Tento převodník je zcela transparentní (i pro zbytek zařízení SDS MICRO). Program v SDS MICRO tedy nemá možnost sám o sobě komunikovat se sériovým rozhraním, to může jen ten vzdálený stroj, který se k převodníku připojí.

Program v SDS-C, který lze v zařízení spustit, umí se sériovou linkou pracovat v plném potřebném rozsahu, viz příslušné návody a příklady.


Teploměry - sběrnice 1-Wire®

Zapojení konektoru "RJ4" je u všech výrobků stejné, viz zde. Připojit lze teploměry DS18B20, celkově až 16.

Nově chystaný firmware umí také číst přístupové chipy iButton. Informace viz příslušný návod.


Použitelná čidla

  • digitální vstupy (zap/vyp) - prostřednictvím optočlenů
  • S0 impulsy - prostřednictvím optočlenů (až tři nezávislé vstupy, nebo dva vstupy a detekce tarifu)
  • teploměry - prostřednictvím 1-Wire sběrnice
  • vlhkoměry - přes analogové vstupy


Zapojení svorek:

Varianta bez interních relé (do února 2012 nebo doprodej): Soubor:And_sds_micro_rev4_con.gif

Osobní nástroje
Translate