SDSMICRO E DIN

Z onlinetechnology.cz

Přejít na: navigace, hledání
Tato stránka platí pro SDS Druhé Produktové Řady (seznam)

SDS MICRO E (DIN)

Náš výrobek řady SDS (Síťový Dohledový Systém) - SDS MICRO E, v DIN krabičce z ABS materiálu, osazená svorkami - to jest varianta pro rychlou montáž, pro instalaci do rozvaděče.

Pozn.: pokud chcete výrobek SDS MICRO použít jen jako vnitřní (vestavný / sandwich) modul do svého zařízení (např. jako sandwich DPS apod.), podívejte se na tuto pro tento účel vhodnější variantu.

Varianty

  • inovovaná verze, od března 2012 - SDS MICRO E


SDS MICRO E

Obsluha a použítí je napříč všemi výrobky řady SDS stejná, což je výhoda. Tj. je stejná i výchozí IP adresa, výchozí heslo, úprava webového rozhraní atd. Pokud hledáte nějaké konkrétní informace, podívejte se na dokumentaci i ostatních výrobků řady SDS, často naleznete odpovědi právě tam. Také může výrazně pomoct naše diskusní fórum.

Pozn.: doporučujeme pravidelně aktualizovat firmware, nový plnohodnotný firmware je k dispozici vždy zdarma z této WiKi.

Více informací o S0 vstupu viz příslušná stránka.

Aktuální popis HW a možností FW naleznete na micro.merenienergie.cz. Uživatelská podpora je k dispozici na forum.merenienergie.cz.


Výstupy

Detailní popis a řešení různých problémů naleznete na jiné stránce.

SDS MICRO E interně obsahuje dvě relé, a máte k dispozici přímo výstupy z relé na svorkách (jedno relé = jeden přepínací kontakt, tzn. piny NC, N, NO).


Pájecí body na DPS

K dispozici jsou pájecí body pro připojení rozhraní UART (napěťové úrovně CMOS 3V3). Dále jsou k dispozici další pájecí body na některých vývodech procesoru, dva z nich fungují jako výstupy (opět CMOS 3V3 logika), které lze ovládat z SDS-C programu. Ostatní pájecí body jsou v současné nepoužity.

PWM a D0 výstup jsou vyvedeny na ARK svorky, a tyto výstupy jsou spínané přes BSS138 na GND.


Měření napětí

Vstupy A0, A1, A2, A3 měří stejnosměrné napětí vůči svorce GND, maximální přípustná velikost napětí je 30Vdc. Chcete-li měřit více, musíte použít sériový rezistor (stane se vnějši součástí vnitřního napěťového děliče) a změnit konfiguraci ve webovém rozhraní. Pozor na to, že varianta výrobku DIN je určena pro měření 0V až 30Vdc, kdežto variatna samostatný modul může měřit jen 0V až 5Vdc (opět rozsah lze změnit, toto je výchozí nastavení) - takže pozor ať si to nezničíte.

Vstupy pro měření napětí se použivají také jako vstupy pro modul vlhkostního čidla, lze tak celkově připojit až čtyři samostatné čidla vlhkosti. Zde může být vhodné upravit rozsah měření pro konkrétní vstupy, kde bude čidlo připojeno, dosáhne se větší přesnosti čtení hodnoty z čidla.


Optovstupy

Svorky 1+,1-,2+,2-,3+,3- jsou přivedeny přes interní omezovací rezistor na vývody optočlenů.

Pokud máte v plánu přivést větší napětí než na kolik bude interní rezistor "stačit", bude nezbytné použít navíc externí rezistor pro omezení proudu, jinak zničíte LED uvnitř optočlenu a ten bude pak potřeba vyměnit.

Pokud potřebujete přímo připojit S0 výstup (svorky na elektroměru), je to stále možné provést, a je k tomu možné využít kterýkoliv z optických vstupů. Jen je potřeba správně propojit svorky.

Příklad bude uveden.


Další informace (schémata) naleznete i zde.


Převodník Ethernet/sériová linka

Je možno si vybrat, zda-li chcete a) UART CMOS 3V3 výstup, b) RS232 výstup (CANON DSUB konektor mimo desku), c) RS485 výstup (A/B/GND na ARK svorkách). Vybrat a použít lze jen jednu z těchto variant (vyberte si při objednávce výrobku).


Program v SDS-C, který lze v zařízení spustit, umí se sériovou linkou pracovat v plném potřebném rozsahu, viz příslušné návody a příklady.


Teploměry - sběrnice 1-Wire®

Zapojení konektoru "RJ4" je u všech výrobků stejné, viz zde. Připojit lze teploměry DS18B20, celkově až 16.

Nově chystaný firmware umí také číst přístupové chipy iButton. Informace viz příslušný návod.

Konektor "RJ4" nabízí i tzv. "LOGICS0" vstup. Konektor tedy umožňuje současně připojit 1-Wire sběrnici a doplňkový S0 odečtový modul. Detaily zde budou doplněny.


Použitelná čidla

  • digitální vstupy (zap/vyp) - prostřednictvím optočlenů
  • S0 impulsy - prostřednictvím optočlenů, dále také vstup LOGICS0
  • teploměry - prostřednictvím 1-Wire sběrnice
  • vlhkoměry - přes analogové vstupy


Zapojení svorek

Soubor:And_sds_micro_e.gif

Osobní nástroje
Translate