SDSMICRO LIGHT

Z onlinetechnology.cz

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

SDS MICRO LIGHT a SDS MICRO LIGHT2

Pozor - TATO STRÁNKA PLATÍ PRO VARIANTU "SAMOSTATNÝ JEDNODESKOVÝ MODUL", pokud máte verzi v DIN krabičce, jděte na SDS-MICRO-DIN.

Pro informace o modulu SDS MICRO STSW - jděte na SDS-MICRO-STSW stránku.

Informace:

 • jednodeskový ethernetový modul - plug&play
 • komunikace: Ethernet 100MBit/sec
 • protokoly: WWW, SNMP, XML, CSV, TXT, vlastní UDP, webové rozhraní, další na požádání
 • 1-Wire-To-Net : vícenásobý webový teploměr, (chystáme čtení iButton "DALLAS" přístupových chipů)
 • S0-To-Net : odečet elektroměrů a jiných měřičů energie s imp. výstupem
 • Ethernet to Serial convertor (Virtual COM port)
 • nízká celková spotřeba: 0.85 W (vše aktivní, ethernetová komunikace)


 • PLC / PAC snadno a rychle, více viz SDS-C
 • jinou variantu lze zamontovat do DIN krabičky, verze DIN má na desce i ARK svorky pro všechno
 • dvě dostupné jazykové varianty (webové rozhraní komplet English nebo komplet Česky), lze i později změnit


Aktuální popis HW a možností FW naleznete na micro.merenienergie.cz. Uživatelská podpora je k dispozici na forum.merenienergie.cz.


Náhled na verzi SDS MICRO LIGHT 2 je zde:

Soubor:An_d_cz_SDS_MICRO_2.jpg


Co s tím?

Pomocí SDS MICRO realizujete např.:

 • IP watchdog - dohled na POP / AP bodem (i pro více zařízení)
 • DNS watchdog - dohled nad DNS serverem (i více serverů)
 • WWW watchdog - dohled na HTTP serverem (i více serverů)
 • "internetové relé", detaily zapojení zde
 • pomocí doplňujícího modulu (relé) lze detekovat přítomnosti 230V~ (přítomnost/výpadek)
 • malé PLC pomocí SDS-C
 • dohled nad záložním napájením, hlášení poplachových stavů (email, sms přes email)
 • možnost číst chipy iButton (SDS-C programem)

Technická dokumentace

Vše potřebné bude popsáno zde na WiKi. Otevírejte obrázky na nejvyšší rozlišení (proklikat). Co Vám případně chybí poptejte na oficiálním fóru.

Více informací viz návody.

Popis systémového konektoru (dvě řady 13pinů po 2.54mm) Náhled na systémový konektor modulu

Způsob připojení teplotních senzorů do RJ konektoru (pozn. lze je také připojit přes systémový konektor):

Zapojení konektoru




Rozměry

 • 58.7 x 102.5 mm, výkres je zde
Mechanika

Napájení

 • standardně 12V stejnosměrných
 • rozsah 5V až 25V stejnosměrných, po dohodě lze rozsah zvýšit


Ethernet

 • PHY N-Way 100 Mbit/s
 • kompatibilita (bez nutnosti konfigurace) 10/100/1000


proklikejte se k celému obrázku
proklikejte se k celému obrázku


Rozhraní

 • zapojovací schéma první obrázek a druhý obrázek
 • systémový konektor (dvakrát 13 pinů, 2.54mm), pouze do verze rev3, od verze rev4 je vše na svorkách
  • binární vstupy - přímo vede na LED diody optočlenu - dva přímo na optočlen, třetí jako S0 vstup
  • PWM výstup, CMOS 3V3
  • binární vstup/výstup CMOS 3V3 (D0, standardně nastaven jako výstup)
  • sériové rozhraní CMOS 3V3 (TX, RX), ve verzi rev4 je na desce i přímo SUBD9 samec konektor s rozhraním RS232
  • čtyři A/D vstupy, rozsah 0V až 5V max., rozsah lze samozřejmě změnit, i dodatečně (výměna rezistoru, změna cfg)
  • dva spínané výstupy (MOSFET spíná na GND) pro ovládání externích relé (bližší popis zde)
  • 1-Wire® sběrnice (teploměry), se samostatným napájecím vodičem (třívodičová sběrnice) pro schopnost bezproblémového připojení/napájení množství čidel
 • programovací konektor (jen pro výrobce)
 • 4P4C (úzká RJ) pro sběrnici 1-Wire®, tj. teploměry apod.
 • ARK, vstup napájení, dva piny
  • vstup napájení je také na systémovém konektoru
  • vstup napájení je jištěn nevratnou pojistkou 1A (platí do verze rev3, od verze rev4 už je osazena samovratná pojistka), poznámka - novější vydání verze light (rev3) už nevratnou pojistku nemají osazenu.

Firmware

Dodáváme s výchozím nahraným firmware, které má základní funkce. Z těchto stránek si pak můžete zdarma stáhnout nové verze, a pomocí uploadu je do SDS-MICRO nahrát.


Výchozí firmware má tyto formy komunikačních rozhraní:

 • plný popis je roztroušen na této WiKi, popř. viz zde.
 • webové rozhraní pro konfiguraci, ovládání a monitorování
 • doplňující samostatná webová stránka pro zobrazení stavu S0 (pro další uživatele bez admin přístupu)
 • možnost přístupu k jednotlivým S0 stránkám (pro každý vstup samostatně), lze to i chránit heslem
 • možnost posílat S0 data na portál
 • SNMP - agent, pro všechny vstupy výrobku, MIB soubor k dispozici
 • SNMP poskytuje informace i pro rozšířené funkce TheDude
 • SNMP lze použít pro Cacti grafy
 • XML soubor (celkový stav xml.xml, energie v s0.xml)
 • CSV soubor (csv.csv)
 • TXT soubor - pro rychlé zpracování hodnot z teploměrů
 • teplotní webové snippety (pro zabudování do vašich webových stránek)
 • UDP proprietární protokol (pro rychlé čtení stavu s minimální zátěží sítě)
 • NTP klient - automatická synchronizace interních hodin

Výchozí firmware má tyto funkce:

 • IP watchdog pro jednu IP adresu (lze přejít na monitorování více IP atd. pomocí jiného firmware)
 • měření teploty z 16x 1-Wire® čidel (z toho prvních osm lze pojmenovat)
 • ovládání reléových výstupů ručně, IP watchdogem, pomocí SDS-C
 • možnost pojmenovat si teploměry, možnost pojmenovat si relé (přímo vidíte co které relé ovládá)
 • možnost pojmenovat si analogové vstupy a nastavit jim konfiguraci a jednotku
 • čtení stavu binárních vstupů (OPTO)
 • pevné nastavení PWM výstupu (frekvence, střída) přes webové rozhraní
 • čtení hodnot čtyř analogových vstupů
 • lze připojit naše moduly čidel vlhkosti (až celkem čtyři)
 • měření energií, vizualizace na webu
 • plná verze SDS-C, odesílání emailů, http_get
 • uživatelsky definovaný přepočet analogových vstupů (konfigurace ve webovém rozhraní) - na desce je totiž možnost upravit vstupní rozsah pro každý analogový vstup zvlášt změnou hodnoty osazeného rezistoru

Poznámka

Do května 2011 jsou doprodávány verze LIGHT osazené EEPROM (to znamená s omezenou velikostí paměti pro uživatelské potřeby). Od června roku 2011 jsou prodávány verze LIGHT osazené pamětí DATAFLASH, které mají shodné funkce jako verze DIN (která DATAFLASH má od začátku).

Osobní nástroje
Translate