SDSMODUL STSW

Z onlinetechnology.cz

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

SDS-MODUL-STSW

Modul SDS-MODUL-STSW je určen jako (velmi) specifické pokračování filozofie "holého" modulu SDS MICRO LIGHT, přičemž přináší řadu vylepšení a určité změny, v reakci na požadavky uživatelů (především, STSW už spadá do kategorie SDS Druhé Produktové Řady).

Modul SDS-MODUL-STSW je určen především pro vestavbu do zařízení ("OEM zástavba"), a to jako sandwich (buď "na ležato" nebo "na výšku") na nosnou desku.

Pozor, na rozdíl od původního SDS-MICRO-LIGHT modul SDS-MODUL-STSW vždy vyžaduje doplňkovou elektroniku (přesněji: konektory) na nosné desce.

S tímto modulem si můžete postavit vlastní zařízení, které tímto jednoduše získá připojení k síti Ethernet.

Revize

Tento modul existuje ve více revizích, kdy každá nová revize přinesla nové přidané funkce a vlastnosti.

Tak jak spolupracujeme s různými výrobci, kterým jako OEM dodáváme tento modul pro zástavbu do jejich zařízení, tak nám přichází zpětná vazba a požadavky na nové funkce.

Samozřejmě že na tyto požadavky reagujeme, a proto postupně vydáváme nové revize tohoto modulu:

  • 2015 - rev1
  • 2016 - rev2
  • v roce 2017 byla vydána revize "rev3"

Každá nová revize přinesla i doplnění obsahu hardware. Modul se (mezi revizemi) nikdy zásadně mechanicky nezměnil a nezměnilo se ani rozmístění a význam všech připojovacích bodů. Pouze přibyli nové připojovací body (na místa, která byla předtím volná).

Je tedy možné použít např. modul "rev3" na místo, kde původně byla např. "rev1" - to bude bez problému fungovat.

Ovšem naopak, použít např. "rev1" na místo kam patří "rev3" by sice také "fungovalo", ale nebyly by k dispozici jakékoliv nové funkce, které oproti "rev1" přinesla revize "rev3".

Revize "rev3" má jeden svůj rozměr zmenšen (o 2mm na výšku), ovšem je potřeba důrazně zmínit, že to nemá jakýkoliv vliv (moduly všech revizi jsou stále elektricky a mechanicky záměnné).


Rozměry

Modul SDS-MODUL-STSW je samostatná DPS (osazená deska s plošnými spoji), o rozměrech:

  • STSW rev1 a rev2: 95 x 35 mm
  • STSW rev3: 95 x 33 mm

Blízko obou delších okrajů jsou pájecí body (piny), kterými se modul připevní k základní (nosné) desce, nebo lze na tyto piny připájet vodiče (pozor na omezení maximální délky vnějšího vodiče u některých pinů). Modul lze na základní desku umístit naležato i kolmo (při kolmé montáži je využita jen jedna řada pinů u okraje, návrh modulu je proveden tak, aby ty kritické potřebné signály byly všechny právě na té jedné správné straně).

Všechny revize modulu STSW mají jednotné pozice rozložení připojovacích pinů (na okrajích desky modulu STSW).


Napájení

Modul se napájí stejnosměrným napětím +5.00V. Nelze použít jiné napětí. Odchylky od napájení přesně +5.00V nejsou žádoucí, protože právě +5.00V je (mimo jiné) také využito pro napájení OZ pro A/D vstupy (přivedení jiného napětí poškodí platnost měření A/D vstupů). Je vaším úkolem navrhnou elektroniku nosné desky tak, aby tento požadavek na přesné napájení byl splněn.

Funkční rozmezí je +4.5V až +5.5V, nicméně při odchylce od +5.0V dojde k ovlivnění měření na A/D vstupech (a je to pak potřeba programově kompenzovat - což lze provést, protože STSW měří i napětí právě těchto vstupních +5V - a váš FULL-C program tím, že zná přesnou hodnotu, může matematicky kompenzovat změřené hodnoty všech ostatní A/D vstupů).

Komunikační piny modulu pracují všechny v úrovních CMOS 3V3 (modul STSW obsahuje svůj vlastní vnitřní zdroj +3V3, přičemž samotný hlavní procesor modulu používá také 3V3 logiku).

Pozor - Jedinou vyjímkou v napěťových úrovních je právě 1-Wire rozhraní, které záměrně zůstává na +5V úrovní (záměrně, z důvodů vyšší odolnosti na rušení a zvýšení dosahu sběrnice).


Připojení

Všechny fyzické konektory (např. Ethernet konektor) jsou umístěny mimo samotný modul STSW. To je základní princip, je to z důvodů poskytnutí velké volnosti koncovému uživateli (z hlediska uspořádání svého finálního výrobku - každý bude požadovat jiné typy, počty a především umísění konketorů pro svou cílovou aplikaci).

Nutné minimum pro provoz modulu SDS-MODUL-STSW je: připojení napájení (+5V) a Ethernetového konektoru (ten se připojuje přímo na připojovací body modulu, bez jakékoliv doplňkové elektroniky mimo modul STSW - pozor na omezení maximální vzdálenosti konektoru od pinů modulu STSW !).

Všechny základní A/D vstupy jsou odděleny přes napěťové sledovače (bez zesílení, tj. se "zesílením jedna") umístěné uvnitř modulu STSW. To umožňuje použít externí vysokoimpedanční napěťové děliče (nízká proudová zátěž, možnost měřit vysoké DC napětí).

Modul disponuje řadou dalších rozhraní.

Další informace jsou rozmístěny v rámci této Wiki.


rev1 a rev2

NÁVOD PRO MODUL STSW
 rev1
 rev2

Pro detailní zapojení a návod pokračujte na stránku SDSMODUL_STSW_rev2.


rev3

NÁVOD PRO MODUL STSW
 rev3

Pro detailní zapojení a návod pokračujte na stránku SDSMODUL_STSW_rev3.

Osobní nástroje
Translate