SDSMODUL STSW rev3

Z onlinetechnology.cz

Přejít na: navigace, hledání
Tato stránka platí pro SDS Druhé Produktové Řady (seznam)

SDS-MODUL-STSW rev3

Modul SDS-MODUL-STSW je určen především pro vestavbu do zařízení (OEM), a to jako sandwich (buď "na ležato" nebo "na výšku") na nosnou desku.

Pozor, modul SDS-MODUL-STSW vždy vyžaduje doplňkovou elektroniku (přesněji: konektory) na nosné desce.

S tímto modulem si můžete postavit vlastní zařízení, které tímto jednoduše získá připojení k síti Ethernet.


rev3

Varianta rev3 nahradila původní revizi rev2, na základě požadavku o rozšíření vstupů a výstupů.

Rozdíli mezi rev2 a rev3 jsou:

 • rev3 má navíc výstup pro RE4, RE5 a RE6
 • rev3 má navíc výstup pro RSTD
 • rev3 má navíc (omezený) vstup AIN-4

Mechanické pozice (vzájemná vzdálenost) všech připojovacích bodů, které byly zavedene u verze rev1 a pak rev2, jsou zachovány i u rev3. Jediná mechanická změna je jen zmenšení rozměru o 1mm z obou stran (výška). Tam kde šel vložit modul rev2, tam bez obav a beze změn půjde i rev3.


Pozor ale na rozdíl mezi typy "64" a "128" - kde se nejedná o jiný revidovaný modul, ale o modul kde je k dispozici různá velikost paměti pro FULL-C program.

Existují tedy tyto varianty:

 • STSW-64 rev3
  • paměť FULL-C o velikosti 64kB
 • STSW-128 rev3
  • paměť FULL-C o velikosti 128kB


Rozměry

Modul SDS-MODUL-STSW je samostatná DPS (osazená deska s plošnými spoji), o rozměrech:

 • STSW rev3: 95 x 33 mm

Blízko obou delších okrajů jsou pájecí body (piny), kterými se modul připevní k základní desce, nebo lze připájet vodiče (pozor na omezení délky u některých pinů). Modul lze na základní desku umístit naležeto i kolmo (při kolmé montáži je využita jen jedna řada pinů u okraje).

Všechny revize modulu STSW mají jednotné pozice rozložení připojovacích pinů (na okrajích desky modulu STSW).


Napájení

Modul se napájí stejnosměrným napětím +5V. Nelze použít jiné napětí. Odchylky od napájení přesně +5V nejsou žádoucí, protože právě +5V je také využito pro napájení OZ pro A/D vstupy.

Funkční rozmezí je +4.5V až +5.5V, nicméně při odchylce od +5.00V dojde k ovlivnění měření na A/D vstupech (a je to pak potřeba programově kompenzovat - což lze provést, protože STSW měří i napětí právě těchto vstupních +5V - a váš FULL-C program tím, že zná přesnou hodnotu, může matematicky kompenzovat změřené hodnoty všech ostatní A/D vstupů).

Komunikační piny jsou ale v úrovních CMOS 3V3 (modul STSW obsahuje vlastní vnitřní zdroj +3V3, přičemž samotný hlavní procesor modulu používá také 3V3 logiku). Jedinou vyjímkou je 1-Wire rozhraní, které záměrně zůstává na +5V úrovních (z důvodů vyšší odolnosti na rušení a zvýšení dosahu sběrnice).


Připojení

Všechny konektory (např. Ethernet konektor) jsou umístěny mimo samotný modul. To je z důvodů poskytnutí velké volnosti koncovému uživateli, z hlediska uspořádání svého finálního výrobku (každý bude požadovat jiné typy, počty a umísění konketorů pro svou aplikaci).

Minimum pro provoz SDS-MODUL-STSW je připojení napájení (+5V) a Ethernetového konektoru (ten se připojuje přímo na připojovací body modulu, bez jakékoliv doplňkové elektroniky mimo modul).

Všechny A/D vstupy jsou odděleny přes napěťové sledovače (bez zesílení) umístěné na modulu STSW. To umožňuje použít externí vysokoimpedanční napěťové děliče.

Další informace budou postupně doplněny.


Návod: rev3

Jednotlivé pinové řady jsou označeny jako SDS-1,3,4 a 5. Řada SDS-2 zde "není" protože byla sloučena do řady SDS-1.

Soubor:SDS-MICRO-STSW_wiring_rev3.gif


Konektor SDS-1:

PIN Funkce Detaily
1 Digitální výstup RELE3 CMOS 3V3 logický signál, určený pro spínání externího tranzistoru který teprve spíná relé apod. Aktivní při LOG1 (3V3).
2 GND Společný nulový vodič (zem - ground)
3 Digitální výstup PWM CMOS 3V3 logický signál, Pulse-Width Modulated signál
4 Externí zálohovací baterie pro SoC Přímé připojení plus pólu 3V zálohovací baterie (Li), bez jiných externích součástek. Minus pól baterie se připojuje na GND.
5 Analogový vstup (AD-4) Základní rozsah je 0V až max 3V3 (předpoklad externího děliče), měření je vždy vůči GND ! Pozor, tento AD vstup jako jediný není zapojen přes oddělovací OZ.
6 PWR +5V Napájení +5.0V, tolerance 4.5V až 5.5V. Mimo rozsah (nebo při přepólování) dojde ke zničení desky.
7 GND Společný nulový vodič (zem - ground)
8 LED1-ORANGE Napájení ORANGE LED v Ethernetovém konektoru (je zde +3V3 když má LED svítit)
9 LED0-GREEN Napájení GREEN LED v Ethernetovém konektoru (je zde +3V3 když má LED svítit)
10 Ethernet (Trafo-connection TXM) Připojení na cívku trafa v Ethernet konektoru, vodič TXM (vysílání neg.)
11 Ethernet (Trafo-connection TXP) Připojení na cívku trafa v Ethernet konektoru, vodič TXP (vysílání pos.)
12 Ethernet (Trafo-connection RXP) Připojení na cívku trafa v Ethernet konektoru, vodič TXM (příjem pos.)
13 Ethernet (Trafo-connection RXM) Připojení na cívku trafa v Ethernet konektoru, vodič RXM (příjem neg.)
14 GND Společný nulový vodič (zem - ground)
15 Analogový vstup (AD-3) Základní rozsah je 0V až max 3V3 (předpoklad externího děliče), měření je vždy vůči GND !
16 GND Společný nulový vodič (zem - ground)
17 Digitální vstup OPTO3 CMOS 3V3 logický signál, je zde interní pull-up 10kOhm na +3V3. Aktivace vstupu spojením na GND.
18 Digitální vstup OPTO1 CMOS 3V3 logický signál, je zde interní pull-up 10kOhm na +3V3. Aktivace vstupu spojením na GND.
19 Digitální vstup OPTO2 CMOS 3V3 logický signál, je zde interní pull-up 10kOhm na +3V3. Aktivace vstupu spojením na GND.
20 GND Společný nulový vodič (zem - ground)

Konektor SDS-3:

PIN Funkce Detaily
1 RSTD CMOS 3V3 logický signál, v klidu nezapojen ("ve vzduchu"), dostatečně dlouhým spojením na GND dojde k aktivaci RSTD stavu (nastavení do továrního nastavení).
2 Digitální výstup RELE6 CMOS 3V3 logický signál, určený pro spínání externího tranzistoru který teprve spíná relé apod. Aktivní při LOG1 (3V3).
3 GND Společný nulový vodič (zem - ground)
4 Digitální výstup ADC-Rmeas-POWERcontrol CMOS 3V3 logický signál, určený pro řízení přerušovaného napájení pro A/D měřící vstup odporu (AD-Rmeas)
5 Digitální výstup RELE1 CMOS 3V3 logický signál, určený pro spínání externího tranzistoru který teprve spíná relé apod. Aktivní při LOG1 (3V3).
6 Digitální výstup RELE2 CMOS 3V3 logický signál, určený pro spínání externího tranzistoru který teprve spíná relé apod. Aktivní při LOG1 (3V3).
7 GND Společný nulový vodič (zem - ground)
8 Analogový vstup (AD-Rmeas) Vstup pro měření odporu, základní rozsah je 0V až max 3V3 (napájení tohoto vstupu je externí, řízeno PIN-4 na SDS-3), měření na tomto vstupu je vždy vůči GND !
9 Analogový vstup (AD-2) Základní rozsah je 0V až max 3V3 (předpoklad externího děliče), měření je vždy vůči GND !
10 Analogový vstup (AD-1) Základní rozsah je 0V až max 3V3 (předpoklad externího děliče), měření je vždy vůči GND !
11 PWR +5V Napájení +5.0V, tolerance 4.5V až 5.5V. Mimo rozsah (nebo při přepólování) dojde ke zničení desky.
12 Digitální výstup RELE5 CMOS 3V3 logický signál, určený pro spínání externího tranzistoru který teprve spíná relé apod. Aktivní při LOG1 (3V3).
13 Digitální výstup RELE4 CMOS 3V3 logický signál, určený pro spínání externího tranzistoru který teprve spíná relé apod. Aktivní při LOG1 (3V3).


Konektor SDS-4:

PIN Funkce Detaily
1 PWR +5V (určeno jako "výstup" pro napájení 1-Wire sběrnice) Napájení +5.0V, tolerance 4.5V až 5.5V. Mimo rozsah (nebo při přepólování) dojde ke zničení desky.
2 GND (určeno jako GND pro 1-Wire sběrnici) Společný nulový vodič (zem - ground)
3 1-Wire BUS Data Line 5V signál, přímé připojení datového vodiče 1-Wire sběrnice (není potřeba externích součástek, je možná doplňující externí přepětová ochrana)
4 Digitální vstup LOGIC-S0 CMOS 3V3 logický signál, digitální vstup, je zde interní pull-up 10kOhm na +3V3, vstup je aktivován spojením na GND
5 GND (určeno jako GND pro vstup LOGIC-S0) Společný nulový vodič (zem - ground)
6 Sériová linka RS-485 (RX) CMOS 3V3 logický signál, vstup dat do SDS (RX), určeno pro připojení k master budiči linky RS-485
7 Sériová linka RS-485 (TX) CMOS 3V3 logický signál, výstup dat ze SDS (TX), určeno pro připojení k master budiči linky RS-485
8 Sériová linka US-GSMmodule (RX) CMOS 3V3 logický signál, vstup dat do SDS (RX), linka je přimo přístupná přes FULL-C program
9 Sériová linka US-GSMmodule (TX) CMOS 3V3 logický signál, výstup dat ze SDS (TX), linka je přímo přístupná přes FULL-C program
10 Sériová linka US-SANDWICH (RX) CMOS 3V3 logický signál, vstup dat do SDS (RX), určeno pro připojení doplňkové desky SDS LCD-KEY-DALI
11 Sériová linka US-SANDWICH (TX) CMOS 3V3 logický signál, výstup dat ze SDS (TX), určeno pro připojení doplňkové desky SDS LCD-KEY-DALI
12 Řízení směru toku linky RS-485 CMOS 3V3 logický signál, výstup pro řízení master budiče linky RS-485, automaticky řízeno SDS
13 GND Společný nulový vodič (zem - ground)


Konektor SDS-5:

PIN Funkce Detaily
1 GND Společný nulový vodič (zem - ground)
2 Digitální vstup OPTO8 CMOS 3V3 logický signál, je zde interní pull-up 10kOhm na +3V3. Aktivace vstupu spojením na GND.
3 Digitální vstup OPTO7 CMOS 3V3 logický signál, je zde interní pull-up 10kOhm na +3V3. Aktivace vstupu spojením na GND.
4 Digitální vstup OPTO6 CMOS 3V3 logický signál, je zde interní pull-up 10kOhm na +3V3. Aktivace vstupu spojením na GND.
5 Digitální vstup OPTO5 CMOS 3V3 logický signál, je zde interní pull-up 10kOhm na +3V3. Aktivace vstupu spojením na GND.
6 Digitální vstup OPTO4 CMOS 3V3 logický signál, je zde interní pull-up 10kOhm na +3V3. Aktivace vstupu spojením na GND.
7 Digitální vstup/výstup GPIO-TOPBOARD CMOS 3V3 logický signál, nastavitelný přes FULL-C jako vstup nebo výstup
8 GND Společný nulový vodič (zem - ground)
9 VÝSTUP napájení +3V3 Výstup vnitřního zdroje (na SDS modulu) napětí +3V3, maximální odběr 50mA ! Nesmíte přivést cizí napětí na tento pin !
10 GND Společný nulový vodič (zem - ground)


Rozměry

Modul je určen pro zástavbu do zařízení. Aby to šlo snadno provést, je připraven jako deska s plošným spojem, který lze do cílového zařízení zapájet.

 • na výšku (kolmo na základní desku), protože všechny důležíté piny jsou na jedné straně
 • jako "sandwich" (paralelně na základní desku), kdy se propojí obě řady pinů - viz SDS-SMALL.

.

. Klikněte na náhled pro zobrazení plného obrázku.

.

.

.


Základní (minimální) schema pro rev3

Obrázek ukazuje zapojení modulu - zdroj stejnosměrných +5V a Ethernet konektor (RJ 8p8C) s LED.

Soubor:Sds_stsw_sch_rev3.png


RSTD

Funkce RSTD (ReSet To Defaults) umožňuje fyzicky (nuceně) nastavit celý modul STSW do výchozího továrního nastavení (Factory Reset).

Předchozí revize modulu měli RSTD k dispozici jako dvě blízké pocínované plošky, které se museli vodivým nástrojem zkratovat, pro aktivaci RSTD.

Revize rev3 přináší změnu, tedy to že aktivační vodič RSTD je vyveden na jeden z pinů na rozhraní desky, a umožňuje tedy různý způsob provedení aktivace RSTD. Typicky, uživatel desky modulu STSW si na svou základní nosnou desku umístí (na vhodné místo) jumper nebo tlačítko, které pak uživatel zařízení může snáze aktivovat.

Samotná aktivace je popsána na jiné stránce na této Wiki (prakticky se to provádí tak, že se na nejméně 10sec zkratuje pin RSTD na GND, a tím dojde k aktivace, aplikaci továrního nastavení a resetu modulu).


Opět pozor

Tento návod je určen pouze pro varianty Rev3.

Pro varianty Rev1 a Rev2, je návod na jiné stránce této Wiki.

Osobní nástroje
Translate