SDS 1stProd M2M pages

Z onlinetechnology.cz

Přejít na: navigace, hledání

SDS První Produktová řada

Stránka je v přípravě.

Obsah


Patří sem: SDS-MICRO, SDS-MACRO, SDS-TTCPRO, SDS-IO6, SDS-UPS.

Seznam M2M dokumentů

Všechny následující data jsou k dispozici - hodnoty jsou dynamicky vytvořeny zařízením SDS, a vždy je uveden časový okamžik, pro který byly hodnoty platné (okamžik generování odpovědi na přijatý dotaz).


 • 192.168.1.250/xml.xml

- obsahuje mix různých parametrů, v podstatě je zde celkový přehled o aktuálním stavu


 • 192.168.1.250/temp?.htm

- výpis pro konkrétní teplotní čidlo (namísto ? zadejte index [0 až 9, a, b, c, d, e, f])


 • 192.168.1.250/temp.xml

- výpis teplotních čidel na OneWire sběrnicích (sběrnici)


 • 192.168.1.250/s0.xml

- (bez parametru) obecný přehled o všech S0 vstupech

- (s parametrem) detailní stav pro konkréní S0 vstup (parametr: ?p=index [0 až ...])


 • 192.168.1.250/csv.csv

- obsahuje mix různých parametrů, v podstatě je zde celkový přehled o aktuálním stavu


 • 192.168.1.250/temp.txt

- zpracovaný výpis párů ROMcode:Teplota pro všechny (pouze) teplotní sensory na OneWire sběrnicích (sběrnici)


Výpis významu jednotlivých položek bude doplněn.


Dynamické data pro webové rozhraní

Pro vlastní potřebu uživatelské webové stránky, můžete s výhodou využít dynamické data poskytované zařízením SDS.

 • 192.168.1.250/cgi_dye
 • 192.168.1.250/cgi_dys
 • 192.168.1.250/cgi_dyr
 • 192.168.1.250/cgi_dyw

Výpis významu jednotlivých položek bude doplněn.


SDS-C

Sdílené proměnné pro SDS-C jsou dostupné také (opět, časté je využití na uživatelské webové stránce).

 • 192.168.1.250/usys.xml
 • 192.168.1.250/sdscep


Přístup k dalším SDS-C paramterům (polím) je možný takto:

 • 192.168.1.250/get_ram[index]
 • 192.168.1.250/get_sys[index]
 • 192.168.1.250/get_txt[index]
 • 192.168.1.250/get_dfi[index]
 • 192.168.1.250/get_var[index]


K dispozici je také výpis konzole:

 • 192.168.1.250/echo.htm
Osobní nástroje
Translate