SDS MINI COM MODULES

Z onlinetechnology.cz

Přejít na: navigace, hledání

SDS-MINI: rozšiřující / komunikační moduly (COM Module)

Stránka se připravuje.Propojení SDS-MINI a Rozšiřujícího Modulu

Je potřeba propojit 10 pinů mezi deskou SDS-MINI a deskou Rozšiřujícího Modulu. Propojení je 1:1.

Pozor - byť konektor vypadá stejně jako konektor od SDS-BIG, jeho zapojení je jiné !!! (Některé piny mají jiný význam).

Propojovací konektor má 2x5 pinů a je záměrně umístěn na kraji desky SDS-MINI, to proto, aby se dal přímo mechanicky propojit s obdobně (a za tímto účelem zrdcadlově) umístěným konektorem na desce Rozšiřujícího Modulu.


Propojení desek: (rozklikněte pro plné rozlišení obrázku) (pohled na desky je seshora)


Zapojení samotného konektoru na desce SDS-MINI (pozor, na Rozšiřujícím Modulu je konektor zrdcadlově) (pohled zeshora).

Soubor:Sds_mini_rev2_com_port_conn.png

Porty COM1 a COM6 jsou dostupné z SDS-C.

Port COM1 je dostupný i z "telnet-VCP" funkce, port COM6 nikoliv. Port COM1 má k dispozici pin "COM1-DIR" který lze přímo využít pro řízení směru RS485-MASTER chipu (je-li použit jako převodník z COM1 na RS485 linku).

Pin "TOPB-PD0" je obecný GPIO pin, ovladatelný z SDS-C. Jeho využití je nezávislé na stavu COM portů.


Rozšiřující Moduly

Moduly se připravují. Budeme nabízet modul s převodníkem RS485 a RS232, a dále modul s LoRa WAN modemem a GSM modemem.

Osobní nástroje
Translate