SNMP OID SDSMACRO

Z onlinetechnology.cz

Přejít na: navigace, hledání

Zařízení používá používá verzi SNMP v1 (plain), SNMP Agent Port je 161, SNMP Enterprise Number je 33283.

Zde je popsána verze platná od prosince 2012, aktuálně ověřená na firmware 23.4.2013 .


Soupis OID položek platí pro zařízení SDS MACRO.


Full OID TRAP PDU OID Type MIB Name Description
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 U/S OctetString sysDescr.0 (RO) Identifikace výrobku
.1.3.6.1.2.1.1.2.0 U/S OID sysObjectID.0 (RO) Identifikace výrobku
.1.3.6.1.2.1.1.3.0 U/S TimeTicks sysUpTime.0 (RO) Doba provozu od posledního resetu
.1.3.6.1.2.1.1.4.0 U/S OctetString sysContact.0 (RO) Identifikace výrobce
.1.3.6.1.2.1.1.5.0 U/S OctetString sysName.0 (RO) Identifikace výrobku
.1.3.6.1.2.1.1.6.0 U/S OctetString sysLocation.0 (RO) Uživatelsky nastavitelný parametr
.1.3.6.1.2.1.1.7.0 U/S Integer sysServices.0 (RO) Identifikace výrobku
.1.3.6.1.2.1.2.1.0 U/S Integer ifNumber.0 (RO) Počet ETH rozhraní
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 U/S Integer ifIndex.1 (RO) Index ETH rozhraní
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 U/S OctetString ifDescr.1 (RO) Popis ETH rozhraní
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1 U/S Integer ifType.1 (RO) Popis ETH rozhraní
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.1 U/S Integer ifMtu.1 (RO) Velikost MTU pro ETH rozhraní
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.1 U/S Gauge ifSpeed.1 (RO) Vyjednaná rychlost ETH rozhraní
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.1 U/S OctetString ifPhysAddress.1 (RO) Uživatelem nastavená MAC adresa pro ETH rozhraní
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.1 U/S Integer ifAdminStatus.1 (RO) Stav ETH rozhraní
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 U/S Integer ifOperStatus.1 (RO) Stav ETH rozhraní
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.1 U/S TimeTicks ifLastChange.1 (RO) Okamžik spuštění ETH rozhraní
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 U/S Counter32 ifInOctets.1 (RO) Počet přijatých oktetů
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.1 U/S Counter32 ifInUcastPkts.1 (RO) Počet přijatých Unicast paketů
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.12.1 U/S Counter32 ifInNUcastPkts.1 (RO) Počet přijatých Multicast paketů
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.1 U/S Counter32 ifInDiscards.1 (RO) Počet zahozených paketů
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.1 U/S Counter32 ifInErrors.1 (RO) Počet přijatých paketů s chybou
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.15.1 U/S Counter32 ifInUnknownProtos.1 (RO) Počet přijatých paketů s neznámým protokolem
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.1 U/S Counter32 ifOutOctets.1 (RO) Počet odeslaných oktetů
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.1 U/S Counter32 ifOutUcastPkts.1 (RO) Počet odeslaných Unicast paketů
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.18.1 U/S Counter32 ifOutNUcastPkts.1 (RO) Počet odeslaných Multicast paketů (např. ARP)
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.1 U/S Counter32 ifOutDiscards.1 (RO) Počet neodeslaných paketů
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.1 U/S Counter32 ifOutErrors.1 (RO) Počet chyb při vysílání
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.21.1 U/S Gauge ifOutQLen.1 (RO) Velikost vysílací fronty
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.22.1 U/S OID ifSpecific.1 (RO) Doplňkový MIB pro ETH rozhraní
.1.3.6.1.2.1.4.1.0 U/S Integer ipForwarding.0 (RO) Stav rozhraní
.1.3.6.1.2.1.4.3.0 U/S Counter32 ipInReceives.0 (RO) Počet všech celkem přijatých paketů
.1.3.6.1.2.1.4.4.0 U/S Counter32 ipInHdrErrors.0 (RO) Počet přijatých paketů s chybou v hlavičce
.1.3.6.1.2.1.4.5.0 U/S Counter32 ipInAddrErrors.0 (RO) Počet přijatých paketů s neplatnou cílovou adresou
.1.3.6.1.2.1.4.7.0 U/S Counter32 ipInUnknownProtos.0 (RO) Počet přijatých paketů s neznámým protokolem
.1.3.6.1.2.1.4.8.0 U/S Counter32 ipInDiscards.0 (RO) Počet zahozených přijatých IP paketů
.1.3.6.1.2.1.4.10.0 U/S Counter32 ipOutRequests.0 (RO) Počet paketů určených pro vysílání
.1.3.6.1.2.1.4.20.1.1.0 U/S IpAddress ipAdEntAddr.0 (RO) Vlastní IP adresa zařízení
.1.3.6.1.2.1.4.20.1.2.0 U/S Integer ipAdEntIfIndex.0 (RO) Index rozhraní ETH pro vlastní IP adresu zařízení
.1.3.6.1.2.1.4.20.1.3.0 U/S IpAddress ipAdEntNetMask.0 (RO) Vlastní síťová maska
.1.3.6.1.2.1.5.1.0 U/S Counter32 icmpInMsgs.0 (RO) Celkový počet přijatých ICMP paketů
.1.3.6.1.2.1.5.2.0 U/S Counter32 icmpInErrors.0 (RO) Počet přijatých ICMP paketů s chybou
.1.3.6.1.2.1.5.14.0 U/S Counter32 icmpOutMsgs.0 (RO) Celkový počet odeslaných ICMP paketů
.1.3.6.1.2.1.25.1.1.0 U/S TimeTicks hrSystemUptime.0 (RO) Doba provozu zařízení
.1.3.6.1.2.1.25.1.5.0 U/S Gauge hrSystemNumUsers.0 (RO) Počet přihlášených uživatelů do webového rozhraní
.1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.1.1 U/S Integer hrDeviceIndex.1 (RO) Index hardware zařízení
.1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.2.1 U/S OID hrDeviceType.1 (RO) Popis hardware zařízení
.1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.3.1 U/S OctetString hrDeviceDescr.1 (RO) Popis hardware zařízení
.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.1.1 U/S Integer hrProcessorFrwID.1 (RO) Popis hardware zařízení
.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1 U/S Integer hrProcessorLoad.1 (RO) Aktuální zátěž hardware zařízení
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.1.1.0 70 [0] Integer ipwActive.0 (RO) Stav funkce IP WATCHDOG (aktivní nebo neaktivní)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.1.2.0 71 [0] IpAddress ipwPingIP.0 (RO) Aktuální IP adresa hlídaného cíle
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.1.3.0 72 [0] Integer ipwPauseAfterPwOn.0 (RO) Doba blokování IP WATCHDOG po zapnutí zařízení v secs.
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.1.4.0 73 [0] Integer ipwPingTimeout.0 (RO) IP WATCHDOG Round-Trip Time timeout v msecs.
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.1.5.0 74 [0] Integer ipwRepeatPingPer.0 (RO) Opakované odesílání ping-request, v msecs.
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.1.6.0 75 [0] Gauge ipwIgnoreLostCnt.0 (RO) Počet ignorovaných ztracených ping odpovědí
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.1.7.0 76 [0] Integer ipwPauseWdAfterAct.0 (RO) Doba blokování IP WATCHDOG po provedení zásahu
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.1.8.0 77 [0] Integer ipwRelayActTime.0 (RO) Doba trvání provedení zásahu (sepnutí relé) v secs.
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.1.9.0 78 [0] Gauge ipwActualFailed.0 (RO) Aktuální počet ztracených ping odpovědí
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.1.10.0 79 [0] Gauge ipwLastRTT.0 (RO) Poslední známý Round-Trip Time
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.1.11.0 80 [0] Integer ipwActualRelayState.0 (RO) Aktuální stav výstupu IP WATCHDOG
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.2.1.0 100 [0] Integer opto1.0 (RO) OPTO1 binární stav
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.2.2.0 101 [0] Integer opto2.0 (RO) OPTO2 binární stav
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.2.3.0 102 [0] Integer opto3.0 (RO) OPTO3 binární stav
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.2.4.0 103 [0] Integer opto4.0 (RO) OPTO4 binární stav
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.2.5.0 104 [0] Integer opto5.0 (RO) OPTO5 binární stav
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.2.6.0 105 [0] Integer opto6.0 (RO) OPTO6 binární stav
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.2.7.0 106 [0] Integer opto7.0 (RO) OPTO7 binární stav
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.2.8.0 107 [0] Integer opto8.0 (RO) OPTO8 binární stav
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.3.1.0 150 [0] Integer sdsRE1state.0 (RW) Stav relé RE1 (aktivní nebo v klidu)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.3.2.0 151 [0] Integer sdsRE1cby.0 (RW) Určení kdo kontroluje stav relé RE1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.3.3.0 152 [0] OctetString sdsRE1name.0 (RO) Textový popisek relé RE1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.3.4.0 153 [0] Integer sdsRE2state.0 (RW) Stav relé RE2 (aktivní nebo v klidu)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.3.5.0 154 [0] Integer sdsRE2cby.0 (RW) Určení kdo kontroluje stav relé RE2
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.3.6.0 155 [0] OctetString sdsRE2name.0 (RO) Textový popisek relé RE2
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.3.7.0 156 [0] Integer sdsRE3state.0 (RW) Stav relé RE3 (aktivní nebo v klidu)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.3.8.0 157 [0] Integer sdsRE3cby.0 (RW) Určení kdo kontroluje stav relé RE3
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.3.9.0 158 [0] OctetString sdsRE3name.0 (RO) Textový popisek relé RE3
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.3.10.0 159 [0] Integer sdsRE4state.0 (RW) Stav relé RE4 (aktivní nebo v klidu)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.3.11.0 160 [0] Integer sdsRE4cby.0 (RW) Určení kdo kontroluje stav relé RE4
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.3.12.0 161 [0] OctetString sdsRE4name.0 (RO) Textový popisek relé RE4
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.4.1.0 200 [0] Gauge sdsPWMfreq.0 (RW) Nastavená frekvence generátoru PWM výstupu
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.4.2.0 201 [0] Gauge sdsPWMduty.0 (RW) Nastavený poměr generátoru PWM výstupu
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.5.1.0 250 [0] Gauge sdsInADC1.0 (RO) Hodnota změřená na vstupu AD1 (0..1023)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.5.2.0 251 [0] Gauge sdsInADC2.0 (RO) Hodnota změřená na vstupu AD2 (0..1023)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.5.3.0 252 [0] Gauge sdsInADC3.0 (RO) Hodnota změřená na vstupu AD3 (0..1023)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.5.4.0 253 [0] Gauge sdsInADC4.0 (RO) Hodnota změřená na vstupu AD4 (0..1023)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.5.5.0 254 [0] OctetString sdsSItextADC1.0 (RO) Hodnota změřená na vstupu AD1 (textový formát)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.5.6.0 255 [0] OctetString sdsSItextADC2.0 (RO) Hodnota změřená na vstupu AD2 (textový formát)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.5.7.0 256 [0] OctetString sdsSItextADC3.0 (RO) Hodnota změřená na vstupu AD3 (textový formát)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.5.8.0 257 [0] OctetString sdsSItextADC4.0 (RO) Hodnota změřená na vstupu AD4 (textový formát)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.5.9.0 258 [0] OctetString sdsNameADC1.0 (RO) Uživatelský popisek vstupu AD1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.5.10.0 259 [0] OctetString sdsNameADC2.0 (RO) Uživatelský popisek vstupu AD2
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.5.11.0 260 [0] OctetString sdsNameADC3.0 (RO) Uživatelský popisek vstupu AD3
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.5.12.0 261 [0] OctetString sdsNameADC4.0 (RO) Uživatelský popisek vstupu AD4
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.1 302 [1] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.1 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.2 302 [2] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.2 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 2
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.3 302 [3] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.3 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 3
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.4 302 [4] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.4 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 4
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.5 302 [5] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.5 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 5
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.6 302 [6] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.6 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 6
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.7 302 [7] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.7 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 7
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.8 302 [8] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.8 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 8
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.9 302 [9] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.9 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 9
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.10 302 [10] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.10 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 10
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.11 302 [11] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.11 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 11
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.12 302 [12] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.12 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 12
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.13 302 [13] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.13 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 13
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.14 302 [14] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.14 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 14
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.15 302 [15] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.15 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 15
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.16 302 [16] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.16 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 16
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.17 302 17] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.17 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.18 302 [18] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.18 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 2
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.19 302 [19] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.19 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 3
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.20 302 [20] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.20 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 4
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.21 302 [21] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.21 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 5
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.22 302 [22] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.22 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 6
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.23 302 [23] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.23 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 7
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.24 302 [24] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.24 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 8
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.25 302 [25] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.25 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 9
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.26 302 [26] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.26 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 10
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.27 302 [27] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.27 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 11
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.28 302 [28] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.28 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 12
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.29 302 [29] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.29 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 13
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.30 302 [30] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.30 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 14
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.31 302 [31] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.31 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 15
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.1.32 302 [32] OctetString sdsDS18B20deviceROMcode.32 (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 16
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.1 300 [1] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.1 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.2 300 [2] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.2 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 2
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.3 300 [3] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.3 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 3
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.4 300 [4] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.4 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 4
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.5 300 [5] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.5 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 5
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.6 300 [6] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.6 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 6
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.7 300 [7] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.7 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 7
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.8 300 [8] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.8 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 8
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.9 300 [9] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.9 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 9
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.10 300 [10] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.10 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 10
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.11 300 [11] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.11 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 11
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.12 300 [12] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.12 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 12
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.13 300 [13] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.13 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 13
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.14 300 [14] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.14 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 14
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.15 300 [15] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.15 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 15
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.16 300 [16] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.16 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 16
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.17 300 [17] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.17 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.18 300 [18] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.18 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 2
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.19 300 [19] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.19 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 3
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.20 300 [20] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.20 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 4
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.21 300 [21] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.21 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 5
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.22 300 [22] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.22 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 6
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.23 300 [23] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.23 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 7
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.24 300 [24] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.24 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 8
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.25 300 [25] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.25 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 9
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.26 300 [26] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.26 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 10
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.27 300 [27] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.27 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 11
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.28 300 [28] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.28 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 12
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.29 300 [29] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.29 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 13
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.30 300 [30] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.30 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 14
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.31 300 [31] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.31 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 15
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.2.32 300 [32] Integer sdsDS18B20actualTempInteger.32 (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 16
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.1 301 [1] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.1 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.2 301 [2] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.2 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 2
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.3 301 [3] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.3 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 3
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.4 301 [4] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.4 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 4
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.5 301 [5] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.5 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 5
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.6 301 [6] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.6 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 6
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.7 301 [7] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.7 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 7
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.8 301 [8] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.8 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 8
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.9 301 [9] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.9 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 9
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.10 301 [10] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.10 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 10
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.11 301 [11] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.11 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 11
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.12 301 [12] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.12 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 12
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.13 301 [13] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.13 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 13
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.14 301 [14] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.14 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 14
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.15 301 [15] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.15 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 15
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.16 301 [16] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.16 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 16
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.17 301 [17] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.17 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.18 301 [18] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.18 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 2
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.19 301 [19] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.19 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 3
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.20 301 [20] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.20 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 4
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.21 301 [21] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.21 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 5
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.22 301 [22] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.22 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 6
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.23 301 [23] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.23 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 7
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.24 301 [24] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.24 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 8
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.25 301 [25] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.25 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 9
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.26 301 [26] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.26 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 10
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.27 301 [27] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.27 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 11
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.28 301 [28] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.28 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 12
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.29 301 [29] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.29 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 13
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.30 301 [30] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.30 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 14
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.31 301 [31] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.31 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 15
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.3.32 301 [32] Integer sdsDS18B20actualTempFrac.32 (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici B na pozici 16
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.1 303 [1] OctetString sdsDS18B20userName.1 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.2 303 [2] OctetString sdsDS18B20userName.2 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 2
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.3 303 [3] OctetString sdsDS18B20userName.3 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 3
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.4 303 [4] OctetString sdsDS18B20userName.4 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 4
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.5 303 [5] OctetString sdsDS18B20userName.5 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 5
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.6 303 [6] OctetString sdsDS18B20userName.6 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 6
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.7 303 [7] OctetString sdsDS18B20userName.7 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 7
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.8 303 [8] OctetString sdsDS18B20userName.8 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 8
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.9 303 [9] OctetString sdsDS18B20userName.9 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 9
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.10 303 [10] OctetString sdsDS18B20userName.10 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 10
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.11 303 [11] OctetString sdsDS18B20userName.11 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 11
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.12 303 [12] OctetString sdsDS18B20userName.12 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 12
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.13 303 [13] OctetString sdsDS18B20userName.13 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 13
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.14 303 [14] OctetString sdsDS18B20userName.14 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 14
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.15 303 [15] OctetString sdsDS18B20userName.15 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 15
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.16 303 [16] OctetString sdsDS18B20userName.16 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 16
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.17 303 [17] OctetString sdsDS18B20userName.17 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.18 303 [18] OctetString sdsDS18B20userName.18 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 2
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.19 303 [19] OctetString sdsDS18B20userName.19 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 3
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.20 303 [20] OctetString sdsDS18B20userName.20 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 4
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.21 303 [21] OctetString sdsDS18B20userName.21 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 5
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.22 303 [22] OctetString sdsDS18B20userName.22 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 6
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.23 303 [23] OctetString sdsDS18B20userName.23 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 7
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.24 303 [24] OctetString sdsDS18B20userName.24 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 8
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.25 303 [25] OctetString sdsDS18B20userName.25 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 9
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.26 303 [26] OctetString sdsDS18B20userName.26 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 10
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.27 303 [27] OctetString sdsDS18B20userName.27 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 11
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.28 303 [28] OctetString sdsDS18B20userName.28 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 12
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.29 303 [29] OctetString sdsDS18B20userName.29 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 13
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.30 303 [30] OctetString sdsDS18B20userName.30 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 14
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.31 303 [31] OctetString sdsDS18B20userName.31 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 15
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.4.32 303 [32] OctetString sdsDS18B20userName.32 (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici B na pozici 16
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.1 304 [1] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.1 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.2 304 [2] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.2 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 2
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.3 304 [3] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.3 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 3
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.4 304 [4] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.4 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 4
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.5 304 [5] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.5 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 5
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.6 304 [6] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.6 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 6
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.7 304 [7] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.7 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 7
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.8 304 [8] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.8 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 8
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.9 304 [9] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.9 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 9
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.10 304 [10] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.10 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 10
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.11 304 [11] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.11 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 11
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.12 304 [12] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.12 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 12
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.13 304 [13] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.13 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 13
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.14 304 [14] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.14 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 14
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.15 304 [15] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.15 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 15
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.16 304 [16] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.16 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 16
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.17 304 [17] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.17 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici B na pozici 1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.18 304 [18] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.18 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici B na pozici 2
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.19 304 [19] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.19 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici B na pozici 3
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.20 304 [20] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.20 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici B na pozici 4
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.21 304 [21] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.21 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici B na pozici 5
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.22 304 [22] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.22 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici B na pozici 6
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.23 304 [23] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.23 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici B na pozici 7
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.24 304 [24] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.24 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici B na pozici 8
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.25 304 [25] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.25 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici B na pozici 9
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.26 304 [26] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.26 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici B na pozici 10
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.27 304 [27] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.27 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici B na pozici 11
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.28 304 [28] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.28 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici B na pozici 12
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.29 304 [29] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.29 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici B na pozici 13
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.30 304 [30] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.30 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici B na pozici 14
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.31 304 [31] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.31 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici B na pozici 15
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.5.32 304 [32] Integer sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.32 (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici B na pozici 16
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.1 305 [1] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.1 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.2 305 [2] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.2 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.3 305 [3] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.3 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.4 305 [4] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.4 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.5 305 [5] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.5 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.6 305 [6] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.6 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.7 305 [7] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.7 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.8 305 [8] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.8 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.9 305 [9] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.9 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.10 305 [10] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.10 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.11 305 [11] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.11 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.12 305 [12] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.12 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.13 305 [13] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.13 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.14 305 [14] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.14 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.15 305 [15] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.15 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.16 305 [16] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.16 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.17 305 [17] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.17 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.18 305 [18] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.18 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.19 305 [19] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.19 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.20 305 [20] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.20 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.21 305 [21] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.21 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.22 305 [22] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.22 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.23 305 [23] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.23 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.24 305 [24] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.24 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.25 305 [25] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.25 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.26 305 [26] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.26 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.27 305 [27] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.27 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.28 305 [28] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.28 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.29 305 [29] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.29 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.30 305 [30] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.30 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.31 305 [31] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.31 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.6.1.6.32 305 [32] Integer sdsDS18B20tableRowIndex.32 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.7.1.0 400 [0] OctetString sdsVersionText.0 (RO) Identifikace zařízení, datum vydání firmware
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.8.1.0 600 [0] Counter32 sdsNTPvalue.0 (RO) Aktuální hodnota času získaná z NTP serveru
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.8.2.0 601 [0] Integer sdsSoCtempValue.0 (RO) Teplota SoC chipu, vyžaduje následný převod na degC
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.8.3.0 602 [0] Integer sdsOneWireBUSAcountValue.0 (RO) Počet 1-W zařízení nalezených na sběrnici A
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.8.4.0 603 [0] Integer sdsOneWireBUSBcountValue.0 (RO) Počet 1-W zařízení nalezených na sběrnici B
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.8.5.0 604 [0] Integer sdsPD0outputState.0 (RW) Stav pinu PD0 (logická úroveň)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.8.6.0 605 [0] Integer sdsPD0Direction.0 (RW) Směr pinu PD0 (MACRO: vždy výstup)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.8.7.0 606 [0] Integer sdsBackUpCoinBatteryVoltageValue.0 (RO) Položka není využita pro SDS MACRO
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.1.1 501 [1] Counter32 sdsS0impCountT0.1 (RO) Počet zaznamenaných impulsů pro S0 vstup č. 1 pro tarif T0
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.1.2 501 [2] Counter32 sdsS0impCountT0.2 (RO) Počet zaznamenaných impulsů pro S0 vstup č. 2 pro tarif T0
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.1.3 501 [3] Counter32 sdsS0impCountT0.3 (RO) Počet zaznamenaných impulsů pro S0 vstup č. 3 pro tarif T0
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.1.4 501 [4] Counter32 sdsS0impCountT0.4 (RO) Počet zaznamenaných impulsů pro S0 vstup č. 4 pro tarif T0
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.1.5 501 [5] Counter32 sdsS0impCountT0.5 (RO) Počet zaznamenaných impulsů pro S0 vstup č. 5 pro tarif T0
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.1.6 501 [6] Counter32 sdsS0impCountT0.6 (RO) Počet zaznamenaných impulsů pro S0 vstup č. 6 pro tarif T0
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.1.7 501 [7] Counter32 sdsS0impCountT0.7 (RO) Počet zaznamenaných impulsů pro S0 vstup č. 7 pro tarif T0
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.1.8 501 [8] Counter32 sdsS0impCountT0.8 (RO) Počet zaznamenaných impulsů pro S0 vstup č. 8 pro tarif T0
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.2.1 502 [1] Counter32 sdsS0impCountT1.1 (RO) Počet zaznamenaných impulsů pro S0 vstup č. 1 pro tarif T1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.2.2 502 [2] Counter32 sdsS0impCountT1.2 (RO) Počet zaznamenaných impulsů pro S0 vstup č. 2 pro tarif T1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.2.3 502 [3] Counter32 sdsS0impCountT1.3 (RO) Počet zaznamenaných impulsů pro S0 vstup č. 3 pro tarif T1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.2.4 502 [4] Counter32 sdsS0impCountT1.4 (RO) Počet zaznamenaných impulsů pro S0 vstup č. 4 pro tarif T1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.2.5 502 [5] Counter32 sdsS0impCountT1.5 (RO) Počet zaznamenaných impulsů pro S0 vstup č. 5 pro tarif T1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.2.6 502 [6] Counter32 sdsS0impCountT1.6 (RO) Počet zaznamenaných impulsů pro S0 vstup č. 6 pro tarif T1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.2.7 502 [7] Counter32 sdsS0impCountT1.7 (RO) Počet zaznamenaných impulsů pro S0 vstup č. 7 pro tarif T1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.2.8 502 [8] Counter32 sdsS0impCountT1.8 (RO) Počet zaznamenaných impulsů pro S0 vstup č. 8 pro tarif T1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.3.1 503 [1] Gauge sdsS0impMoneyOffsetT0.1 (RO) Stav S0 počítadla č. 1 pro tarif T0, v okamžiku posledního provedeného odečtu
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.3.2 503 [2] Gauge sdsS0impMoneyOffsetT0.2 (RO) Stav S0 počítadla č. 2 pro tarif T0, v okamžiku posledního provedeného odečtu
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.3.3 503 [3] Gauge sdsS0impMoneyOffsetT0.3 (RO) Stav S0 počítadla č. 3 pro tarif T0, v okamžiku posledního provedeného odečtu
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.3.4 503 [4] Gauge sdsS0impMoneyOffsetT0.4 (RO) Stav S0 počítadla č. 4 pro tarif T0, v okamžiku posledního provedeného odečtu
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.3.5 503 [5] Gauge sdsS0impMoneyOffsetT0.5 (RO) Stav S0 počítadla č. 5 pro tarif T0, v okamžiku posledního provedeného odečtu
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.3.6 503 [6] Gauge sdsS0impMoneyOffsetT0.6 (RO) Stav S0 počítadla č. 6 pro tarif T0, v okamžiku posledního provedeného odečtu
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.3.7 503 [7] Gauge sdsS0impMoneyOffsetT0.7 (RO) Stav S0 počítadla č. 7 pro tarif T0, v okamžiku posledního provedeného odečtu
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.3.8 503 [8] Gauge sdsS0impMoneyOffsetT0.8 (RO) Stav S0 počítadla č. 8 pro tarif T0, v okamžiku posledního provedeného odečtu
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.4.1 504 [1] Gauge sdsS0impMoneyOffsetT1.1 (RO) Stav S0 počítadla č. 1 pro tarif T1, v okamžiku posledního provedeného odečtu
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.4.2 504 [2] Gauge sdsS0impMoneyOffsetT1.2 (RO) Stav S0 počítadla č. 2 pro tarif T1, v okamžiku posledního provedeného odečtu
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.4.3 504 [3] Gauge sdsS0impMoneyOffsetT1.3 (RO) Stav S0 počítadla č. 3 pro tarif T1, v okamžiku posledního provedeného odečtu
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.4.4 504 [4] Gauge sdsS0impMoneyOffsetT1.4 (RO) Stav S0 počítadla č. 4 pro tarif T1, v okamžiku posledního provedeného odečtu
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.4.5 504 [5] Gauge sdsS0impMoneyOffsetT1.5 (RO) Stav S0 počítadla č. 5 pro tarif T1, v okamžiku posledního provedeného odečtu
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.4.6 504 [6] Gauge sdsS0impMoneyOffsetT1.6 (RO) Stav S0 počítadla č. 6 pro tarif T1, v okamžiku posledního provedeného odečtu
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.4.7 504 [7] Gauge sdsS0impMoneyOffsetT1.7 (RO) Stav S0 počítadla č. 7 pro tarif T1, v okamžiku posledního provedeného odečtu
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.4.8 504 [8] Gauge sdsS0impMoneyOffsetT1.8 (RO) Stav S0 počítadla č. 8 pro tarif T1, v okamžiku posledního provedeného odečtu
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.5.1 505 [1] Gauge sdsS0constant.1 (RO) Impulsní konstanta pro S0 vstup č. 1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.5.2 505 [2] Gauge sdsS0constant.2 (RO) Impulsní konstanta pro S0 vstup č. 2
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.5.3 505 [3] Gauge sdsS0constant.3 (RO) Impulsní konstanta pro S0 vstup č. 3
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.5.4 505 [4] Gauge sdsS0constant.4 (RO) Impulsní konstanta pro S0 vstup č. 4
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.5.5 505 [5] Gauge sdsS0constant.5 (RO) Impulsní konstanta pro S0 vstup č. 5
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.5.6 505 [6] Gauge sdsS0constant.6 (RO) Impulsní konstanta pro S0 vstup č. 6
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.5.7 505 [7] Gauge sdsS0constant.7 (RO) Impulsní konstanta pro S0 vstup č. 7
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.5.8 505 [8] Gauge sdsS0constant.8 (RO) Impulsní konstanta pro S0 vstup č. 8
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.6.1 506 [1] OctetString sdsS0translatedUnitT0.1 (RO) Textová reprezentace stavu počítadla S0 vstupu č. 1 pro tarif T0
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.6.2 506 [2] OctetString sdsS0translatedUnitT0.2 (RO) Textová reprezentace stavu počítadla S0 vstupu č. 2 pro tarif T0
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.6.3 506 [3] OctetString sdsS0translatedUnitT0.3 (RO) Textová reprezentace stavu počítadla S0 vstupu č. 3 pro tarif T0
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.6.4 506 [4] OctetString sdsS0translatedUnitT0.4 (RO) Textová reprezentace stavu počítadla S0 vstupu č. 4 pro tarif T0
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.6.5 506 [5] OctetString sdsS0translatedUnitT0.5 (RO) Textová reprezentace stavu počítadla S0 vstupu č. 5 pro tarif T0
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.6.6 506 [6] OctetString sdsS0translatedUnitT0.6 (RO) Textová reprezentace stavu počítadla S0 vstupu č. 6 pro tarif T0
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.6.7 506 [7] OctetString sdsS0translatedUnitT0.7 (RO) Textová reprezentace stavu počítadla S0 vstupu č. 7 pro tarif T0
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.6.8 506 [8] OctetString sdsS0translatedUnitT0.8 (RO) Textová reprezentace stavu počítadla S0 vstupu č. 8 pro tarif T0
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.7.1 507 [1] OctetString sdsS0translatedUnitT1.1 (RO) Textová reprezentace stavu počítadla S0 vstupu č. 1 pro tarif T1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.7.2 507 [2] OctetString sdsS0translatedUnitT1.2 (RO) Textová reprezentace stavu počítadla S0 vstupu č. 2 pro tarif T1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.7.3 507 [3] OctetString sdsS0translatedUnitT1.3 (RO) Textová reprezentace stavu počítadla S0 vstupu č. 3 pro tarif T1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.7.4 507 [4] OctetString sdsS0translatedUnitT1.4 (RO) Textová reprezentace stavu počítadla S0 vstupu č. 4 pro tarif T1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.7.5 507 [5] OctetString sdsS0translatedUnitT1.5 (RO) Textová reprezentace stavu počítadla S0 vstupu č. 5 pro tarif T1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.7.6 507 [6] OctetString sdsS0translatedUnitT1.6 (RO) Textová reprezentace stavu počítadla S0 vstupu č. 6 pro tarif T1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.7.7 507 [7] OctetString sdsS0translatedUnitT1.7 (RO) Textová reprezentace stavu počítadla S0 vstupu č. 7 pro tarif T1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.7.8 507 [8] OctetString sdsS0translatedUnitT1.8 (RO) Textová reprezentace stavu počítadla S0 vstupu č. 8 pro tarif T1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.8.1 508 [1] OctetString sdsS0translatedCashT0.1 (RO) Text částky pro S0 vstup č. 1 pro tarif T0
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.8.2 508 [2] OctetString sdsS0translatedCashT0.2 (RO) Text částky pro S0 vstup č. 2 pro tarif T0
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.8.3 508 [3] OctetString sdsS0translatedCashT0.3 (RO) Text částky pro S0 vstup č. 3 pro tarif T0
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.8.4 508 [4] OctetString sdsS0translatedCashT0.4 (RO) Text částky pro S0 vstup č. 4 pro tarif T0
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.8.5 508 [5] OctetString sdsS0translatedCashT0.5 (RO) Text částky pro S0 vstup č. 5 pro tarif T0
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.8.6 508 [6] OctetString sdsS0translatedCashT0.6 (RO) Text částky pro S0 vstup č. 6 pro tarif T0
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.8.7 508 [7] OctetString sdsS0translatedCashT0.7 (RO) Text částky pro S0 vstup č. 7 pro tarif T0
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.8.8 508 [8] OctetString sdsS0translatedCashT0.8 (RO) Text částky pro S0 vstup č. 8 pro tarif T0
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.9.1 509 [1] OctetString sdsS0translatedCashT1.1 (RO) Text částky pro S0 vstup č. 1 pro tarif T1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.9.2 509 [2] OctetString sdsS0translatedCashT1.2 (RO) Text částky pro S0 vstup č. 2 pro tarif T1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.9.3 509 [3] OctetString sdsS0translatedCashT1.3 (RO) Text částky pro S0 vstup č. 3 pro tarif T1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.9.4 509 [4] OctetString sdsS0translatedCashT1.4 (RO) Text částky pro S0 vstup č. 4 pro tarif T1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.9.5 509 [5] OctetString sdsS0translatedCashT1.5 (RO) Text částky pro S0 vstup č. 5 pro tarif T1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.9.6 509 [6] OctetString sdsS0translatedCashT1.6 (RO) Text částky pro S0 vstup č. 6 pro tarif T1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.9.7 509 [7] OctetString sdsS0translatedCashT1.7 (RO) Text částky pro S0 vstup č. 7 pro tarif T1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.9.8 509 [8] OctetString sdsS0translatedCashT1.8 (RO) Text částky pro S0 vstup č. 8 pro tarif T1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.10.1 510 [1] OctetString sdsS0actualEnergyFlow.1 (RO) Text aktuálního toku energie pro S0 vstup č. 1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.10.2 510 [2] OctetString sdsS0actualEnergyFlow.2 (RO) Text aktuálního toku energie pro S0 vstup č. 2
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.10.3 510 [3] OctetString sdsS0actualEnergyFlow.3 (RO) Text aktuálního toku energie pro S0 vstup č. 3
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.10.4 510 [4] OctetString sdsS0actualEnergyFlow.4 (RO) Text aktuálního toku energie pro S0 vstup č. 4
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.10.5 510 [5] OctetString sdsS0actualEnergyFlow.5 (RO) Text aktuálního toku energie pro S0 vstup č. 5
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.10.6 510 [6] OctetString sdsS0actualEnergyFlow.6 (RO) Text aktuálního toku energie pro S0 vstup č. 6
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.10.7 510 [7] OctetString sdsS0actualEnergyFlow.7 (RO) Text aktuálního toku energie pro S0 vstup č. 7
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.10.8 510 [8] OctetString sdsS0actualEnergyFlow.8 (RO) Text aktuálního toku energie pro S0 vstup č. 8
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.11.1 511 [1] Integer sdsS0mtdConstant.1 (RO) Přepočtová konstanta MTD pro S0 vstup č. 1
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.11.2 511 [2] Integer sdsS0mtdConstant.2 (RO) Přepočtová konstanta MTD pro S0 vstup č. 2
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.11.3 511 [3] Integer sdsS0mtdConstant.3 (RO) Přepočtová konstanta MTD pro S0 vstup č. 3
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.11.4 511 [4] Integer sdsS0mtdConstant.4 (RO) Přepočtová konstanta MTD pro S0 vstup č. 4
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.11.5 511 [5] Integer sdsS0mtdConstant.5 (RO) Přepočtová konstanta MTD pro S0 vstup č. 5
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.11.6 511 [6] Integer sdsS0mtdConstant.6 (RO) Přepočtová konstanta MTD pro S0 vstup č. 6
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.11.7 511 [7] Integer sdsS0mtdConstant.7 (RO) Přepočtová konstanta MTD pro S0 vstup č. 7
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.11.8 511 [8] Integer sdsS0mtdConstant.8 (RO) Přepočtová konstanta MTD pro S0 vstup č. 8
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.12.1 512 [1] Integer sdsS0tableRowIndex.1 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.12.2 512 [2] Integer sdsS0tableRowIndex.2 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.12.3 512 [3] Integer sdsS0tableRowIndex.3 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.12.4 512 [4] Integer sdsS0tableRowIndex.4 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.12.5 512 [5] Integer sdsS0tableRowIndex.5 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.12.6 512 [6] Integer sdsS0tableRowIndex.6 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.12.7 512 [7] Integer sdsS0tableRowIndex.7 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.9.1.12.8 512 [8] Integer sdsS0tableRowIndex.8 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.10.1.1.1 700 [1] Integer sdsSDSCEPvalue.1 (RW) SDS-C control-variable sys(140)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.10.1.1.2 700 [2] Integer sdsSDSCEPvalue.2 (RW) SDS-C control-variable sys(140)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.10.1.1.3 700 [3] Integer sdsSDSCEPvalue.3 (RW) SDS-C control-variable sys(140)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.10.1.1.4 700 [4] Integer sdsSDSCEPvalue.4 (RW) SDS-C control-variable sys(140)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.10.1.1.5 700 [5] Integer sdsSDSCEPvalue.5 (RW) SDS-C control-variable sys(140)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.10.1.1.6 700 [6] Integer sdsSDSCEPvalue.6 (RW) SDS-C control-variable sys(140)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.10.1.1.7 700 [7] Integer sdsSDSCEPvalue.7 (RW) SDS-C control-variable sys(140)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.10.1.1.8 700 [8] Integer sdsSDSCEPvalue.8 (RW) SDS-C control-variable sys(140)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.10.1.2.1 701 [1] Integer sdsSDSCEPtableRowIndex.1 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.10.1.2.2 701 [2] Integer sdsSDSCEPtableRowIndex.2 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.10.1.2.3 701 [3] Integer sdsSDSCEPtableRowIndex.3 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.10.1.2.4 701 [4] Integer sdsSDSCEPtableRowIndex.4 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.10.1.2.5 701 [5] Integer sdsSDSCEPtableRowIndex.5 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.10.1.2.6 701 [6] Integer sdsSDSCEPtableRowIndex.6 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.10.1.2.7 701 [7] Integer sdsSDSCEPtableRowIndex.7 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.10.1.2.8 701 [8] Integer sdsSDSCEPtableRowIndex.8 (RO) Index do MIB tabulky
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.11.1.0 800 [0] Integer sdsETStelnetConnected.0 (RO) Stav převodníku Ethernet-Serial (informace je-li připojen klient)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.11.2.0 801 [0] Integer sdsETSbaudrate.0 (RW) Přenosová rychlost sériového rozhraní v bps.
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.11.3.0 802 [0] Integer sdsETSdataSize.0 (RW) Velikost znaku sériového rozhraní (počet bitů na znak)
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.11.4.0 803 [0] Integer sdsETSstopBits.0 (RW) Počet stop-bitů na každý znak sériového rozhraní
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.11.5.0 804 [0] Integer sdsETSparity.0 (RW) Počet paritních bitů na každý znak sériového rozhraní
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.11.6.0 805 [0] Counter32 sdsETSuartInBytes.0 (RO) Počet celkem přijatých znaků na sériovém rozhraní
.1.3.6.1.4.1.33283.1.5.11.7.0 806 [0] Counter32 sdsETSuartOutBytes.0 (RO) Počet celkem odeslaných znaků na sériovém rozhraní


Poznámky

Index do MIB tabulky - tyto položky ignorujte, nemají specifický informační význam.

Položka není využita pro SDS MACRO - tyto položky ignorujte.

U/S - daná vlastnost nebo položka není pro konkrétní OID dostupná (= neexistuje).

(RO) = pouze pro čtení.

(RW) = pro čtení i pro zápis.

Osobní nástroje
Translate