User Web Page

Z onlinetechnology.cz

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Uživatelská webová stránka

Jedna ze základních funkcí výrobků SDS je možnost nahrát si uživatelské webové stránky (a další soubory) přímo do zařízení SDS, a odtud je i vyvolat dle potřeby.

Tím se řeší vlastní uživatelské rozhraní, kdy lze SDS dát jakoukoliv tvář a doplňující inteligenci při zobrazování dat.

Zkušenosti a rady naleznete na fóru.


Verze pro JEDNU HTML stránku ("User HTML")

Historická informace: tato funkce byla přidána do SDS v únoru 2011.

SDS s verzí firmware stařší než 25.1.2017, podporovali možnost nahrát jediný soubor do zařízení.

Vzhledem k tomu, že tato omezená varianta už je plně nahrazena novou variantou, není zde dále popisována. Jakmile provedete aktualizaci firmware v SDS, bude k dispozici právě už nová funkcionalita (s tím, že původně nahraný uživatelský soubor se stále zachová a bude fungovat).


Verze pro mnoho uživatelských souborů ("UserWEB Project")

Na základě požadavků byla funkce rozšířena tak, aby uživatel SDS mohl do zařízení SDS nahrát více uživatelských souborů různých typů (více než jeden html soubor, jak tomu bylo původně).

Pro využití této funkcionality v zařízeních SDS musíte mít v zařízení nahrán firmware od data 25.1.2017 (použijte nejnovější), a samozřejmě použít odpovídající aktuální EXE pro nahrávání.


Jak nahrát "User HTML" do zařízení

Použijte stejný EXE program, jakým nahráváte do zařízení SDS-C nebo FULL-C.


Pozor, uživatelské data (UserWEB) lze použít jen pro zařízení která mají DATAFLASH, nikoliv pro zařízení s EEPROM !!!


Soubory s daty (webové stránk, obrázky, skripty atd.) musíte mít připraveny. Sestavte z nich v nahrávacím EXE konkrétní UserWEB projekt. Ten jde pak buď uložit do .SDSC nebo .FC souboru pro distribuci, nebo rovnou nahrát do SDS.


Demo

Odkaz na demo zařízení je na našem webu.

Můžete se inspirovat konkrétní realizací webové stránky pro vlastní uživatelskou webovou stránku pro zařízení SDS.


Jak použít svou uživatelskou webovou stránku jako indexovou stránku zařízení SDS

Základem je "SDS User Web - Project Editor", tj. okno v EXE aplikaci, kde se celý User WEB projekt připraví, a lze ho uložit na disk (načíst z disku), a hlavně poslat do zařízení SDS.

Každé zařízení pojme omezený počet jednotlivých souborů, které se musí vlézt do pevné paměti, která je v daném zařízení SDS k dispozici.

Aktuální obsazení paměti (tj. "kolik se ještě vleze") se kontroluje dynamicky, vždy po stisknutí tlačítka "Show Updated Information about the UserWEB Project" na základní kartě editoru. Tato základní karta se zobrazí vždy, když se "nevybere" žádný ze souborů ve výpisu (klikněte myší na prázdné políčku ve výpisu v seznamu).

Celý UserWEB projekt funguje jako souhrn jednotlivých souborů, které můžete přidat (načíst z disku) nebo odebrat.

Každý soubor v projektu existuje v jeho paměti, tzn. není nikde uložen na disku, ani nijak spojen s původním souborem (tzn. pozdější změny v rámci projektu se nepřenáší na původní soubor, ze kterého se daný soubor původně do projektu vložil).

UserWEB projekt lze uložit na disk, tím se uloží jeho kompletní obsah, do jediného speciálního souboru. Ten lze také zpětně načíst do editoru.

Každý souborv UserWEB projektu má celou řadu parametrů. Ty se nastavují poprvé při vkládání každého souboru do projektu, a pak je lze kdykoliv změnit (dvojklik na vybraný soubor v seznamu).

Každý soubor uvnitř projektu lze editovat - textové soubory jsou upravitelné v textovém editoru, ostatní v hexa-editoru. Konkrétní soubor se vybírá kliknutím na jeho jméno do seznamu.

Každému souboru, v rámci nastavování jeho parametrů, lze nastavit:

 • je-li to INDEX soubor
 • je-li to DEFAULT soubor
 • má-li být přístupný i bez přihlášení


Jednotlivé vyhrazené URL pro SDS

Všechny své UserWEB webové stránky si můžete libovolně pojmenovat, a tak se budou dát i stáhnout (otevřít) při používání SDS, kam bude UserWEB projekt nahrán.


Pozor ale na vyhrazené odkazy:

 • 192.168.1.250/sdsweb.htm
  • vždy přejde na vlastní SDS administrační web
  • pokud uživatel není přihlášen, vyžádá si od něj nejprve přihlášení
 • 192.168.1.250/login.htm
  • tuto stránku zobrazuje SDS jen když není nastavena jakákoliv INDEX UserWEB stránka
  • po provedení přihlášení vždy přejde na vlastní SDS administrační web
 • 192.168.1.250/ulogin.htm
  • tuto stránku zobrazuje SDS když nepřihlášený uživatel chce otevřít INDEX UserWEB stánku
  • po provedení přihlášení vždy přejde na INDEX UserWEB stánku
 • 192.168.1.250/uweb.htm
  • přechází na DEFAULT UserWEB stránku (pokud byla nastavena v parametrech)


A samozřejmě nelze použít pro pojmenování kterékoliv UserWEB webové stránky (nebo jiného souboru v rámci projektu) název, který už SDS ve svém vlastním webovém rozhraní používá.


Jak sestavit obsah uživatelské webové stránky

Musíte rozumět HTML popř. dalším technologiím, které chcete použít: pokud chcete, aby stránka byla interaktivní, musíte např. rozumět Javascriptu.

Všechny možné "systémové data" (např. hodnoty z 1-Wire teploměrů), které lze ze zařízení SDS získat (popř. jaké a kam lze do zařízení zapsat, např. pro ovládání relé z webové stránky) naleznete popsány na této Wiki v příslušných sekcích.

Jako inspirace poslouží i samotné původní webové rozhraní zařízení SDS. Dnes již existuje řada uživatelů, kteří si prakticky bez problémů sami poradili, využijte našeho fóra a můžete se s nimi o dané problematice poradit.


Princip předávání dat ze zařízení SDS do webové stránky

Zařízení SDS nabízí několik míst, odkud je možno data v online podobě získat. Nabízí se dynamicky generované XML stránky, nebo CGI stránky pro snadné zpracování pomocí AJAXu. Pro příklady se podívejte na demo stránku, nebo na aktuální webové rozhraní zařízení SDS. Řada příkladů je popsána na našem fóru.


Vkládání obrázků přímo do HTML stránky

Často je kladen dotaz, jak vložit obrázek (jpg, gif, png ...) přímo do HTML souboru, tedy tak, aby se nemusel nahrávat další samostatný soubor s obrázkem (což není nijak problém).

Pro vložení obrázku přímo do HTML souboru můžete např. využít vlastnosti CSS a využít možnost vložit base64 data do url:

Příklad pro vložení obrázku pozadí stránky:

<style> body{background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAKs ... mCC);height:55px;width:150px} </style>

Vždy lze jednoduše využít UserWEB projekt a obrázky tam vložit jako samostatné soubory.

Osobní nástroje
Translate