Bootloader

Z onlinetechnology.cz

Verze z 7. 1. 2018, 18:06; Adamn (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Velice důležitou součástí všech zde nabízených zařízení SDS je možnost aktualizovat jejich firmware.

-

Nový firmware je okamžitě dostupný na tomto odkazu - vyberte si soubor pro své SDS. Aktualizace jsou oznamovány na této WiKi.

-"Vzdálená" aktualizace

Zařízení SDS mají možnost svůj program (firmware) aktualizovat "na dálku", přes Ethernet.

Soubor:thumbnail_qa.jpg POZNÁMKA: lepší návod je k dispozici i na jiné stránce v rámci této WiKi - viz Manual_Firmware_Update.


-

SDS První Produktové řady

-
  • Postup pro zařízení SDS První Produktové Řady:


STARŠÍ NÁVOD: (novější viz jiná stránka na této Wiki)

Přes webové rozhraní se aktivuje režim "update firmware". Po dobu trvání tohoto režimu je celé zařízení SDS "mimo provoz", pozor na tento stav! Zejména, pokud pomocí se např. pomocí relé něco ovládá atd.

Na následujícím obrázku vidíte formulář z webového rozhraní zařízení SDS.

Firmware, který lze do zařízení nahrát, musí mít odpovídající párovací kód, jinak bude daný nový firmware odmítnut (nelze nahrát do jednoho HW firmware, který do něj nepatří). Jako heslo vyplňte vstupní heslo do webového rozhraní. Po stisku "Start" tlačítka přejde zařízení SDS do režimu "Boot Loader" tj. aktualizace firmware. Rada: uzavřete všechny webové prohlížeče a všechny další programy, které komunikují s tímto zařízením.

Soubor:And_sds_uploader_webstart.gif

  • Na počítači se systémem Windows® se spustí speciální program. Tento program se spojí se zařízením a přenese do něj nový firmware.

Pro nahrání nového firmware použijte aktualizovanou verzi programu SDSC.exe, kterou získáte z této WiKi také, viz zde.

V případě chyby přenosu dojde k poškození (nedokončení nahrávání) firmware v zařízení, a to se tím stane nefunkční (záleží na míře poškození, tj. momentu kdy nahrávání selhalo). Pak je možná záchrana provedením vnucené aktualizace firmware (viz RSTD), popř. zaslat výrobci na opravu (výrobce provádí po celou dobu životnosti výrobku). Proto pozor při dálkovém aktualizování firmware !

Aktualizace trvá rychlostí kolem 30kB/minuta, takže středně velký firmware zabere čas zhruba 6 minut. Ujistěte se, že po celou tuto dobu bude komunikace nepřerušena, jinak je vše ztraceno (viz výše). Problémem může být také např. uspání notebooku ze kterého se aktualizuje, při delší nečinnosti uživatele !

Pro větší bezpečnost a jistotu přenosu firmware se používá právě specializovaný nahrávací program.

Verze tohoto programu, od 1.8.2010 má doplněný další mechanismus pro případ porušení komunikace (stane se když v průběhu nahrávání firmware jsou posílány do zařízení pakety z jiných míst, což není při nahrávání firmware žádoucí).

Po update firmware nezapomeňte nastavit MAC adresu - protože nový firmware, který do SDS nahrajete, má v sobě jednu pevnou od výrobce (v opačném případě by muselo existovat tolik různých souborů s firmware, kolik různých MAC adres má být). Pokud MAC nezměníte, vznikne vám v síti kolize (pokud tam bude jiné zařízení se stejnou MAC) a zařízení nebudou pracovat (pak je nutné všechny odpojit, připojit jen to jedno, zresetovat switche a vymazat ARP tabulky, a pak změnit konkrétní nastavení MAC v zařízení).

Firewall

Pro komunikaci se používá UDP protokol, obousměrný provoz, port 69 směrem do zařízení a port 13633 směrem ze zařízení ven. Konkrétní čísla portů jsou definována na pevno (nelze změnit).

Pokud ho bude po cestě blokovat firewall(y), nepovede se aktualizace. Také je doporučeno nemít aktivní shaping nebo QoS omezení provozu na tomto konkrétním portu.

Komunikace probíhá upraveným, šifrovaným protokolem, takže také pozor na některé analyzátory sedmé OSI vrstvy, které by mohly takovou komunikaci zahodit.

Po dobu uploadu firmware vypněte ty všechny ostatní komunikační programy, které posílají pakety do zařízení.


-

SDS Druhé Produktové řady

-
  • Zařízení Druhé Prodkutové Řady SDS:

Postup je obdobný, aktivujte nahrávací režim z webového rozhraní SDS. Po dobu nahrávání je ale (na rozdíl od První Produktové Řady) zařízení SDS stále funkční a dostupné, a až teprve je celý nový firmware stáhnutý do zařízení, je zařízení Druhé Produktové Řady SDS restartováno a nový firmware je aplikován. Samozřejmě potřebujete JINÝ EXE soubor pro nahrání firmware.


Fyzická Aktualizace FW u Výrobce

Firmware lze aktualizovat přes speciální proprietární programovací rozhraní = hardwarově. Toto provádí pouze výrobce.

Tato metoda je potřebná, pokud dojde k poškození firmware ve výrobku (např. když se přeruší aktualizace přes ethernet) - prakticky je to situace možná jen u starších SDS První Produktové Řady.

Pokud tedy dojde k poškození firmware ve výrobku, pošlete jej výrobci a zdarma vám nahrajeme firmware nový. Zaplatíte jen poštovné (tam). Tato služba je dostupná po celou životnost výrobku.


Co dělat při přerušení nahrávání nového firmware

  • Zařízení SDS První Produktové Řady

Pokud se nedokončí nahrávání celého firmware (např. výpadek napájení nebo spojení), je potřeba provést následující proces - viz RSTD.

  • Zařízení SDS Druhé Produktové Řady

Pokud se přeruší nahrávání nového firmware, není to problém, stačí znovu aktivovat nahrávací režim z webového rozhraní. Poté lze znovu spustit nahrávací proces. Narozdíl od První Produktové Řady, nový firmware je do zařízení Druhé Produktové Řady instalován až je teprve celý bezpečně stáhnutý (tzn. První Produktová Řada přímo zapisuje nový firmware do procesoru, zatímco Druhá Produktová Řada si ho nejprve celý v zařízení uloží bokem, a až pak jej aplikuje).

Osobní nástroje
Translate