SDS-2PR Changelog

Z onlinetechnology.cz

Přejít na: navigace, hledání

SDS-BIG , SDS-SMALL(2), SDS-STSW a všechny OEM

Tato stránka se věnuje změnám ve firmware a v HW pro výrobek SDS-BIG a SDS-SMALL a SDSMODUL_STSW.

Změny jsou seřazeny tak, že nejnovější verze (která je stáhnutelná z webu) je popsána jako první.

Proč je vydáván nový firmware? Protože operativně řešíme požadaky uživatelů, a jsou doplňovány nové funkce.

Firmware poskytujeme zcela zadarmo po celou dobu životnosti výrobku. Děláme to vše pro Vás.


24.2.2019

 • překlopení z BETA do oficiálního FW
 • automatika zimní/letní čas
 • přístup na SD kartu: FULL-C pracuje se soubory (vytvoření, smazání, čtení a zápis, atd.)
 • přístup na SD kartu: web server zobrazuje soubory ze SD karty (vše ve složce \web\ a podsložkách této složky)
 • oprava čtení napětí baterie pro variantu 128K
 • shared.xml
 • odstraněno omezení délky ve shared.txt
 • zprovozněno getsv
 • verze FULL-C je teď FC 0x0A (vyžaduje použít aktuální EXE pro překlad)
 • FULL-C: nová možnost způsobu čtení teploty SoC
 • FULL-C: index 64, 65, 184, 185, 429, 430, atd.
 • FULL-C: doplněné set/get funkce pro sdílené proměnné
 • FULL-C: s/printf umí správné zpracovat požadavek na určení desetinných míst pro float
 • FULL-C: funkce pro reset FC programu
 • FULL-C: funkce pro watchdog FC programu
 • SNMP nové OIDy (dle přidaných věcí - čas, sdcard)

1.7.2018

 • SNMP: sdsS0translatedUnitT0,1 je poskytováno jako hodnota od odečtu (ne od úplného začátku měření, jak to bylo předtím)
 • FULL-C: přidán index 183 poskytující datum vydání FW který je právě nahrán v SDS

27.6.2018

 • verze FULL-C je teď FC 0x09 (vyžaduje použít aktuální EXE pro překlad)
 • FULL-C: přidána podpora pro int64_t a uint64_t
 • FULL-C: přejmenováno set a get funkce (rozlišení 32 a 64 bit)
 • FULL-C: snprintf přesně dle standardu (zrušena nevhodná změna z 20.12.2017)
 • drobné opravy
 • drobná oprava v odchozím TCP-SYN a v generátoru ISN

8.3.2018

 • oprava echo.htm - správně wrapuje obsah, a nejsou tam nadbytečné 0x00
 • vhodnější řešení rexmitu částí webových stránek a dynamických dat (ocení to zejména uživatelé s mobilním připojením pro SDS)

2.3.2018

 • aktulizace a oprava ve výpočtu "aktuálního výkonu" pro okrajové situace (např. krajní hodnoty impulsní konstanty)

11.2.2017

 • zprovozněny funkce set/get pro indexy 4000 až 4300 (alternativní přístup k číselným sdíleným proměnným)

21.12.2017

 • zvýšena stabilita spuštění po zapnutí

20.12.2017

 • dočasná změna ve FULL-C (bude zrušena): funkce snprintf() má interně posunutý limit délky zápisu o 1 (toto je záměrný rozdíl proti C99). Změna v SDS je provedena z důvodu neznalosti programátorů FC v tom, že do snprintf() limitu je potřeba započítat i jeden byte pro ukončující nulu. Ve výsledku tedy zápis "snprintf(buf, limit, ...);" je v FC interně vykonán jako "snprintf(buf, limit+1, ...);".
 • oprava ve FULL-C: výpočet platné délky bufferu funguje i pro ukazatele vytvořené offsetem ze základní alokované adresy (příklad takového bufferu je: buf=malloc(x)+offset;)
 • stav všech relé je načten z paměti vždy po zapnutí modulu, a ty relé které jsou ručně ovládány (manual control) a které byly před vypnutím v zapnutém (ON) stavu, jsou po zapnutí modulu aktivovány (zatímco relé ovládané z IP-W a FC jsou vždy po zapnutí modulu uvedeny do OFF stavu)

18.12.2017

 • UserWEB projekt má opravenu chybu, kdy nebylo možno použít delší Name Chain tabulku (tedy lze už vložit mnohem více souborů)
 • nastavená MAC adresa je zachována i po průchodu RSTD (byla-li platná)
 • opravena chyba způsobující nefunkční http_get(), teď už to opět funguje
 • aktualizace obsluhy PWM (např. lépe přepočítává zobrazovaná "procenta")
 • oprava strcat() funkce (opraveno hlídání max velikosti bufferu ze "from" na "to")

18.9.2017

 • FULL-C: printf() správně tiskne float i pokud se formátovací parametr zadá jako %d (tedy ne jako %f)
 • FULL-C: snprint() opraven (když je 'from' kratší než 'to' tak je 'to' doplněn 0x00 - je to zvláštnost, nemá se to používat, ale C99 to předepisuje, tak to dodržíme)

9.9.2017

 • vnitřní bezpečnostní aktualizace

29.8.2017

 • oprava chování RSTD - pokud je zapojen před zapnutím, nepřejde do automatického resetu po 10sec, ale RSTD je použit a SDS pracuje dále; přitom funkce "zapoj RSTD za běhu" je zachována správně
 • zásadní zlepšení odolnosti FULL-C proti chybám programátora - vnitřní hlídání rozsahů bufferu a stringů, zamezující zápisu za hranice pole (typicky chybné použití sprintf() funkce, ale toto hlídání je aplikováno obecně všude)

8.8.2017

 • oprava: FC teď správně převádí URL kód "sv?xxxx=yyyy...", na text (vypadlo 31.3. při rozšíření počtu znaků pro sdílené proměnné Txx)

10.7.2017

 • vydán firmware pro variantu "128kB" (od teď vychází dva typy firmware, pro variantu "64kB" a variantu "128kB", vyberete si tu svou dle HW který máte)
 • velká optimalizace využití paměti pro uložení a běh FULL-C programu (komprese, a zmenšení vyžadovaného heapu pro běh programu) - významně zvětšuje možnou velikost FC programu
 • pin RSTD lze teď také použít i bez vypnutí a zapnutí SDS, stačí jej na 10 vteřin za běhu zkratovat (pak se provede RSTD a SDS se rebootuje) - výhodné pro zařízení kde vypnutí nelze provést
 • drobné užitečné opravy dle hlášení uživatelů
 • verze FC zvýšena na 0x08, a přidána možnost uložit 128 proměnných do baterií zálohované pamětí (tzn. obsah přežije výpadek napájení a FC program po restartu o tyto údaje nepřijde)

2.6.2017

 • návratová hodnota funkce DF_read_page() je nastavena správně i v případě, kdy tato funkce čte data z cache (opakované čtení stejné stránky DF)

6.4.2017

 • přidána FULL-C funkce AES-128-CTR, viz SDS_crypto(0x20, ...);

31.3.2017

 • oprava RS485-MASTER drive, je teď zcela přesný (tzn. vypnut v přesném časování za úplně posledním vyslaným bitem)
 • oprava čtení konfigurace 1-W, pomocí sds_get_a()
 • přidán index 139
 • odstraněno omezení na 32 znaků pro sdílené proměnné (přenos textu) "Txx" (xx = 00 až 99)
 • fix návratových hodnot FULL-C funkcí pro práci s DF (teď to vrací správně 1 nebo 0, podle wiki)
 • upřesněn název: (z BIG na BIG-64) / (z STSW na STSW-64)
 • vyžaduje aktuální SDSLOAD.exe (6.3.2017 nebo novější) a FULLC.exe (6.3.2017 nebo novější)


starší záznamy

Nejsou k dispozici.

Osobní nástroje
Translate