SDSMACRO

Z onlinetechnology.cz

Přejít na: navigace, hledání
Tato stránka platí pro SDS První Produktové Řady (seznam)

Výrobek SDS MACRO je rozšířením výrobku SDS MICRO DIN. To, na co jste zvyklí z výrobku SDS MICRO DIN, naleznete i v SDS MACRO - navíc jsou zde však doplňující vstupy a výstupy.

V prodeji na [eshopu].

Obsah

SDS MACRO

Ethernetové PLC, především určené pro komfortní vícevstupový odečet energií (S0).

 • malé ethernetové PLC
 • napájení AC nebo DC (je osazen usměrňovač), vyvedeno vnitřní GND pro propojení s případnými dalšími externími zdroji
 • krabička na DIN lištu, svorky
 • programování pomocí SDS-C (PLC jazyk)
 • Ethernet 100 MBit/s, webové rozhraní, SNMP, XML, CSV, txt
 • převodník Ethernet/UART - výstup na pájecí ploška na DPS, logika CMOS 3.3V (po osazení doplňkové převodníkové DPS lze mít výstup v pro RS232 nebo RS485)
 • dvě 1-Wire rozhraní označené A a B (2x 16 čidel) pro měření teploty
 • čtyři DC analogové vstupy 0V až 30V (rozšířitelný rozsah napětí externím rezistorem)
 • osm optických binárních vstupů - čtyři bezpotenciálové jen s R 2kOhm, dále čtyři se samostatným napájením pro samostané S0
 • vstupy pro S0 - lze přiřadit na až všech osm optovstupů
 • univerzální volba, které z osmi optických vstupů budou použity pro S0 počítadla
 • čtyři přepínací reléové výstupy, vhodné pro zátěže napájené ze sítě 230Vac (8A rezistivní AC1 nebo 2A indukční zatěž)
 • dva silové DC výstupy, realizované MOSFETem BS170 spínajícím na GND, na pinech D0 a PWM (ovladatelné z SDS-C nebo webového rozhraní)


Vstupy pro S0 impulsy: obvyklá sestava připojení je 3x S0 a 1x tarifní vstup, pokrývající 95% všech aplikací - elektroměr, vodoměr, plynoměr a HDO tarif (snímání ze stykače přes dodatečné externí relé). K dispozici je max 4x nebo 8x S0 (programová záležitost - nový firmware má možnost číst až 8x S0 vstup).

S0 vstupy jsou číslovány od 1 do 8 a toto číslování nemusí (ale může) odpovídat číslování hw optických vstupů. Každému logickému vstup se totiž dá uživatelsky přiřadit kterýkoliv fyzický vstup, i na přeskáčku (konkrétní optický vstup - svorky).

Zbývající vstupy a výstupy jsou pro univerzální využití - přes program v SDS-C nebo přes webové rozhraní.

Všechny vstupy (celkem 8 opticky oddělených) lze libovolně kombinovat, kterékoliv lze použít pro S0 a ostatní pro jiné účely.

Při použití převodníků jiných měřících veličin lze každý ze čtyř analogových vstupů použít i pro různá měření. Příkladem může být náš sensor vlhkosti, nicméně existují i převodníky TrueRMS napětí, proudu, teploty (např. Pt100), tlaku, polohy a tak dále.

Soubor:And_sds_macro_zapojeni_rev1.gif


Interní rozšiřující modul

Interní rozšiřující modul je umístěn do stejné DIN krabičky, ve které je elektronika SDS MACRO. Tvoří to tak stále jeden celý kus.

Tento rozšiřující modul se dodává ve třech variantách. Buď osazený jen displayem, nebo jen výstupem RS485, nebo je tam display a RS485 dohromady. O těchto variantách se informujte emailem (popř. viz eshop).

 • LCD display, který je interní součástí výrobku SDS MACRO. Text na tomto displayi je možné zapisovat z PLC programu SDS-C. Vhodné využití je např. pro zobrazení provozních hodnot, stavu vstupů a výstupů, nebo pro centrální zobrazení všech S0 vstupů (zobrazení spotřeby atd.).
 • výstup RS485 (master) - funguje jako převodník Ethernet/RS485, nebo lze ovládat z SDS-C

LCD (display) lze využít pro zobrazování čehokoliv, co bude pro konkrétní aplikaci potřebné (např. při odečtu měřičů energie lze zobrazit aktuální hodnoty atd.). Zápis na display se provádí konkrétními funkcemi v programu SDS-C (viz funkce lcd_echo() atd. ).

Výstup RS485 má dvě základní možné využití - buď jako transparentní výstup převodníku Ethernet na RS485 (viz zde), nebo jako speciální komunikační sběrnice, přímo řízená z SDS-C programu. Tato varianta (řízení přes SDS-C) umožňuje připojit rozšiřující moduly (buď přímo naší výroby, nebo si můžete vyrobit své vlastní, pokud dodržíte stanovený komunikační protokol). Tyto moduly pak poskytují vzdálené vstupy a výstupy (reléové výstupy, opticky oddělené vstupy, tranzistorové výstupy, vzdálené měření teplot či vlhkosti, alarmové vyvážené smyčky, atd.). K dispozici tedy bude celá řada možností.


Další externí rozšíření

V eshopu je nabízen externí rozšiřující modul, převádějící PWM výstup na napětí 0V až 10V, např. pro plynulé řízení SSR relé. Toto je vhodné pro realizaci stmívače, nebo plynulé řízení záteže v rámci funkce "zelený bonus" u FVE.

Je také možnost použít externí moduly komunikující po sběrnici RS485. Ovládání se pak provede vlastním SDS-C programem spuštěným přímo v zařízení SDS MACRO, nebo dálkově prostřednictvím převodníku Ethernet/RS485, který je taktéž uvnitř zařízení SDS MACRO.


Možné realizovatelné aplikace

 • Odečet energií a dlouhodobá archivace odečtu (portal.merenienergie.cz)
 • Sledování výroby (doba činnosti, spotřeba energie)
 • Solární elektrárny - řízení stykačů pro zátěže v rámci zeleného bonusu
 • PLC - řízení malé automatizace
 • Domácí automatizace
 • Teplotní záznamník (z až maximálné 32 čidel)
 • Dohledové systémy (AP body ISP, technologie, nabíjení akumulátorů / solár / UPS, atd.)
Osobní nástroje
Translate