SDSMACRO ST

Z onlinetechnology.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 77: Řádka 77:
Optické vstupy se typicky zapojují tak, že svorka O+ se připojí na napájecí napětí (např. svorka V+), eventuálně se zde vloží zmíněný doplňkový rezistor. Dále vývod O- se přivede na externí spínač, který bude daný vstup ovládat (např. S0 rozhraní elektroměru), a tento spínač bude spínat na 0V napájecího zdroje (např. svorka GND). Výhodou optických vstupů je galvanická izolace každého vstupu, takže pro každý vstup můžete mít jiný napájecí zdroj.
Optické vstupy se typicky zapojují tak, že svorka O+ se připojí na napájecí napětí (např. svorka V+), eventuálně se zde vloží zmíněný doplňkový rezistor. Dále vývod O- se přivede na externí spínač, který bude daný vstup ovládat (např. S0 rozhraní elektroměru), a tento spínač bude spínat na 0V napájecího zdroje (např. svorka GND). Výhodou optických vstupů je galvanická izolace každého vstupu, takže pro každý vstup můžete mít jiný napájecí zdroj.
 +
 +
 +
=== PD0, PD1 ===
 +
 +
Svorka PD0 je spínána na svorku GND, je-li k tomu zadán příkaz (např. z programu SDS-C nebo uživatelem z webového rozhraní SDS, nebo přes SNMP write atd.).
 +
 +
Svorka PD1 je spínána na svorku GND, je-li k tomu zadán příkaz.
 +
 +
Pozor na omezení daná typem spínače uvnitř SDS (spínání jen DC napětí, pozor na omezení na maximální napětí a maximální proud).
 +
 +
Pozor, SDS obsahuje pouze spínač samotný, a neobsahuje prvky omezení spínaného proudu (to musíte zapojit externě sami - je to tak z důvodu plné univerzálnosti).
 +
 +
 +
=== PWM ===
 +
 +
PWM výstupy jsou k dispozici jako dva + dva nezávislé výstupy (celkem čtyři).
 +
 +
První skupina, PWM1 a PWM2, má společné nastavení frekvence, a samostatné nastavení střídy.
 +
 +
Druhá skupina, PWM3 a PWM4, má společné nastavení frekvence, a samostatné nastavení střídy.
 +
 +
Všechny svorky PWMx spínají na svorku GND, v rytmu PWM signálu.
 +
 +
Spínání je možné i trvale odpojit, nebo trvale sepnout (tzn. všechny výstupy lze provozovat i jako běžný spínač bez PWM modulace).
 +
 +
Pozor, SDS obsahuje pouze spínače samotné, a neobsahuje prvky omezení spínaného proudu (to musíte zapojit externě sami - je to tak z důvodu plné univerzálnosti).

Aktuální verze z 2. 8. 2020, 06:47

Tato stránka platí pro SDS První Produktové Řady (seznam)

Výrobek SDS-MACRO-ST je aktualizací výrobku SDS MACRO (LM). To, na co jste zvyklí z výrobku SDS MACRO, naleznete i v SDS MACRO ST - navíc jsou zde však doplňující vstupy a výstupy.

Prodej SDS prostřednictvím [eshopu].

Obsah

SDS MACRO ST

Ethernetové PLC, především určené pro komfortní vícevstupový odečet energií (S0) a automatizaci.

Obecně používáno jako PLC. Také hojně využíváno v řízení malých FVE (vytěžování), k čemuž se hodí čtyři PWM výstupy (a např. MODBUS-TCP klient pro připojení k FVE měniči). Obsluha MQTT v rámci vašeho SDS-C programu umožňuje propojení např. do celkové domácí automatizace.


Vstupy a výstupy

 • Ethernet 100Mbit/s nativně, s podporu N-Way (MDI/MDI-X)
 • Napájení (vstup): libovolně buď 10Vdc - 40Vdc nebo 9Vac - 28Vac
 • Výstup DC napájení: svorky, výstup napětí za usměrňovačem
 • záložní baterie (pro paměť např. S0 počítadel a hodnot programu atd.)
 • Reléové silové výstupy (relé RM12, pro 230Vac): 4x přepínací kontakt a 2x spínací kontakt
 • PWM výstupy: 4x fet (max 60V, max 500mA) spínač na GND
 • BIN výstupy: 2x fet (max 60V, max 500mA) spínač na GND
 • OPTO S0 vstupy: 8x izolovaný bezpotenciálový vstup (s integrovaným omezením proudu)
 • LOGIC S0 vstup: 1x (v RJ konektoru)
 • dvě nezávislé sběrnice One Wire: 1x konektor RJ a 1x svorky, obojí na 5V
 • RS485 master (A/B/GND): RFC2217 / SDS-C program (COM1)
 • CMOS USART: COM6 (pro sandwich modul, např. LoRA)
 • ANALOGové vstupy: 4x vstup měření napětí (vše společná GND)
 • sandwich deska s LCD grafickým displayem a dvěma tlačítky pro obsluhu


Další informace:

 • Plná programovatelnost jazykem SDS-C.
 • User WEB - možnost nahrání vlastního webového rozhraní.
 • Podpora MQTT (publish/subscribe).
 • M2M komunikace: HTTP, SNMP, SMTP, XML, CSV, TXT, UDP, PING
 • podpora IPv4 (SNTP, ICMP, DNS), uživatelské webové rozhraní


Orientační vnitřní zapojení

Soubor:Sds_macro_ST_rev1_block.png

Napájení je možno přivést jak střídavé (AC) nebo jako stejnosměrné (DC), na k tomu určené vstupní svorky. SDS si automaticky poradí s oběmy typy napájení.

SDS vždy poskytuje výstup (svorky V+ / GND) stejnosměrného napájení, a to bez ohledu na typ vstupní napájení použitého pro napájení SDS. Tento výstup je vhodný např. pro přivedení napětí pro optické vstupy.

PWM výstupy spínají přes FET spínač na společnou svorku GND. Dbejte omezení použitých FET spínačů. Vždy musíte externě (mimo SDS) použít omezovací rezistor, protože SDS jej interně neobsahuje (z důvodu univerzality) - toto je např. potřeba provést pokud chcete spínat LED v SSR relé a pro podobné aplikace. To samé platí i pro výstupy PD0 a PD1.

Konektor "COM" je určen pro připojení sandwich desky, viz nabídka. Poskytuje +3V3 a GND, kde je ale omezení na maximální odebíraný proud (max 50mA), dále CMOS UART (COM6: 6R a 6T) a jeden obecný GPIO pin (TB) ovladatelný z SDS-C.

Maximální rozsah AD vstupů je určen osazeným rezistorovým děličem. Rozsah lze zmenšit a tím zvýšit přesnost, nebo zvětšit (pro případ potřeby měření vyšších stejnosměrných napětí). Změnu lze provést pro každý vstup samostatně, a to změnou osazení rezistoru v děliči (a změnou konfigurace ve webovém rozhraní SDS).

Pozor, všechny AD vstupy měří vůči společné svorce GND (která je propojena i na napájecí zdroj SDS a další výstupy).

Optické vstupy jsou každý osazeny interním omezovacím rezistorem (1300 ohmů) a dále ZD která určuje potřebný minimální náběhový proud (ochrana proti rušení např. indukcí do přívodních vodičů). V případě napájení optických vstupů napětím vyšším než cca 20V je potřeba připojit doplňkový sériový rezistor pro daný vstup, ať nedojde k překročení maximálního proudu LED.

Optické vstupy se typicky zapojují tak, že svorka O+ se připojí na napájecí napětí (např. svorka V+), eventuálně se zde vloží zmíněný doplňkový rezistor. Dále vývod O- se přivede na externí spínač, který bude daný vstup ovládat (např. S0 rozhraní elektroměru), a tento spínač bude spínat na 0V napájecího zdroje (např. svorka GND). Výhodou optických vstupů je galvanická izolace každého vstupu, takže pro každý vstup můžete mít jiný napájecí zdroj.


PD0, PD1

Svorka PD0 je spínána na svorku GND, je-li k tomu zadán příkaz (např. z programu SDS-C nebo uživatelem z webového rozhraní SDS, nebo přes SNMP write atd.).

Svorka PD1 je spínána na svorku GND, je-li k tomu zadán příkaz.

Pozor na omezení daná typem spínače uvnitř SDS (spínání jen DC napětí, pozor na omezení na maximální napětí a maximální proud).

Pozor, SDS obsahuje pouze spínač samotný, a neobsahuje prvky omezení spínaného proudu (to musíte zapojit externě sami - je to tak z důvodu plné univerzálnosti).


PWM

PWM výstupy jsou k dispozici jako dva + dva nezávislé výstupy (celkem čtyři).

První skupina, PWM1 a PWM2, má společné nastavení frekvence, a samostatné nastavení střídy.

Druhá skupina, PWM3 a PWM4, má společné nastavení frekvence, a samostatné nastavení střídy.

Všechny svorky PWMx spínají na svorku GND, v rytmu PWM signálu.

Spínání je možné i trvale odpojit, nebo trvale sepnout (tzn. všechny výstupy lze provozovat i jako běžný spínač bez PWM modulace).

Pozor, SDS obsahuje pouze spínače samotné, a neobsahuje prvky omezení spínaného proudu (to musíte zapojit externě sami - je to tak z důvodu plné univerzálnosti).

Osobní nástroje
Translate