SDSMODUL STSW rev2

Z onlinetechnology.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 10: Řádka 10:
-
== rev2 ==
+
== rev1, rev2 ==
 +
 
 +
Varianta rev1 byla vyrobena jen v prototypové výrobě, a byla nahrazena rev2.
Varianta rev2 byla nahrazena rozšířenou variantou rev3.
Varianta rev2 byla nahrazena rozšířenou variantou rev3.

Aktuální verze z 17. 2. 2019, 09:46

Tato stránka platí pro SDS Druhé Produktové Řady (seznam)

SDS-MODUL-STSW rev2

Modul SDS-MODUL-STSW je určen především pro vestavbu do zařízení (OEM), a to jako sandwich (buď "na ležato" nebo "na výšku") na nosnou desku.

Pozor, modul SDS-MODUL-STSW vždy vyžaduje doplňkovou elektroniku (přesněji: konektory) na nosné desce.

S tímto modulem si můžete postavit vlastní zařízení, které tímto jednoduše získá připojení k síti Ethernet.


rev1, rev2

Varianta rev1 byla vyrobena jen v prototypové výrobě, a byla nahrazena rev2.

Varianta rev2 byla nahrazena rozšířenou variantou rev3.

Varianta rev2 je stále podporována, protože programově vůči rev3 zde není rozdíl.

Pozor ale na rozdíl mezi typy "64" a "128" - kde se nejedná o jiný revidovaný modul, ale o modul kde je k dispozici různá velikost paměti pro FULL-C program.

Existují tedy tyto varianty:

  • STSW-64 rev2
    • paměť FULL-C o velikosti 64kB
  • STSW-128 rev2
    • paměť FULL-C o velikosti 128kB


Rozměry

Modul SDS-MODUL-STSW je samostatná DPS (osazená deska s plošnými spoji), o rozměrech:

  • STSW rev1 a rev2: 95 x 35 mm

Blízko obou delších okrajů jsou pájecí body (piny), kterými se modul připevní k základní desce, nebo lze připájet vodiče (pozor na omezení délky u některých pinů). Modul lze na základní desku umístit naležeto i kolmo (při kolmé montáži je využita jen jedna řada pinů u okraje).

Všechny revize modulu STSW mají jednotné pozice rozložení připojovacích pinů (na okrajích desky modulu STSW).


Napájení

Modul se napájí stejnosměrným napětím +5V. Nelze použít jiné napětí. Odchylky od napájení přesně +5V nejsou žádoucí, protože právě +5V je také využito pro napájení OZ pro A/D vstupy.

Funkční rozmezí je +4.5V až +5.5V, nicméně při odchylce od +5.00V dojde k ovlivnění měření na A/D vstupech (a je to pak potřeba programově kompenzovat - což lze provést, protože STSW měří i napětí právě těchto vstupních +5V - a váš FULL-C program tím, že zná přesnou hodnotu, může matematicky kompenzovat změřené hodnoty všech ostatní A/D vstupů).

Komunikační piny jsou ale v úrovních CMOS 3V3 (modul STSW obsahuje vlastní vnitřní zdroj +3V3, přičemž samotný hlavní procesor modulu používá také 3V3 logiku). Jedinou vyjímkou je 1-Wire rozhraní, které záměrně zůstává na +5V úrovních (z důvodů vyšší odolnosti na rušení a zvýšení dosahu sběrnice).


Připojení

Všechny konektory (např. Ethernet konektor) jsou umístěny mimo samotný modul. To je z důvodů poskytnutí velké volnosti koncovému uživateli, z hlediska uspořádání svého finálního výrobku (každý bude požadovat jiné typy, počty a umísění konketorů pro svou aplikaci).

Minimum pro provoz SDS-MODUL-STSW je připojení napájení (+5V) a Ethernetového konektoru (ten se připojuje přímo na připojovací body modulu, bez jakékoliv doplňkové elektroniky mimo modul).

Všechny A/D vstupy jsou odděleny přes napěťové sledovače (bez zesílení) umístěné na modulu STSW. To umožňuje použít externí vysokoimpedanční napěťové děliče.

Další informace budou postupně doplněny.


Návod: rev1 a rev2

Jednotlivé pinové řady jsou označeny jako SDS-1 až SDS-5.

Soubor:SDS-MICRO-STSW_wiring1.gif


Konektor SDS-1:

PIN Funkce Detaily
1 PWR +5V Napájení +5.0V, tolerance 4.5V až 5.5V. Mimo rozsah (nebo při přepólování) dojde ke zničení desky.
2 GND Společný nulový vodič (zem - ground)
3 LED1-ORANGE Napájení ORANGE LED v Ethernetovém konektoru (je zde +3V3 když má LED svítit)
4 LED0-GREEN Napájení GREEN LED v Ethernetovém konektoru (je zde +3V3 když má LED svítit)
5 Ethernet (Trafo-connection TXM) Připojení na cívku trafa v Ethernet konektoru, vodič TXM (vysílání neg.)
6 Ethernet (Trafo-connection TXP) Připojení na cívku trafa v Ethernet konektoru, vodič TXP (vysílání pos.)
7 Ethernet (Trafo-connection RXP) Připojení na cívku trafa v Ethernet konektoru, vodič TXM (příjem pos.)
8 Ethernet (Trafo-connection RXM) Připojení na cívku trafa v Ethernet konektoru, vodič RXM (příjem neg.)
9 GND Společný nulový vodič (zem - ground)
10 Analogový vstup (AD-3) Základní rozsah je 0V až max 3V3 (předpoklad externího děliče), měření je vždy vůči GND !
11 GND Společný nulový vodič (zem - ground)
12 Digitální vstup OPTO3 CMOS 3V3 logický signál, je zde interní pull-up 10kOhm na +3V3. Aktivace vstupu spojením na GND.
13 Digitální vstup OPTO1 CMOS 3V3 logický signál, je zde interní pull-up 10kOhm na +3V3. Aktivace vstupu spojením na GND.
14 Digitální vstup OPTO2 CMOS 3V3 logický signál, je zde interní pull-up 10kOhm na +3V3. Aktivace vstupu spojením na GND.
15 GND Společný nulový vodič (zem - ground)


Konektor SDS-2:

PIN Funkce Detaily
1 Digitální výstup RELE3 CMOS 3V3 logický signál, určený pro spínání externího tranzistoru který teprve spíná relé apod. Aktivní při LOG1 (3V3).
2 GND Společný nulový vodič (zem - ground)
3 Digitální výstup PWM CMOS 3V3 logický signál, Pulse-Width Modulated signál
4 Externí zálohovací baterie pro SoC Přímé připojení plus pólu 3V zálohovací baterie (Li), bez jiných externích součástek. Minus pól baterie se připojuje na GND.


Konektor SDS-3:

PIN Funkce Detaily
1 GND Společný nulový vodič (zem - ground)
2 Digitální výstup ADC-Rmeas-POWERcontrol CMOS 3V3 logický signál, určený pro řízení přerušovaného napájení pro A/D měřící vstup odporu
3 Digitální výstup RELE1 CMOS 3V3 logický signál, určený pro spínání externího tranzistoru který teprve spíná relé apod. Aktivní při LOG1 (3V3).
4 Digitální výstup RELE2 CMOS 3V3 logický signál, určený pro spínání externího tranzistoru který teprve spíná relé apod. Aktivní při LOG1 (3V3).
5 GND Společný nulový vodič (zem - ground)
6 Analogový vstup (AD-Rmeas) Vstup pro měření odporu, základní rozsah je 0V až max 3V3 (napájení vstupu je externí, řízeno PIN-2), měření je vždy vůči GND !
7 Analogový vstup (AD-2) Základní rozsah je 0V až max 3V3 (předpoklad externího děliče), měření je vždy vůči GND !
8 Analogový vstup (AD-1) Základní rozsah je 0V až max 3V3 (předpoklad externího děliče), měření je vždy vůči GND !
9 PWR +5V Napájení +5.0V, tolerance 4.5V až 5.5V. Mimo rozsah (nebo při přepólování) dojde ke zničení desky.


Konektor SDS-4:

PIN Funkce Detaily
1 PWR +5V (určeno jako "výstup" pro napájení 1-Wire sběrnice) Napájení +5.0V, tolerance 4.5V až 5.5V. Mimo rozsah (nebo při přepólování) dojde ke zničení desky.
2 GND (určeno jako GND pro 1-Wire sběrnici) Společný nulový vodič (zem - ground)
3 1-Wire BUS Data Line 5V signál, přímé připojení datového vodiče 1-Wire sběrnice (není potřeba externích součástek, je možná doplňující externí přepětová ochrana)
4 Digitální vstup LOGIC-S0 CMOS 3V3 logický signál, digitální vstup, je zde interní pull-up 10kOhm na +3V3, vstup je aktivován spojením na GND
5 GND (určeno jako GND pro vstup LOGIC-S0) Společný nulový vodič (zem - ground)
6 Sériová linka RS-485 (RX) CMOS 3V3 logický signál, vstup dat do SDS (RX), určeno pro připojení k master budiči linky RS-485
7 Sériová linka RS-485 (TX) CMOS 3V3 logický signál, výstup dat ze SDS (TX), určeno pro připojení k master budiči linky RS-485
8 Sériová linka US-GSMmodule (RX) CMOS 3V3 logický signál, vstup dat do SDS (RX), linka je přimo přístupná přes FULL-C program
9 Sériová linka US-GSMmodule (TX) CMOS 3V3 logický signál, výstup dat ze SDS (TX), linka je přímo přístupná přes FULL-C program
10 Sériová linka US-SANDWICH (RX) CMOS 3V3 logický signál, vstup dat do SDS (RX), určeno pro připojení doplňkové desky SDS LCD-KEY-DALI
11 Sériová linka US-SANDWICH (TX) CMOS 3V3 logický signál, výstup dat ze SDS (TX), určeno pro připojení doplňkové desky SDS LCD-KEY-DALI
12 Řízení směru toku linky RS-485 CMOS 3V3 logický signál, výstup pro řízení master budiče linky RS-485, automaticky řízeno SDS
13 GND Společný nulový vodič (zem - ground)


Konektor SDS-5:

PIN Funkce Detaily
1 GND Společný nulový vodič (zem - ground)
2 Digitální vstup OPTO8 CMOS 3V3 logický signál, je zde interní pull-up 10kOhm na +3V3. Aktivace vstupu spojením na GND.
3 Digitální vstup OPTO7 CMOS 3V3 logický signál, je zde interní pull-up 10kOhm na +3V3. Aktivace vstupu spojením na GND.
4 Digitální vstup OPTO6 CMOS 3V3 logický signál, je zde interní pull-up 10kOhm na +3V3. Aktivace vstupu spojením na GND.
5 Digitální vstup OPTO5 CMOS 3V3 logický signál, je zde interní pull-up 10kOhm na +3V3. Aktivace vstupu spojením na GND.
6 Digitální vstup OPTO4 CMOS 3V3 logický signál, je zde interní pull-up 10kOhm na +3V3. Aktivace vstupu spojením na GND.
7 Digitální vstup/výstup GPIO-TOPBOARD CMOS 3V3 logický signál, nastavitelný přes FULL-C jako vstup nebo výstup
8 GND Společný nulový vodič (zem - ground)
9 VÝSTUP napájení +3V3 Výstup vnitřního zdroje (na SDS modulu) napětí +3V3, maximální odběr 50mA ! Nesmíte přivést cizí napětí na tento pin !
10 GND Společný nulový vodič (zem - ground)

Základní (minimální) schema pro rev1/rev2

Obrázek ukazuje zapojení modulu - zdroj stejnosměrných +5V a Ethernet konektor (RJ 8p8C) s LED.

Soubor:SDS_STSW_sch1.png


Opět pozor

Tento návod je určen pouze pro varianty Rev1 a Rev2.

Pro variantu Rev3 je návod na jiné stránce této Wiki.

Osobní nástroje
Translate