SDS list

Z onlinetechnology.cz

Přejít na: navigace, hledání

Seznam zařízení SDS.


Vlastnost SDS MICRO LIGHT SDS MICRO LIGHT 2 SDS MICRO E DIN SDS IO6 SDS MACRO SDS UPS ONEDPS SDS TTCPRO SDS MINI SDS BIG 64/128 SDS SMALL 64/128 SDS MODUL STSW 64/128
E-SHOP není LIGHT2 E DIN IO6 MACRO UPS TTCPRO chystá se BIG SMALL dostupné (send email)
Stav zastaralé aktuální aktuální aktuální aktuální aktuální aktuální aktuální aktuální aktuální aktuální
Produktová řada první první první první první první první první druhá druhá druhá (jako OEM)
WiKi odkaz zde odkaz zde odkaz zde odkaz zde odkaz zde odkaz zde odkaz zde odkaz zde odkaz zde odkaz zde odkaz zde
Programovatelnost SDS-C SDS-C SDS-C SDS-C SDS-C SDS-C SDS-C SDS-C FULL-C FULL-C FULL-C
Ethernet 100 MBit/s 100 MBit/s 100 MBit/s 100 MBit/s 100 MBit/s 100 MBit/s 100 MBit/s Active-PoE 100 MBit/s 100 MBit/s 100 MBit/s 100 MBit/s (konektor mimo modul)
Paměť EEPROM 2k / 32k DataFlash DataFlash DataFlash DataFlash DataFlash DataFlash DataFlash DataFlash DataFlash DataFlash
SD-CARD není není není není není není není není lze lze lze
1-Wire sběrnice 1x BUS 3V3 1x BUS 3V3 1x BUS 3V3 1x BUS 3V3 2x BUS 3V3 1x BUS 3V3 1x BUS 3V3
(pozor jiné zapojení konektoru)
1x BUS 3V3 2x BUS 5V 1x BUS 5V 1x BUS 5V
1-Wire sběrnice řízeno procesorem řízeno procesorem řízeno procesorem řízeno procesorem řízeno procesorem řízeno procesorem řízeno procesorem řízeno procesorem maxim bus master maxim bus master maxim bus master
Analogové vstupy 4x měření V 4x měření V 4x měření V ne 4x měření V 4x měření V ne 2x měření V 5xV 1xR 3xV 1xR rev2:(3xV 1xR) rev3:(4xV 1xR)
Digitální vstupy ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Digitální výstupy 2x CMOS-3V3 (piny) 2x CMOS-3V3 (piny) PWM (ARK),
D0 (ARK)
ne PWM (ARK),
D0 (ARK)
ne 8+2x CMOS-3V3 (piny) PWM (ARK),
R2 (ARK)
PWM (ARK),
1x CMOS-3V3 (pin)
PWM (ARK),
R3 (ARK)
CMOS-3V3 (piny), rev2:(1+1+3) rev3:(1+1+6)
Fyzické relé (osazené) ne ne 2x 6x 4x 1x ne 1x 6x 2x ne
Napájení jen DC jen DC AC nebo DC AC nebo DC AC nebo DC AC nebo DC DC nebo ActivePoE AC nebo DC AC nebo DC AC nebo DC DC 5V (přesně)
Rozsah max: 25Vdc max: 30Vdc max: 32Vdc / 24Vac max: 32Vdc / 24Vac max: 32Vdc / 24Vac max: 32Vdc / 24Vac max: 58Vdc / 40Vac max: 32Vdc / 24Vac max: 32Vdc / 24Vac max: 58Vdc / 40Vac jen přesně 5Vdc
Sériová Linka COM1 (CMOS 3V3 UART) COM1 (CMOS 3V3 UART) COM1 (RS232 nebo RS485) není COM1 (CMOS 3V3 UART + DIR, popř. RS485/232) COM1 (CMOS 3V3 UART) COM1 (CMOS 3V3 UART + DIR) COM1 (CMOS 3V3 UART + DIR) + COM6 (CMOS 3V3 UART) COM1 (RS485) + COM3 (TOPB) + COM6 (CMOS 3V3 UART) COM1 (RS485 nebo RS232) COM1 (CMOS 3V3 UART + DIR)
Rozšíření různé různé externí není DisplayBoard SDS-SWPOE TTCPRO-GSM
TTCPRO-8IN2OUT
seznam seznam seznam seznam
M2M data seznam seznam seznam seznam seznam seznam seznam seznam seznam seznam seznam
UDP protocol UDP UDP UDP UDP UDP UDP UDP UDP S-UDP S-UDP S-UDP
SSL/TLS ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Crypto Fce ne ne ne ne ne ne ne ne ve FULL-C ve FULL-C ve FULL-C
C 64-Bit ne ne ne ne ne ne ne ne ano ano ano


Poznámky k tabulce

Stav - určuje, zda-li je doporučeno dané zařízení používat v nových konstrukcích.

Produktová řada - zařazuje daný výrobek do první (původní) nebo druhé (aktualizované) řady. Výrobce podporuje obě řady, a paralelně přidává nové výrobky do obou řad.

Programovatelnost - určuje, jaký programovací jazyk je použit pro uživatelské ovládání daného výrobku.

Paměť - slouží k výběru výrobky podle potřebného množství informací (typicky, velikost vlastního programu).

1-Wire sběrnice - určuje typ obsluhy sběrnice. Varianta "maxim master" poskytuje možnost připojení většího počtu 1-W chipů a dosáhnutí větších celkových délek sběrnic. Hodnota BUS: 3V3 nebo 5V určuje základní napájecí napětí na sběrnici (které musíte dodržet).

Analogové vstupy - seznam vstupních možností daného zařízení SDS, typicky počet vstupů pro měření napětí. Některá SDS mají i rozšiřující, speciální vstup pro měření hodnoty odporu (např. pro teplotní čidla).

Digitální vstupy - určuje přítomnost buď galvanicky oddělených vstupů, nebo přímých logických vstupů.

Digitální výstupy - jsou zde uvedeny všechny výstupy mimo fyzické relé (tzn. v součtu pro dané SDS, jsou k dispozici všechny tyto uvedené digitální výstupy plus fyzické relé k tomu).

Fyzické relé (osazené) - určuje kolik je v zařízení fyzicky přítomno elektromechanických relé. Ne všechny SDS mají všechny možné relé fyzicky přítomné = často je k dispozici pouze elektronický výstupní signál, určený pro ovládání relé (externě mimo modul SDS) a tyto signály, ač přítomné, nejsou do této položky započítané. To znamená, že i když relé není fyzicky v zařízení, že by nešlo externě připojit a použít.

Napájení - určuje všechny možnosti, jakými lze dané SDS napájet. Dále si musíte zjistit povolené rozsahy napájecího napětí.

SSL/TLS - určuje, jestli produkt poskytuje své webové rozhraní jako HTTPS (= ano) nebo HTTP (= ne), a také jestli má funkci klienta přes TLS (např. TLS pro SMTP nebo HTTP).

Crypto - určuje, jestli produkt nabízí kryptografické funkce (XTEA, AES, atd.) pro uživatele v rámci jeho uživatelského programu nahraného do SDS

C 64-Bit - určuje, jestli programovací jazyk v SDS umí pracovat i s 64-bitovými proměnnými (běžná je podpora pro 32-bit).

Všechny další detailní informace naleznete v této WiKi.


Produktové řady

Do konce roku 2014 byla k dispozici pouze první produktová řada (a je i nadále zachována, podporována a rozšiřována).

Od roku 2015 jsem přidali druhou, paralelní, produktovou řadu, na základě sesbíraných potřeb trhu.

Tzv. druhá produktová řada zahrnuje nové moduly SDS, které mají oproti první řadě značné rozšíření svých možností (HW a SW).

Příchodem druhé produktové řady ta první nezaniká, nadále zůstává v prodeji a nadále jsou vydávány nové verze firmware, jsou poskytovány případné opravy firmware, záruka a servis zákazníkům.


Sestava variant

Od nejmenšího po největší:

A. SDS MICRO (a jeho varianty)
   SDS MINI
   SDS IO6
   SDS UPS (ONEDPS)
   SDS TTCPRO
   SDS MACRO

B. SDS MINI

C. SDS MODUL STSW-64
   SDS SMALL(2)-64
   SDS BIG-64

D. SDS MODUL STSW-128
   SDS SMALL(2)-128
   SDS BIG-128

Každá varianta má jěště tzv. výrobní "revize". S každou novou revizí typicky došlo buď k opravám chyb, změnám kvůli výroby, nebo k přidání funkcí. Revize je jen interní údaj pro výrobce, neovlivňuje vás jako zákazníky.


Varianty výrobku SDS MICRO

Modul SDS MICRO prošel dlouhým vývojem, a za celou tuto dobu vznikla řada variant. Jednotlivé varianty se dají odlišit podle vzhledu, použité paměti pro data a program, a podle nabídky vstupů a výstupů. SDS MICRO je zástupce první produktové řady, a má přímé nástupce v První (SDS MINI) i v Druhé Produktové Řadě (SDS SMALL).


SDS MICRO LIGHT rev1 = historická záležitost, paměť EEPROM, rozměr 103x59 mm (DPS modul), pájecí piny, není v prodeji

SDS MICRO LIGHT rev2 = historická záležitost, paměť EEPROM, rozměr 103x59 mm (DPS modul), pájecí piny, není v prodeji

SDS MICRO LIGHT rev3 = historická záležitost, paměť EEPROM, rozměr 103x59 mm (DPS modul), pájecí piny, není v prodeji

SDS MICRO DIN (rev4) = historická záležitost, paměť DATAFLASH, rozměr 99x82 mm (do DIN), ARK svorky, konektor CANON pro RS232, není v prodeji


Nové, aktuální verze, mají v označení samostatné písmeno (E):


SDS MICRO E DIN (rev5) = aktuální výrobek, paměť DATAFLASH, rozměr 99x82 mm (do DIN), ARK svorky, je v prodeji

SDS MICRO E LIGHT2 (DF-rev1) = aktuální výrobek, paměť DATAFLASH, rozměr 103x59 mm (DPS modul), pájecí piny, je v prodeji


Varianty LIGHT (bez doplňujícího písmena v popisu) už nejsou v prodeji, zatímco varianta DIN (E) a varianta LIGHT2 (E) je aktuálně v prodeji. Software je pro všechny varianty shodný, takže i nejstarší verze mají aktuální podporu.

Původní varianty (dnes neprodávané) měli jako uživatelskou paměť použitou paměť typu EEPROM, o velikosti 2kB nebo 32 kB. Všechny nové varianty už používají jiný typ paměťi: DataFlash o větší velikosti (což umožňuje nahrát více uživatelských dat).


Varianty Druhé Produktové Řady

Všechny výrobky SDS druhé produktové řady byly původně k dispozici ve variantě "64". Postupem času se do prodeje dostala varianta "128".

Specifika pro SDS MODUL STSW, kterou je potřeba uvést, je rozdíl mezi Revizí STSW rev2 a rev3 - protože v rev3 byly přidány připojovací piny (oproti rev2, která je jinak plně záměnná).


Třetí Produktová Řada

Teprve se chystá. Zásadní inovace bude v novém procesoru, který bude mít dostatek prostředků pro realizaci SSL/TLS protokolu.

V tuto chvíli (platí pro rok 2018) není Třetí Produktová Řada aktuální.


Poznámka SDS-UPS

Výrobek SDS-UPS-TWODPS, tj. dvoudesková varianta SDS-UPS (která se skládá z SDS-MICRO-LIGHT a "základní desky" BASE-UPS) není nadále v prodeji - protože jednak právě SDS-MICRO-LIGHT je pro realizaci UPS "zastaralý" výrobek, a dále protože je zde nová verze, finální verze SDS-UPS-ONEDPS která představuje modernizovanou jednodeskovou variantu výrobku (původní i modernizovaná verze má stále podporu výrobce, ale nový firmware je vydáván už jen pro modernizovanou verzi).


Poznámky

V průběhu roku 2015 byly uvedeny tři nové výrobky do druhé produktové řady (FULL-C), a to: SDS-BIG-64, pak SDS-MODUL-STSW-64 (OEM modul) a od něj odvozený SDS-SMALL(1)-64 jako vzorový produkt pro OEM integraci. Následně ke konci roku 2016 byl uveden SDS-SMALL(2)-64. V průběhu roku 2017 jsou pak uváděny varianty -128, tj. SDS-BIG-128, SDS-MODUL-STSW-128 a SDS-SMALL(2)-128. V roce 2017 je také uveden modul SDS-MINI.

SDS-BIG a SDS-MODUL-STSW jsou dnes k dispozici ve Variantě "64" a "128", toto doplňkové číslo specificky určuje velikost paměti poskytované pro uložení FULL-C programu.

Postupně jsou pro SDS-BIG přidávány doplňkové moduly (sandwich desky), tj. DISPLAY+KEY, GSM, DALI master, CAN+RS232, LoRa (LoRaWAN).

SDS je zkratka pro Síťový Dohledový Systém, tzn. programovatelné připojené moduly, často představované pod zkratou LAN Controller (LAN Module) nebo jako buzzword "Internet of Things" ("Internet věcí"), popř. "IIot" tj. "Industrial Internet of Things". Moduly SDS výrábíme už přes 12 let a dále v tom plánujeme pokračovat.

Obsah

Osobní nástroje
Translate