UPSNAVOD

Z onlinetechnology.cz

Verze z 23. 9. 2017, 12:43; Adamn (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Tato stránka platí pouze pro SDS První Produktové Řady (seznam)

Obsah

O co jde

Tento návod je zaměřen na detailní popis realizace záložních napájecích systémů. Cílem návodu je popsat praktická řešení, s ohledem na funkci, spolehlivost a cenu.

Prvním krok musíte provést vy, a to určit, jaké máte přesné požadavky - co chcete zálohovat, jaké jsou možnosti napájení v dané lokalitě, kolik jste ochotni investovat.

Nabízíme záložní zdroje a samostatné dohledové moduly, které lze snadno integrovat do nadřazeného dohledového systému. Všechny zde uvedené návody jsou postaveny na našich výrobcích (a doplňkových výrobcích ověřených ostatních dodavatelů). Samozřejmě návody a postupy jsou univerzální, odzkoušeno máme vše na našich výrobcích.

Pro profesionální aplikace (zejména v oblasti 48Vdc) existuje řada již hotových, špičkových profesionálních zařízení - tomu však odpovídá i jejich cena. Je na každém, aby zvážil důležitost zálohovaného zařízení, zda-li se vyplatí jít po co nejnižší ceně a vše si seskládat z komponent sám, nebo si důsledně připlatit a použít profesionální řešení (ale s určitou zárukou).

Ovšem i profesionální aplikace a instalace často postrádají dohled. V následujícím textu jsou znázorněny možnosti realizace nezávislého dohledu různých záložních zdrojů. Vhodnou kombinací profesionálního zdroje a doplněného dohledu lze splnit všechny očekávané nároky.

Určení požadavků

Řešení zálohování se provede pro danou sestavu zařízení, které je potřeba zálohovat. Např. na ISP POP bodu to může být několik AP, nebo se může jednat o místní kamerový systém, zálohu EZS/EPS a tak dále. Podstatné je, že většinou všechny místa, která jsou napájena, jsou blízko u sebe - jakmile se bude jednat o rozprostřenější body k záloze, pak je potřeba provést několik samostatných zálohovacích zdrojů.

Na následující otázky si připravte odpovědi:

 • Jaké má být napájecí napětí na vstupních svorkách zálohovaných zařízení ?
 • Jaký odběr mají všechna zálohovaná zařízení - jaký proud musíme poskytnou ?
 • Jaký chci dohled, tj. přeneseně, jaká je důležitost zálohovaného zařízení ?
 • Jak dlouho chci, aby bylo zálohované zařízení při výpadku primárního zdroje v provozu (ze zálohy) ?
 • Jaká je maximální doba trvání překlenutí výpadku (zda-li lze akceptovat při výpadku primárního zdroj mžikový výpadek na záloze) ?

Dohled

Realizovat lze několik stupňů dohledu na záložním napájením.

  • Žádný dohled
  • Místní dohled - při poruše / výpadku se odešle SMS nebo e-mail
  • Centralizovaný dohled - centrální server komunikuje se všemi rozprostřenými záložními body, pak odesílá alarmové hlášení

Místní dohled nepotřebuje centrální server, ale při ztrátě místního dohledu (různá porucha dohledu) to nelze zjistit (nepošle alarm).

Centrální dohled sice potřebuje centrální server, ale ten už pro velké instalace je většinou stejně již k dispozici. Výhodou je možnost trvalého dohledu i nad výpadkem místních dozorů zálohovaných bodů, takže alarmové stavy nejsou ztraceny. Další přidanou hodnotou je možnost archivace historie problémů, kreslení grafů různých veličin (napětí/proud aku pro určení kondice), informace odběratelům/klientům a tak dále.

Všechny možnosti dohledu lze snadno realizovat pomocí modulu SDS MICRO, viz také eshop. Připojení k centrálnímu serveru je možné pomocí SNMP či XML, uživatel má k dispozi webové rozhraní. Odesílání emailů/sms lze uživatelsky upravit přesně na míru pomocí vhodného skriptu v SDS-C jazyku. Konkrétní zapojovací schémata jsou uvedeny u popisů jednotlivých řešení, viz dále.

Součástí dohledové elektroniky mohou být i ovládací obvody (reléové výstupy atd.). Lze je využít k přepínání zdrojů, odpojení akumulátoru, či např. k řízení klimatizace.

Jiný modul, SDS UPS je specificky navržen jako kompletní záložní zdroj, včetně detailních dohledových funkcí. K dispozici jsou informace o stavu UPS, výpadku napájení, napětí zdroje a aku, proud zdroje a aku, atd.

Součástí dohledu je často i požadavek na měření množství spotřebované elektrické energie. SDS MICRO nabízí možnost připojení odečtu z elektroměru (připojení S0, odečet kWh) a modul SDS UPS měří spotřebu (DC kWh) přímo sám svou vlastní elektronikou.

Výhodou dohledového modulu SDS MICRO je to, že jej lze použít k jakémukoliv záložnímu napájecímu systému. SDS MICRO je totiž zcela univerzální, a uživatelsky programovatelný, viz SDS-C. Lze jej využít i pouze k odečtu elektroměru, viz bližší informace zde.

Možnost realizace

Zde uvedené návody počítají s tím, že je budete realizovat vlastními silami. Pracuje se zde tedy s elektronikou, která je na našem trhu dostupná - a tam kde to jde, jsou použity naše výrobky.

Nemusíte být extra odborníci pro realizaci následujících sestav, ovšem uvědomte si, že se zde pracuje s akumulátory (riziko požáru či výbuchu, poleptání, otravy), s životu nebezpečným napětím (zejména pro cizí osoby, oni neví že vy víte kam nesahat) a s určitým rizikem možného poškození drahé a důležité zálohované infrastruktury. Pokud tedy rozumíte tomu, co je zde uvedeno, a máte dostatek praxe a zkušeností, nebudete mít problém a zařízení (záložní zdroj) bude pracovat spolehlivě ke spokojenosti.

Rozdělení řešení dle požadavků

Vyskytují se obecně dva požadavky, dle potřeb zálohované zátěže:

 • Napájení zařízení je jedině AC (střídavé) síťové napětí 230Vac

V tomto případě jsou k dispozici dvě řešení:

  • Použít běžnou komerční UPS 230Vac/230Vac (problémy: cena, krátká doba zálohy, dohled - dohledové karty do komerčních UPS jsou drahé)
  • Použít vlastní sestavu (tzv. UPS měnič a externí aku), výhodou je prodloužená doba běhu, a možnost levného dohledu (SDS MICRO)


 • Napájení zařízení je DC

Zde rozlišíme jaké konkrétní napětí na zátěži potřebujeme, typické hodnoty

  • 12Vdc - lze snadno zálohovat přes aku (dle potřebného odběru a doby zálohy, jsou dvě různé řešení)
  • 18Vdc - oblíbené pro Mikrotik, řešitelné jako pro 12Vdc za pomocí SW POE modulu apod.
  • 24Vdc - opět několik možností, záleží na potřebném odběru a době zálohy
  • 48Vdc - řešitelné z aku, pomocí modulu SDS-SWPOE apod.


 • Napájení zařízení je kombinované, AC i DC

Realizuje se jako samotné AC napájení, přičemž pro DC část se připojí zátěž na záložní akumulátor nebo meziobvod, opět podle požadavku na způsob zálohy. Tato se například zapojují dohledové obvody pro všechny varianty, počítá se s tím, že na akumulátoru je vždy napětí (popř. nabíječka je schopna malý dodatečný odběr podržet). Při větších DC odběrech už je potřeba důsledějšího plánování.

Určení kapacity akumulátoru

Podle potřebného proudu a doby zálohy určíme hrubou potřebnou kapacitu akumulátoru. Potřebný proud se určí ze znalosti odběru zátěže, a typu napájení (např. pro AC, kde bude měnič, je potřeba započítat navíc ztrátu na měniči, kabelech a tak dále).

doba zálohy: X [hodin]
proud do zátěže: Y [Amper]

hrubá potřebná kapacita aku: X krát Y [Ah] (+ určitá rezerva)

Takže např. při odběru z akumulátoru 1 A a potřebné době zálohy 10 hodin zvolíme akumulátor s kapacitou 10 Ah.

Všiměte si, že se zde jedná o odběr z akumulátoru - tedy ne o odběr pro zátěž, ale z akumulátoru. Tento odběr z akumulátoru je vždy vyšší než odběr zátěže, protože je potřeba vykrýt ztráty po cestě napájení do zátěže (kabely, měnič s určitou účinností, napájení dohledu, atd.).


Poznámka

Kdy je možno využít modul SDS UPS:

 • pokud je nominální napětí akumulátoru 12 V
 • a pokud je kapacita akumulátoru menší než 18 Ah
 • a pokud je proud do zátěže menší než 3 A

Příklad uznatelné kombinace: proud 1 A a akumulátor 10 Ah, nebo proud 2 A a akumulátor 15 Ah, a tak dále.

Pokud požadavky na zálohování splňují všechny tyto body, lze přímo využít modul SDS UPS. Pokud je však potřeba mít větší odebíraný proud nebo připojit větší akumulátor, pak už SDS UPS použít nelze.

Zapojení SDS UPS (DC záloha)

Modul SDS UPS obsahuje kompletní elektroniku UPS a dohledu. Pokud nebudou překročeny provozní limity, lze jej bez problému použít.

Soubor:and_sds_UPS_zapojeni_1.gif

Vstupem je primární zdroj, tedy obvykle výstup transformátoru napájeného ze sítě 230Vac. K modulu SDS UPS lze připojit přímo sekundární vinutí napájecího transformátoru, nebo pokud máte k dispozici stejnosměrný výstup např. spínaného zdroje, lze přímo použít i toto. Vhodnější je využít spínaný zdroj, kde se dá nastavit výstupní napětí tohoto zdroje (nekolísá vzhledem k napětí napájecí sítě).

Napájení pro SDS UPS je potřeba zvolit takové, aby bylo o 3V vyšší než je požadované maximální napětí na plně nabité baterii - toto je velice důležitá podmínka, pokud se nedodrží, nebude SDS UPS nabíjet baterii.

Dále se přímo na svorky připojí akumulátor (vždy pozor na polaritu). Na výstupní svorky (zálohovaný DC výstup) se připojí zátěž. I v případě použití střídavého napětí na vstupu SDS UPS je zálohovaný výstup stejnosměrný. Jištění vstupu je provedeno tavnou pojistkou, jištění akumulátoru taky. Tavné pojistky můžete zaměnit za samovratné pojistky. Výstup je chráněn proti přepólování závěrně zapojenou diodou na výstupních svorkách.

Pozor, výstupní napětí ups nemá pevnou hodnotu (např. trvale 12Vdc). Toto napětí se totiž mění podle toho, zda-li je napájení převzato z akumulátoru nebo z primárního zdroje, a např. tak jak se vybíjí akumulátor tak se toto napětí snižuje a tak dále. Pokud je potřeba ve všech případech, nezávisle na stavu a době, mít na záložním výstupu pevnou hodnotu napětí, pak je potřeba použít doplňkový modul SDS-SWPOE. Tento doplňkový modul má více variant, jedná se o spínaný zvyšovací a snižovací (nebo druhá varianta jen snižovací) měnič, takže byť na vstupu SW POE kolísá napětí, na jeho výstupu je drženo napětí konstantní (lze přesně nastavit).

Detaily pro konfiguraci, výpočty a zapojení naleznete na tomto odkazu.

Pokud je prioritou cena, můžete zkusit tento výrobek - SIMPLE UPS.

Zapojení DC zálohy pro velké výkony

Pokud potřebujete zálohovat velké výkony, vše v stejnosměrném napětí, nemá pak smysl používat komerční 230Vac UPS (ta má častou nevýhodu ve velice krátké době zálohy). Řešením je vlastní realizace sestavy záložního zdroj z komerčně dostupných komponentů.

Požadavkem je pak, kromě zručnosti, také správná projektová příprava, realizace osobou s příslušnou skupinou vyhl.50 (§6) a provedení revize na síťovou část - toto vše je důležité z hlediska provozní bezpečnosti (navíc pokud dojde k požáru či jinému problému, těžko se zpětně tyto věci provádějí). Při instalaci do rozvaděče je potřeba provést typovou zkoušku tohoto rozvaděče. Toto vše je však úkolem toho, kdo bude danou věc realizovat. Zde uvedené návody jsou, pokud jsou provedeny správně, funkční a bezpečné, a všechny jsou ověřeny v praxi.

Popis konkrétního řešení: jsou dva zdroje napájení - síťové napájení (postiženo výpadky) a akumulátor. Vhodným společným zapojením se dosáhne toho, že na výstupu bude trvalé, zálohované napětí pro konkrétní zátěž.

Příprava: je potřeba určit požadované napětí na zátěži, proud do zátěže (odběr) a kapacitu akumulátoru (odpovídá požadované době zálohy).

Zátěž musí být schopna akceptovat širší rozsah napájecího napětí. Příkladem: typické napájecí napětí je 12Vdc. Po připojení k akumulátoru dojde k jeho vybíjení, a napětí klesne až na 10Vdc (bod odpojení aku) - zátěž by však měla být stále v provozu. Pokud to není možné, bude to potřeba řešit (bude to ale o dost drazší) - použít 24Vdc aku a snižovací DC/DC měnič (SW POE a podobné).

Možná horní hranice napětí na záteži je dána napětím akumulátoru v plně nabitém stavu - např. typický 12Vdc akumulátor má při plném nabití asi 14Vdc. Dále pozor, protože při nabíjení dává nabíječ až o několik voltů více, než je napětí na akumulátoru - zátěž proto musí snést napětí až řekněme 16Vdc. Pokud to pro zátěž nepřichází v úvahu, musí se opět použít vhodný DC/DC měnič (SW POE a podobné).

K dispozici máme dva typy velkokapacitních akumulátorů: s typickým napětím 12Vdc a 24Vdc. Jejich vzájemnou kombinací lze dosáhnout rozdílných proudů (zapojeno paralelně) a napětí (zapojeno sériově, např. pro realizaci zálohy 48Vdc) a nebo sério-paralelní kombinaci.

Popíšeme si realizaci s jedním akumulátorem 12Vdc. Pro jakékoliv jiné kombinace akumulátorů a DC napětí platí zcela shodný postup, jen do výpočtů je potřeba dosadit ty správné vstupní údaje.

Základní zapojení je znázorněno na schématu:

Soubor:and_zapojeni_zalohy_DC_1.gif

Na schématu vidíte:

 • připojení napájecí sítě (rozvod 230Vac), přes elektroměr (vhodný na DIN lištu), který lze vzdáleně odečítat
 • detekce výpadku napájecí sítě - pomocí relé (na DIN lištu) s cívkou na 230Vac
 • spínaný zdroj (DC SMPS) pro napájení zátěže, dostatečně dimenzovaný
 • nabíječku akumulátoru a samotný akumulátor
 • volitelný odpojovač akumulátoru (buď pracuje sám automaticky, nebo ho lze řídit z dohledu)
 • diodovou spínací matici (lze nahradit relátkem, ale to přináší zpoždění při přepnutí a opalují se mu kontakty atd.)
 • místo připojení zátěže
 • způsob připojení dohledu (SDS-MICRO)

Celé toto zapojení lze realizovat svépomocí, bude potřeba vydrátovat rozvaděč a vhodně umístit aku, zdroj a nabíječku (tyto tři ideálně ven mimo rozvaděč, z hlediska chlazení). Důležité je správně dimenzovat propojovací kabely (podle zátěže očekávejte desítky až stovky Amper na DC straně), zkrátka vše důkladně spočítat a zajistit tak proti požáru. Doplněním teplotních čidel lze indikovat rizikové stavy a provést např. odpojení akumulátoru či napájecí sítě (doplňkové stykače) - toto bude vhodné doplnění pro zálohy s větším odběrem. Všechny tyto zmíněné funkce se dají snadno a na míru realizovat za pomocí SDS MICRO, stačí připravit vhodný program v SDS-C.

Diodový přepínač:

Diodový přepínač je levné a bezúdržbové řešení, přepínání napájecího napětí na DC straně, z běžného zdroje na záložní napětí při výpadku zdroje. Díky použití právě diodového přepínače je na zátěži vždy takové napětí, které je ze dvou napětí na vstupu přepínače to vyšší. Pokud je požadován takový odběr, že to jeden ze vstupů nepokryje, je automaticky dodáván proud i z druhého vstupu přepínače (např. když síťový zdroj nestíhá dodávat, tak se teprve začne odebírat proud z akumulátoru).

Aby to celé fungovalo, je potřeba dodržet jeden základní princip: Napětí na výstupu zdroje (označeno jako Uzdroj) musí být za všech okolností (provoz z napájecí sítě) vyšší než napětí na akumulátoru (označeno jako Uaku). Je potřeba znát, jaké napětí je na plně nabitém akumulátoru (např. 12V akumulátor má plné napětí až 15V), takže síťový zdroj musí být nastaven tak, aby dával 15V nebo více (samozřejmě zátěž s tím nesmí mít problém).

Pokud by síťový zdroj dával menší napětí než je na svorkách akumulátoru (navíc je potřeba zohlednit současné nabíjení), pak se stane to, že bude do zátěže dodáván proud přednostně z akumulátoru a ne ze síťového zdroje - ale tak to nechceme. V takovém případě nezbyde, než nepoužít diodový přepínač, a použít pro přepínání výkonové relé nebo stykač, avšak se všemi druhotnými nevýhodami (zpoždění přepnutí, opalování kontaktů - úbytky, výpadky).

Napájecí DC napětí prakticky není omezeno. Lze použít 12V aku, 24V aku, nebo např. poskládat akumulátory až na 48Vdc... Vždy je však potřeba zohlednit následující:

 • požární bezpečnost (velké proudy, plynující akumulátory, atd.)
 • bezpečnost osob (i náhodných v okolí) proti úrazu
 • správně dimenzovat všechny prvky (tepelně, napěťově, proudově), zkontrolovat horní hranice měření u dohledu (max. měřitelné napětí)

Detekce výpadků

V první řadě chceme detekovat výpadek napájecí sítě. To lze elegantně a levně vyřešit za použití vhodného relé, s cívkou dimenzovanou na 230Vac. Takováto relé jsou běžně dostupná, obvykle pro průmyslovou automatizaci. Typické zapojení relé pak udržuje spínací kontakt sepnutý, dokud je síť v pořádku. Lze použít i speciální přístroje na DIN lištu, které umí kontrolovat i např. podpětí a přepětí, frekvenci, nebo více fází... výrobců je celá řada, jen musíte vědět co vše chcete aby to umělo. Každopádně, výstup je spínacím kontaktem, a ten je připojen na optovstup v dohledu. Protože dohled obvykle nemá v sobě zapojený omezovací rezistor proudu pro LED optočlenu (SDS MICRO ho nemá z důvodů univerzálnosti - lze pak použít téměř libovolné napětí), musí se správně zvolit hodnota tohoto rezistoru (podle napájecího napětí).

Chceme proud optočlenem asi 10mA. Pak při napětí 12V bude odpor asi 1000 ohmů, pro 24V bude asi 2200 ohmů atd. - způsob výpočtu viz návod pro SDS MICRO.

Další detekce výpadků spočívá v měření napětí v různých bodech celé sestavy, a ve vyhodnocení těchto napětí. Lze pak např. poslat email, že napětí na akumulátoru kleslo pod hlídanou mez a tak dále.

Dimenzování zdroje

DC SMPS zdroj - pro větší výkony je již určitě vhodný spínaný zdroj (SMPS). Má malé rozměry, příznivou cenu, a vysokou účinnost. Na základě znalosti zátěže by neměl být problém určit potřebné parametry zdroje (napětí, max. trvalý proud). Pokud má zdroj alarmový výstup, je vhodné jej připojit k dohledu (obvykle se ve zdroji jedná o reléový kontakt).

Napětí výstupu zdroje by mělo být jemně vyšší než je napětí plně nabitého akumulátoru, aby diodový přepínač pracoval správně.

Dimenzování nabíječky

Zcela závisí na:

 • typu akumulátoru
 • napětí akumulátoru
 • kapacitě akumulátoru v Ah
 • námi požadované době, za kterou má být akumulátor plně nabitý

Nabíječka nesmí přebíjet (akumulátor není pod přímým dohledem člověka), musí rozpoznat nabitý akumulátor a přejít do udržovacího nabíjení, a hlavně musí být zkratuvzdorná - a to hned ze dvou důvodů (samotný zkrat, a zvýšení odběru při poškození DC SMPS zdroje kdy napájecí síť je ještě v pořádku atd.).

Využití záložních zdrojů MeanWell (ADxx)

Vzhledem k ceně, dostupnusti a celkem jednoduchému způsobu zapojení, se často používají kombinované spínané zdroje s nabíječkou firmy MeanWell z Taiwanu.

Pozor při nákupu těchto zdrojů! V České republice existuje celá řada přeprodejců, mnozí z nich tvrdí, že se jedná o jejich výrobky (nemůže být pravda) nebo uvádějí falešného výrobce (např. JDC). Ve skutečnosti se jedná o výrobce MeanWell Taipei Hsien Taiwan. Oficiální distributoři této firmy jsou uvedeny na oficiálních stránkách (v České republice je jediný oficiální distributor, a nesídlí v Praze !). Ostatní prodejci těchto zdrojů jsou tedy neoficiální, a zřejmě ani nejsou podporování skutečným výrobcem, další otázkou je v tom důsledku zvýšená cena. Takže kdo chce "odřezat sádlo" od těchto překupníků, pak si objedná zdroje přímo od výrobce, při větších množstvích to není problém, popř. pro kusovky nakupujte jen od specifických firem, které jsou dlouho v oboru a cenu nepatřičně nezvyšují. Proč je toto všecho zde uvedeno? Právě kvůli špatným zkušenostem a některých nehorázných cenových nabídek.

Silová instalace je jednoduchá, stačí správně připojit vodiče L,N,PE. Pokud máte síť TNC, je vhodné provést nejprve rozdělení na TNS a použít pak pro připojení L,N,PE, a bod rozdělení uzemnit. Vodiče N a PE jsou uvnitř zdroje odděleny kondenzátorem, navíc je ještě ve zdroji vůči PE svorce zapojený filter, který je potřebný pro omezení vyzařovaného rušení zpět do napájecí sítě. Jištění zdroje je uvedeno v katalogovém listu ke konkrétním zdrojům, pozor však na rozběhový proud (krátkodobě 40A při vybitém kondenzátoru na primární straně). Samotný jistič může být na velmi malý proud, ale musí pak mít zpožděnou charakteristiku (často potřeba odzkoušet, pokud to bude padat, pak posunout charakteristiku (vyměnit jistič), nebo použít externí rozběhový člen, např. Talema OPN3).

Výhody a vlastnosti zdrojů ADxx:

 • kompletní řešení silové části pro malé výkony
 • přijatelná, nízká cena
 • ověřeno velkým množstvím instalací (EZS, POP body, ...)
 • obsahuje spínaný zdroj přímo připojitelný k napájecí síti 230Vac
 • zkratuvzdorný výstup, hiccup algoritmus (obnovuje výstup, při zkratu se zase vypne, atd.)
 • dvě základní typové varianty: 55W a 155W výstupního výkonu
 • výstupní napětí: varianta 13.8V a 26V (AD155 navíc typ. 48V)
 • nízké zvlnění výstupu, do 75mVpp (typicky 40mVpp), což je použitelné pro 99% zátěží bez problému

Nevýhody:

 • trvalý, malý nabíjecí proud pro akumulátor
 • nelze jakkoliv regulovat nabíjení akumulátoru
 • nabíjecí napětí kolísá v závislosti na zatížení výstupu (jediná společná zpětná vazba)

Trvalé zatížení a teplota okolí:

 • bez chlazení zvládne trvalé zatížení jen 70% maximálního výkonu jen do 40°C (pro AD55) okolní teploty (pak degraduje výstup)
 • bez chlazení se nesmí zdroj zatěžovat nad 70% maximálního výkonu (pozor na to !!!)
 • při chlazení (vzduch/ventilátor) zvládá trvale 100% maximálního výkonu, až do teploty okolí 60°C

Zdroj AD55:

 • typický výstupní výkon (100%) 55W, bez dodatečného chlazení lze maximálně připojit zhruba 40W zátěž
 • účinnost kolem 70% (při výstupu 40W je vstupní odběr 57W)
 • některé varianty mají alarmový výstup (5V logika, log1=alarm) - výpadek napájecí sítě nebo pokles aku po 82.5%
 • baterie i nula výstupu mají společnou svorku

Zdroj AD155:

 • tři napěťové varianty (13.8, 26V, 50V), lze doregulovat trimrem
 • typický výstupní výkon (100%) 150W, bez dodatečného chlazení lze maximálně připojit zhruba 100W zátěž
 • oproti AD55 má navíc dodatečné elektronické ochrany výstupu (nadproud, přepětí)
 • vstup má PFC (Power Factor Correction), obvod zlepšující účinník zdroje (snižuje jalový proud)
 • na samostatném malém konektoru je výstup resetovacího impulsu pro další zařízení
 • vyšší frekvence spínaného zdroje oproti AD55

Určitě vhodnější by bylo používat spíše AD155 oproti AD55, ovšem pokud bude kritériem cena, pak se bude AD55 používat také - není to však nijak na závadu, samozřejmě.

Všechny zdroje však mají jen poměrně malý nabíjecí proud pro akumulátory - což je při požadavku na dlouhodobou zálohu, kdy jsou použity akumulátory s desítkami Ah nebo i více, problémem. Řešením je pak buď použít kompletně jiné zdroje, nebo si poskládat vlastní DC zálohu, viz předchozí text.

Dohled zdrojů AD

Typické požadavky na dohled:

 • výpadek napájecí sítě 230V
 • výpadek výstupu, napětí na výstupu
 • napětí akumulátoru (stav)
 • porucha zdroje (spálení pojistky ve zdroji)
 • teplota zdroje, teplota akumulátoru
 • dohled rozvaděče (teplota rozvaděče, dveřní kontakt)

Vše lze opět snadno realizovat za pomocí SDS MICRO.

Napájení SDS MICRO se připojí na svorky akumulátoru, předpokládá se, že ten přestane mít napětí až jako úplně poslední, pokud je napájecí síť v pořádku pak je navíc akumulátor dobíjen. Detekce výpadku napájecí sítě se elegantně vyřeší pomocí relé s cívkou na 230V nebo pomocí malého stykače. Kontakty pak spínají DC napětí na binární vstup (optočlen v SDS MICRO, nezapomeňte na externí omezovací rezistor proudu do LED optočlenu). Měření DC napětí z různých bodů se provede pomocí analogových vstupů SDS MICRO. Pokud bude potřeba měřit vyšší napětí než je horní maximální hranice těchto vstupů, stačí do série ke každému takovému vstupu připojit správný rezistor a pak upravit konfiguraci ve webovém rozhraní. Postup výpočtu rezistoru viz stránky pro SDS MICRO.

Určitým problémem je spálení pojistky uvnitř zdroje (avšak to se stává tak málo často, že je to spíše extrém). Na výstupu se přepne napětí z akumulátoru a dohled tak nic nepozná. V takovém případě je zde několik řešení, nejsnazší (avšak poruší záruku zdroje) je použít druhé dohledové relé a zapojit ho za pojistku zdroje. Nebo se připojit na DC stranu zdroje za transformátorem, ale to už je potřebná znalost vnitřního zapojení zdroje.

Zapojení AC zálohy pro velké výkony

Platí zde vše, co bylo uvedeno v předchozím bloku pro realizaci DC zálohy.

V dnešní době je nejvhodnější, a zřejmě nejlepší z hlediska ceny, použít monolitický UPS měnič, který integruje střídač a nabíječku akumulátoru. Jedná se tedy o UPS, která však neobsahuje akumulátor.

Připojení dohledu (např. SDS MICRO) je pak velmi jednoduché, v podstatě stačí externí relé pro detekci výpadku 230Vac na vstup, a připojení DC napětí z akumulátoru na analogový vstup SDS MICRO. Pokud se použije externí proudové čidlo, lze jeho výstup připojit na další analogový vstup (čidlo se zapojí do obvodu akumulátoru, umožňuje měřit nabíjecí a vybíjecí proud). Elektroměr lze samozřejmě stále připojit, SDS MICRO má k tomu určené svorky.

Vhodný UPS měnič (integrovaný komplet) je potřeba zvolit podle trvalého odběru. Pro trvalý odběr 1000W je vhodný např. typ EM-1200C/12 nebo EM-1200C/24, nebo HQ-INV1KC/12F, dováží to řada dovozců v ČR, na internetu hned naleznete dostatek dodavatelů. Střídač v těchto měničích má výstupní napětí tvaru modifikované sinusovky, takže je vhodný pro napájení spínaných zdrojů (počítačové zdroje atd.), avšak není vhodný pro napájení motorů (nepřipojujte klimatizaci atd.) - pokud potřebujete přímo napájet motory, musíte koupit měnič s výstupem s "čistým sinusem" (toto je u solidních výrobků vždy uvedeno).

Detailnější návod a schémata naleznete zde.

Osobní nástroje
Translate