Webové rozhraní

Z onlinetechnology.cz

Verze z 23. 9. 2017, 12:23; Adamn (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Tato stránka platí pouze pro SDS První Produktové Řady (seznam)

Uživatelsky příjemný způsob komunikace se zařízením je použití webového rozhraní.

Obsah

Výchozí přístup

Všechna zařízení jsou výrobcem dodána s defaultním nastavením.

Default IP adresa zařízení: 192.168.1.250

Default IP adresa brány: 192.168.1.1

Default síťová maska: 255.255.255.0

Default přístupové heslo: test (vše malými písmeny)

POZOR

Vždy při prvním přihlášení si nastavte své, jiné, vhodné, bezpečné a dlouhé heslo!


Poznámka: pokud vám některé z na této stránce zmíněných odkazů nefungují (např. obdržíte chybu 404), pak je jisté, že máte ve svém zařízení nahrán starý firmware. Proto je potřeba si z těchto stránek stáhnou nový nejaktuálnější firmware (je zadarmo, k dispozici na této WiKi) a nahrát jej do zařízení.

Statická nebo dynamická IP adresa zařízení

Ve výchozím stavu (tovární nastavení) je IP adresa zařízení nastavena jako pevná (statická) - zařízení je vždy dostupné na této konkrétní IP adrese. Tu samozřejmě můžete libovolně změnit.

Firmware od Září 2012 umožňuje použít i dynamickou IP adresu, kterou si zařízení SDS automaticky získá z vašeho DHCP serveru. Informace o tom, jaká je v danouch chvíli přiřazená IP adresa danému zařízení, získáte například z logu nebo nastavení vašeho DHCP serveru.

U zařízení SDS MACRO máte další možnost: můžete IP adresu vypsat na display, pokud je jím vaše zařízení vybaveno. Nebo můžete použít speciální SDS-C program, který vám adresu pošle na zvolený server, nebo emailem, atd.

Reset konfigurace (RSTD)

Při ztrátě konfigurace lze systém uvést do výchozího stavu (podobný postup jako u RB). Odpojte napájení, zkratujte plošky na desce, v rámečku označeném RSTD a zapněte napájení. Přihlašte se. Pak můžete napájení odpojit a odstraňte spojení mezi ploškami RSTD. Po aktivaci RSTD je nastaveno defaultní nastavení, tedy to, co vidíte na této stránce.

Pozor! Po resetu (RSTD) je nastavena výchozí IP a také MAC adresa !!! Pak je nutno:

* resetovat ARP záznam všech počítačů, které komunikují s daným zařízením 
(nutné pouze pokud zůstala stejná IP), ve Windows® se to provede např. cmd> arp -d
* resetovat switch, do kterého je zařízení zapojeno (pokud byla předtím jiná MAC na daném portu)

Změna MAC

Výrobky jsou dodány od výrobce s určitou MAC adresou. Ta musí být unikátní pro všechny zařízení v síti (v podstatě pro daný segment sítě až po první router, který routuje na vyšší vrstvě).

Jsou různé důvody, proč se zajímat o nastavenou MAC adresu a proč může uživatel zařízení chtít MAC adresu změnit:

* přidělení MAC z vlastního rozsahu, pokud někdo má svůj rozsah zakoupen
* po aktualizaci firmware, staženého z webu, se nastaví default MAC, a tu je potřeba změnit
(jinak při aktualizaci více zařízení by pak všechny tyto měli stejnou MAC adresu a to je problém - kolize na síti)

Výchozí MAC adresa je nastavena jako lokálně administrovaná (02-XX-XX-XX-XX-XX), přičemž konkrétní sériové číslo v MAC adrese je náhodně zvoleno u výrobce. Pozor, výrobce negarantuje unikátnost MAC pro všechny výrobky, zejména z důvodu možnosti uživatelské aktualizace FW, kdy dojde k zápisu výchozí MAC adresy - tu je potřeba ručně (v konfiguraci) změnit.

Jak (kde) změnit MAC adresu: pomocí webového rozhraní (stránka: Administrace).

Různé webové stránky

Základní webové rozhraní je přímo dostupné (index) na výchozí adrese:

http://192.168.1.250/

Dále se můžete přímo dostat na speciální webovou stránku s výpisem hodnot naměřené energie pro jednotlivé měřiče:

http://192.168.1.250/s0.htm

Nebo na speciální stránky, kde je zobrazen jen jeden jediný měřič energie (ze všech možných), a nejde se od tama dostat na zobrazení jiného měřiče (každá tato stránka může být chráněna samostatným heslem). Toto je výhodné pokud máte více různých uživatelů, a nechcete, aby jednotliví uživatelé věděli o naměřené energii od ostatních.

http://192.168.1.250/e0     nebo   /e1    nebo   /e2   atd.

K dispozici je informační výpis o obsahu ARP tabulky zařízení. Tento výpis má hodnotu pouze v případě problému s ARP, což se může stát na rozsáhlých podsítích (maska /8, /16 a podobně).

http://192.168.1.250/arp.htm

Návody pro jednotlivé výrobky

Všechny výrobky mají jednotný styl webového rozhraní. Výchozím bodem pro práci je přihlašovací stránka, kde je uživatel dotázán na přihlašovací heslo. V případě požadavku vyšší bezpečnosti lze doplnit jiné mechanismy, kontaktujte výrobce.

Po úspěšném přihlášení je logována IP adresa, všechny lze vyčíst ze seznamu na stránce s logy.

Přihlášený uživatel má možnost pracovat se zařízením. Stránky jsou rozděleny podle zaměření, a konkrétní se vybírá z nabídky v levém sloupci. Po ukončení činnosti se odhlašte (logout).

Některé funkce jsou dostupné i bez přihlášení (např. stránka s informacemi S0).

Vzhledem k obsáhlosti funkcí zařízení SDS je doporučeno se ptát přímo na našem fóru: forum.merenienergie.cz.

Osobní nástroje
Translate