CAN

Sběrnice CAN je dostupná prostřednictvím doplňujícího HW modulu (sandwich desky) pro SDS-BIG.

Kontaktujte výrobce.