CAN

Verze z 20. 11. 2021, 09:12, kterou vytvořil Adamn (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Sběrnice CAN je dostupná prostřednictvím doplňujícího HW modulu (sandwich desky) pro SDS-BIG. Kontaktujte výrobce.“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Sběrnice CAN je dostupná prostřednictvím doplňujícího HW modulu (sandwich desky) pro SDS-BIG.

Kontaktujte výrobce.