Config Status

SDS Config Status

Pro kontrolu stavu uloženého nastavení ve vašem SDS je k dispozici následující stránka na webovém rozhraní SDS (pouze pokud máte aktuální firmware):

192.168.1.250/cfgstatus.htm

Využijte tuto stránku pro kontrolu, která nastavení SDS jste ještě neprovedli (tzn. která nejsou uložena do pevné paměti).

Některá nastavení totiž lze provést bez toho, aby byly uloženy (záleží na tom, jak je provedete, např. prostřednictvím programu).

Neprovedená (neuložená) nastavení se při dalším startu SDS nastaví na výchozí hodnoty !


Důležité

Vždy po aktualizaci firmware si zkontrolujte stav veškerého nastavení SDS.