DALI

Verze z 20. 11. 2021, 09:16, kterou vytvořil Adamn (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Sběrnice DALI je sériová sběrnice, určená k ovládání vstupů (např. DALI tlačítka, DALI vypínače, vstupní moduly) a výstupů (inteligentní…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Sběrnice DALI je sériová sběrnice, určená k ovládání vstupů (např. DALI tlačítka, DALI vypínače, vstupní moduly) a výstupů (inteligentních světel, DALI reléových modulů, atd.).

Tato sběrnice je dvoudrátová a umožňuje připojení více slaves. Typické využití je v průmyslu (např. řízení osvětlení hal), nebo pro inteligentní domácnosti atd.

Sběrnice DALI je dostatečně univerzální i pro jiné účely (např. pro připojení vzdáleného I/O, nemusí se nutně používat jen pro řízení světel). Výhodou je velký dosah (maximální délka) sběrnice a to že na ni lze pověsit mnoho prvků.

SDS-BIG lze použít jako DALI MASTER za předpokladu osazení SDS-BIG doplňující deskou s DALI rozhraním.

Pro vzorové ovládací programy, a řešení na míru, kontaktujte výrobce.