FULL-C: udp functions

Tato stránka popisuje programovací jazyk FULL-C, který je dostupný na vybraných zařízeních SDS. 
Některá zařízení používají SDS-C, pro který máme návody jinde na této WiKi.

Síťové funkce: odeslání UDP paketu

Zařízení SDS umožňuje odeslat UDP paket, vytvořený z parametrů předaných FULL-C programem.

Za tímto účelem jsou k dispozici tyto dvě funkce:

     void udp_send(unsigned int IP0, unsigned int IP1, unsigned int IP2, unsigned int IP3, unsigned int Port, void * PayloadData, unsigned int PayloadLength);
 unsigned int udp_send_status(void);


Princip

SDS po zavolání funkce udp_send() vytvoří jeden úplný UDP paket, a ten odešla na zadanou IP adresu.

Pro kontrolu průběhu a úspěchu či chyby, je k dispozici funkce udp_send_status().


Příklad

V tomto příkladu odesílá SDS jeden UDP paket, na cílový stroj s adresou 192.168.1.110 na UDP port 1234.

void main(void)
{
 unsigned int status;
 unsigned int payloadLength;
 unsigned char * payload;

 printf("START \n");
 
 // nejprve si vytvorime obsah paketu
 // - toto je priklad, vyuzijeme zde kousek heap pameti, lze to i jinak

 // bude to rekneme 64 bajtu
 payloadLength = 64;

 // ziskame docasnou pamet pro uchovani obsahu
 payload = (unsigned char *)malloc(payloadLength);

 // a pokud jsme obdrzeli pamet...
 if (payload != 0)
 {
  // nejak vyplnime payload . . .
  sprintf((char *)payload, "Hello World");

  // go

  printf("sending UDP packet...\n");
  udp_send(192,168,1,110, 1234, (void *)payload, payloadLength);

  // docasnou pamet uz nepotrebujeme
  free(payload); payload = 0;

  // pockame na dokonceni odesilani UDP paketu
  status = udp_send_status();
  while (status == 1)
  {
   status = udp_send_status();
  }

  // zpracujeme vysledek
  if (status == 2)
  {
   // uspech
   printf("DONE OK \n");
  } else
  {
   // UDP paket nebyl odeslan, chyba
   printf("ERROR: %u \n", status);
  }

 } else
 {
  // malloc() se nepovedl...
  printf(" out of memory \n");
 }

}


Stavové hodnoty

Program musí použít volání funkce udp_send_status() pro zjištění okamžitého stavu.

 udp_send_status()     význam
-------------------------+-----------------------------------------------------------------------
 0            | klid, žádná akce nebyla zahájena
 1            | právě probíhá odesílání, čekejte
 2            | úspěch, UDP paket byl odeslán na cílový stroj
 3            | místo UDP paketu byl odeslán ARP paket (protože SDS zatím neví MAC adresu cílového stroje) (zopakujte odesílání UDP později) (UDP paket nebyl teď odeslán)
 4            | nebylo dokončeno předchozí odesílání (nový požadavek přišel dříve, než se dokončil předchozí) (nový požadavek na odeslání UDP není proveden)
 5            | funkce byla zavolána s neplatnými parametry (UDP paket nebyl odeslán)
 6            | není k dispozici dostatek paměti (UDP paket nebyl odeslán)