Firmware "512kB" SDS-BIG/SMALL/STSW/OEM ze dne 12.4.2022

SDS BIG 512

Pokud máte výrobek SDS BIG řady 512 , se starším FW než 12.4.2022, zašlete tento výrobek výrobci pro aktualizaci u výrobce.

Týká se to pouze SDS řady 512, tedy:

  • BIG 512
  • SMALL 512
  • STSW 512


Informace

Důvodem je potřeba výměny neaktualizovatelné části zavaděče, který obsahuje chybu, která může způsobit že při pokusu o vzdálené nahrání nového FW nedojde k jeho instalaci, a zařízení tak zůstane bez aplikačního FW.

Výměna zavaděče (secure boot, uzamčený procesor) je proveditelná jen fyzicky ve výrobě, proto je potřeba zařízení fyzicky předat výrobci, který obratem provede specifické přeprogramování.

Problém byl zjištěn před vydáním nového FW s datem 12.4.2022, proto také toto datum považujeme za rozhodné pro potřebu aktualizace zařízení u výrobce. Samozřejmě pokud budete chtít kdykoliv poslat své zařízení výrobci pro aktualizaci, je to i tak stále bezplatně možné.