HW Výstupy

Hardware Výstupy

Tato stránka se připravuje.


Reléové výstupy

Vždy dbejte na to, aby:

  • nedošlo k přetížení kontaktů relé - nesmí se překročit maximální proud, maximální napětí, a maximální výkon (ani jedno z toho, současně a nezávisle na sobě).
  • bylo splněno minimální spínané napětí a proud (pro proražení oxidovaného povrchu relé)

Všechny hodnoty naleznete v katalogovém listu použitého relé.

Napříč všemi moduly SDS jsou použity různé varianty relé - vždy si zjistěte, jaké specifické relé je ve vašem konkrétním SDS modulu !


FET výstupy

Moduly SDS mají, dle typu, k dispozici spínací výstupy realizované tranzistorem FET.

Typicky jsou tyto výstupy zapojeny tak, že spínají příslušnou připojovací svorku, na společný vodič GND (tedy při aktivaci spínače dojde k propojení dané svorky na svorku GND).

Vždy dbejte na nepřekročení SOA pro daný tranzistor. Tedy nelze překročit napětí a proud a výkon, a toto omezení je navíc vzájemně provázáno.

V rámci SDS se používají spínače FET typu BSS138 a BS170.


GPIO

Některá SDS mají k dispozici přímé vstupy a výstupy, zapojené přímo do procesoru. Tyto vstupy a výstupy jsou určeny jako doplňkové pro speciální aplikace.

Typicky je zde napěťová úroveň CMOS 3V3.


TBD

Další

TBD