Konfigurace Zařízení SDS

Úvodní Přihlášení

První přihlášení se provede na výchozí IP adrese:

http://192.168.1.250

Tuto adresu změníte, spolu s dalším nastavením (brána, síťová maska, atd.) po přihlášení, ve webovém rozhraní SDS.


Změna MAC

Při instalace zařízení SDS je potřeba nastavit vhodnou MAC adresu - každé zařízení musí mít jinou MAC adresu.

Výrobce dodává zařízení SDS s nastavenou MAC adresou typu 02-xx-xx-xx-xx-xx.

Změna se provede po přihlášení ve webovém rozhraní zařízení SDS.


Aktualizace Firmware

Výrobce průběžně vydává nový firmware - ten je potřeba do zařízení SDS nahrát.

Nový firmware je vydáván vždy pro všechny typy zařízení SDS, i ty které už nejsou v prodeji - protože stále podporujeme vše.

Nový firmware obsahuje typicky opravy (nalezených chyb, zabezpečení), potřebné aktualizace (např. v rámci současných změn např. protokolů, tak aby SDS bylo aktuální a fungovalo), tak také nové funkce a vlastnosti.

Návod pro aktualizaci Firmware v SDS


Další nastavení

Po úvodním nastavení (IP adresa, síťové záležitosti, nové heslo) je potřeba nastavit i zbývající prvky - zde už záleží na způsobu vašeho použití zařízení SDS.

Veškeré potřebné nastavení se provádí ve webovém rozhraní výrobku SDS.

SDS jsou zařízení která lze programovat - podle typu SDS se jedná o programovatelnost v jazyce SDS-C nebo FULL-C. Program si napíšete sami (využijte návodů), nebo si jej lze nechat za úplatu realizovat od dodavatele. Program je možné také vygenerovat na našem Portálu Měření Energie. Ve všech případech, se pak program nahrává do SDS přes příslušnou aplikaci (SDSC.EXE respektive FULLC.EXE), a takový program je pak po svém nahrání do SDS ihned v SDS spuštěn a prováděn. Výměna programu za provozu je samozřejmě možná, stačí nahrát do SDS jeho novější verzi.