M2M: Druhá Produktová Řada

SDS Druhá Produktová řada

Stránka je v přípravě - je doplňována souběžně s prací na firmware pro druhou produktovou řadu výrobků SDS.

Patří sem: SDS-BIG, SDS-SMALL, SDS-MODUL-STSW atd.

Pozn. výchozí IP adresa SDS je 192.168.1.250, ve vašem případě to může být jinak (záleží na konfiguraci).


Tato stránka popisuje obsah poskytovaný ve firmware od 1.8.2015.
Informace nelze aplikovat na starší verze firmware (aktualizujte!).


Seznam M2M dokumentů

Všechny následující data jsou k dispozici - hodnoty jsou dynamicky vytvořeny zařízením SDS, a vždy je uveden časový okamžik, pro který byly hodnoty platné (okamžik generování odpovědi na přijatý dotaz).


192.168.1.250/xml.xml

 • obsahuje mix různých parametrů, v podstatě je zde celkový přehled o aktuálním stavu


192.168.1.250/ip.xml

 • obsahuje aktuální nastavení všech IP adres pro zařízení SDS


192.168.1.250/onewire.xml (a s identickým obsahem: 192.168.1.250/temp.xml )

 • kompletní výpis všech prvků na obou OneWire sběrnicích (SDS-BIG), popř. na OneWire sběrnici (SDS-STSW)


192.168.1.250/s0.xml

 • (bez parametru) obecný přehled o všech S0 vstupech
 • (s parametrem "p") detailní stav pro konkréní S0 vstup (parametr: ?p=index [0 až 8])


192.168.1.250/csv.csv

 • obsahuje mix různých parametrů, v podstatě je zde celkový přehled o aktuálním stavu


192.168.1.250/onewire.csv

 • kompletní výpis všech prvků na obou OneWire sběrnicích (SDS-BIG), popř. na OneWire sběrnici (SDS-STSW, SDS-SMALL)


192.168.1.250/temp.txt

 • zpracovaný výpis párů ROMcode:Teplota pro všechny (pouze) teplotní sensory na OneWire sběrnicích (sběrnici)


Výpis významu jednotlivých položek bude doplněn.


Dynamické prvky

Položky pro S0 vstupy (použité stránkou 192.168.1.250/s0.htm)


192.168.1.250/cgi_s0c

 • konfigurace všech S0 vstupů (statické údaje nastavené uživatelem ve webovém rozhraní)
 • 'tariff_input_name' určuje název tarifního vstupu (viz web admin)
 • 'T1_tariff_name' určuje název aktivního tarifu T1 (viz web admin, příklad: "Vysoká Sazba")
 • 'T0_tariff_name' určuje název aktivního tarifu T0 (viz web admin, příklad: "Nízká Sazba")
 • 'tariff_input_number' určuje, zda-li je rozdělení na T0 a T1 použito (0=není) a současně který vstup řídí přepínání (přiřazené hodnoty: 100, 101, atd.)
 • 'tariff_status' určuje, zda-li je ve chvíli dotazu na s0c aktivní T0 nebo T1 (platné jen když 'tariff_input_number' není nula)
 • 'total_number_of_S0_inputs' udává počet položek 'configuration_data_for_inputX' v s0c odpovědi (pro SDS druhé řady je to typicky 9 položek)
 • 'configuration_data_for_inputX' je sada prvků, které přísluší pro daný S0 vstup (podle čísla X - indexy jsou bránky vždy od nuly včetně ! )
 • 'is_this_active_S0_input' určuje, zda-li je daný konkrétní vstup použit jako S0 vstup, nebo ne
 • 'is_tariff_used_for_this_input' určuje, zda-li daný S0 vstup používá rozdělení počítadel podle tarifu, nebo ne
 • 'is_password_protected' určuje, zda-li zobrazení informací pro daný vstupu vyžaduje zadání hesla od uživatele
 • 'config_number_of_impulses_for_unit' je uživatelská konfigurace pro tento S0 vstup (počet impulsů na jednu jednotku, příkald: "1000" impulsů na 1 kWh)
 • 'config_mtd_value' je uživatelská konfigurace pro tento S0 vstup (převodní poměr MTD, viz návod na WiKi)
 • 'T0_config_price_for_unit' je uživatelská konfigurace pro tento S0 vstup (cena za jednu jednotku, pro tarif T0, popř. pokud je S0 vstup bez tarifu, tak platí tato cena)
 • 'T1_config_price_for_unit' je uživatelská konfigurace pro tento S0 vstup (cena za jednu jednotku, pro tarif T1)
 • 'input_name' je uživatelská konfigurace pro tento S0 vstup (název vstupu, příklad: "Hlavní Elektroměr")
 • 'unit_name' je uživatelská konfigurace pro tento S0 vstup (název jednotky energie)
 • 'money_name' je uživatelská konfigurace pro tento S0 vstup (název měny, příklad: "CZK")
 • 'power_name' je uživatelská konfigurace pro tento S0 vstup (název výkonu nebo průtoku atd.)
 • 'power_unit_name' je uživatelská konfigurace pro tento S0 vstup (jednotka výkonu)


 • 'web_language' je buď "CZ" nebo "EN" a podle toho se musí zobrazit správná lokalizace S0 webové stránky


cgi_s0c odpověď:

 tariff_input_name | T1_tariff_name | T0_tariff_name | tariff_input_number | tariff_status | total_number_of_S0_inputs | configuration_data_for_input0 | configuration_data_for_input1 | ... | configuration_data_for_input8 | web_language

detaily pro "configuration_data_for_inputX" :

 is_this_active_S0_input | is_tariff_used_for_this_input | is_password_protected | config_number_of_impulses_for_unit | config_mtd_value | T0_config_price_for_unit | T1_config_price_for_unit | input_name | unit_name | money_name | power_name | power_unit_name


192.168.1.250/cgi_s0d

 • detailní stav všech S0 vstupů (aktuální hodnoty počítadel a dalších údajů, v okamžik provedení dotazu)
 • první tři položky jsou "speciální" a vždy zde budou, pak následuje "total_number_of_S0_inputs" položek se stejnou strukturou (tzn. každá pro jednotlivý S0 vstup)
 • "last_cfg_change_at_when" je číslo, které obsahuje poslední hodnotu UpTime, která označuje okamžik poslední změny nastavení S0 - jakákoliv změna co uživatel provede, se promítne současně aktualizovanou hodnotou kterou získáte z této položky. Pak už je jednoduché zjistit změnu a znovu načíst S0 stránku (s0c).
 • 'actual_timestamp_NTP' je předána v sekundách, a má v sobě započítaný GMT-offset (viz admin konfigurace SDS)
 • pozn. pokud nemá SDS synchronizaci na NTP Server, je hodnota uvedena v "sec od zapnutí"
 • 'last_cfg_change_at_when' obsahuje poslední známý čas, kdy došlo k jakékoliv změně konfigurace. To určuje, zda-li je nutné znovu načíst S0C data - ideálně obnovte celou stránku (reload)
 • 'tariff_status' určuje, zda-li je ve chvíli dotazu na s0d aktivní T0 nebo T1 (platné jen když 'tariff_input_number' v s0c není nula)
 • 'total_number_of_S0_inputs' určuje počet 'live_data_for_inputX' položek ve zbytku s0d odpovědi (pro SDS druhé řady je to typicky 9 položek tj. 9x S0 vstup)
cgi_s0d odpověď:

 actual_timestamp_NTP | last_cfg_change_at_when | tariff_status | total_number_of_S0_inputs | live_data_for_input0 | live_data_for_input1 | ... | live_data_for_input8

detaily pro "live_data_for_inputX" (x == 0 ... total_number_of_S0_inputs-1) :

 is_tariff_used_for_this_input | is_tariff_active_on_this_input | msec_time_without_impulse | msec_time_between_impulses | T0_impulse_counter_value | T1_impulse_counter_value | T0_impcounter_offset | T1_impcounteroffset | amount_of_items_in_history_log_for_this_input | actual_power_string | T0_kwh_string | T1_kwh_string | T0_money_string | T1_money_string |


192.168.1.250/cgi_s0h_T0

 • (bez parametru) prázdná odpověď
 • (s parametrem "i") historické údaje (s krokem 15 minut) pro vybraný S0 vstup (parametr: ?i=index [0 až 8]) pro tarif T0
 • pozn. pokud není tarifní rozdělení, tak je tarif T0 brán jako výchozí
 • hex_value_counter_history_X je nejnovější uložená (právě v okamžik určený hodnotou "latest_item_timestamp"), a všechny předchozí jsou vždy o 15min starší


cgi_s0h_T0?i=index odpověď:

 index | number_of_items_in_history_log | latest_item_timestamp_in_UpTime_units | latest_item_timestamp_in_NTP_units | hex_value_counter_history_X-MAXTIME | hex_value_counter_history_X-MAXTIME+00:15 | . . . | hex_value_counter_history_X


192.168.1.250/cgi_s0h_T1

 • (bez parametru) prázdná odpověď
 • (s parametrem "i") historické údaje (s krokem 15 minut) pro vybraný S0 vstup (parametr: ?i=index [0 až 8]) pro tarif T1
 • pozn. pokud není tarifní rozdělení, tak tarif T1 není pro daný S0 vstup použit, a bude předána prázdná odpověď
 • hex_value_counter_history_X je nejnovější uložená (právě v okamžik určený hodnotou "latest_item_timestamp"), a všechny předchozí jsou vždy o 15min starší


cgi_s0h_T1?i=index odpověď:

 index | number_of_items_in_history_log | latest_item_timestamp_in_UpTime_units | latest_item_timestamp_in_NTP_units | hex_value_counter_history_X-MAXTIME | hex_value_counter_history_X-MAXTIME+00:15 | . . . | hex_value_counter_history_X


192.168.1.250/cgi_s0h_TA

 • (bez parametru) prázdná odpověď
 • (s parametrem "i") historické údaje (s krokem 15 minut) pro vybraný S0 vstup (parametr: ?i=index [0 až 8]) pro tarif T0 a současně pro tarif T1
 • v odpovědi je počet položek T0_hex_... je stejný jako počet položek T1_hex_...
 • pozn. pokud není tarifní rozdělení, tak tarif T1 není pro daný S0 vstup použit, a hodnoty T1_hex_... nejsou uvedeny do odpovědi
 • hex_value_counter_history_X je nejnovější uložená (právě v okamžik určený hodnotou "latest_item_timestamp"), a všechny předchozí jsou vždy o 15min starší


cgi_s0h_TA?i=index odpověď:

 index | number_of_items_in_history_log | latest_item_timestamp_in_UpTime_units | latest_item_timestamp_in_NTP_units | T0_hex_value_counter_history_X-MAXTIME | T0_hex_value_counter_history_X-MAXTIME+00:15 | . . . | T0_hex_value_counter_history_X | T1_hex_value_counter_history_X-MAXTIME | T1_hex_value_counter_history_X-MAXTIME+00:15 | . . . | T1_hex_value_counter_history_X


Dynamické data pro webové rozhraní

Pro vlastní potřebu uživatelské webové stránky, můžete s výhodou využít dynamické data poskytované zařízením SDS.

192.168.1.250/cgi_dy1


192.168.1.250/cgi_dy2


192.168.1.250/cgi_dyr


192.168.1.250/cgi_dyw


Výpis významu jednotlivých položek bude doplněn.


FULL-C

Sdílené proměnné vašeho FULL-C programu jsou dostupné také (opět, časté je využití na uživatelské webové stránce). Návod je k dispozici v části zabývající se FULL-C jazykem.

192.168.1.250/shared.xml


192.168.1.250/shared.txt


K dispozici je také výpis konzole:

192.168.1.250/echo.htm