SDS ANALOG RH

Verze z 27. 6. 2021, 09:38, kterou vytvořil Adamn (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Externí analogové čidlo vlhkosti

Samostatný modul, napájený +5Vdc, poskytuje analogový výstupní signál, jenž je úměrný aktuální Relativní Vzdušné Vlhkosti (RH) v daném místě. Tento výstupní signál lze připojit k SDS a získat tak digitalizací údaj o relativní vzdušné vlhkosti.

Dnes doporučujeme použít nový druh sensoru, který kombinuje i měření teploty, a který komunikuje digitálné, viz SDS 1W T-RH.

Analogové čidlo má následující omezení

Do teploty okolí 50°C je maximální relativní vlhkost 100%, pak nastává omezení relativní vlhkosti až pro teplotu okolí 80°C kde je maximální povolená relativní vlhkost 60%, a absolutní maximální použitelná teplota pro toto čidlo je 85°C.

Čidlo je napájeno ze stabilizovaných 5V, vytvořených stabilizátorem na dodávaném modulu.

Výstupní napětí čidla - pro zpracování v zařízení - je téměř lineární, a je v rozmezí 0V až téměř 5V, kde by 0V mělo odpovídat 0% relativní vlhkosti. Více je v dokumentaci od výrobce konkrétního čidla, pro přesnější měření je potřeba provést kalibraci pro každé samostatné čidlo vlhkosti, ovšem to není běžně za potřebí.

Pozor, se zvyšující se teplotou okolí klesá horní úroveň výstupního napětí pro 100%.

Modul čidla

Jedná se o DPS osazenou čidlem a zdrojem napájecího napětí pro čidlo.

Zapojení je na obrázku: Sds zapojeni vnitrni modul vlhkosti.gif

Připojení:

GND - společná zem (0V) pro SDS a současně pro napájecí zdroj modulu vlhkosti.

Svorka GND je dostupná dvakrát, ale v modulu to je elektricky spojeno navzájem.

Pozor! Je nutné mít spojené GND pro zdroj pro SDS a pro modul vlhkosti, v opačném případě dojde ke zničení elektroniky. Lze to také vyřešit jediným společným zdrojem (všechny GND vždy musejí být propojeny).

Ain - připojte na jeden z analogových vstupů SDS. Hodnota relativní vlhkosti je pak snadno odečitatelné ve webovém rozhraní (po nastavení správných konstant a jednotky na znak %) a samozřejmě i v SDS-C / FULL-C, dále pak přes XML, CSV, SNMP atd.

V+ - napájení modulu, doporučeno v rozmezí 6V až 30V.

Je doporučeno přivést napájení přímo ze svorek SDS, a to pomocí krouceného kabelu (twisted pair). Podle vzdálenosti bude potřeba vybrat vhodný průřez vodičů.

Propojení signálového výstupu z modulu do vstupu SDS lze provést pouze dvěmi možnostmi - buď samostatným krouceným párem (vedle krouceného páru pro napájení), popřípadě pomocí stíněné jednolinky (tzv. audio kabel např. pro připojení mikrofonu). Použití krouceného páru pro přenos výstupního napětí z modulu vlhkostního čidla je vhodné, jeden vodič je připojen mezi Ain (modul vlhkosti) a ADx (jeden z analogových vstupů na SDS), a druhý vodič je připojen na jednu z GND svorek na modulu vlhkosti, a druhý konec je připojen na svorku GND poblíž analogových vstupů SDS. V případě, že budou problémy s rušením signálu (budou prezentovány nesmyslné hodnoty atd.) je možnost vyzkoušet stíněnou jednolinku, ale to obvykle problém nevyřeší - naopak, mnohdy je základní příčinou moc velké rozdílové napětí mezi GND svorkami SDS a GND svorkami modulu vlhkosti. Pak se to musí řešit dostatečně kvalitním (nízkoimpedančním) propojením všech GND svorek, tj. zejména lankovým vodičem dostatečného průřezu. Vynechání propojení s vysokou pravděpodobností zničí modul čidla vlhkosti. Další možné řešení odstranění rušení, a to při použití stíněného kabelu pro přenos signálu, je připojení stínění tohoto kabelu pouze na straně zdroje signálu, tj. pouze na svorku GND modulu vlhkosti, a vedení spojovací GND samostatným vodičem. Tímto řešením se odstraní vyrovnávací (rušící) proudy ze stínění kabelu (vedou se jiným vodičem), takže stínění kabelu pak plní jen svou funkci.