SDS BIG: DALI

Sběrnice DALI je určena pro sběrnicové dvoudrátové připojení svítidel jiných vstupních a výstupních prvků.

Výhodou je že je pouze dvoudrátová a umožňuje obousměrný přenos dat; protokol je standardizován a SDS jej umí.

SDS může fungovat jako centrální řídící bod (master) pro všechny k němu připojené DALI SLAVE prvky.


1. DALI sběrnici lze připojit v rámci SDS-BIG (nebo jiného SDS) a to osazením doplňující desky LCD-KEY-DALI.


SDS-BIG (BIG2)

Následující informace se týkají rozšiřující "sandwich" desce (modulu) pro SDS-BIG, která tedy umožní SDS-BIG komunikovat rozhraním DALI.


Jak tento modul koupit ? Na oficiálním eShopu www.onlinetechnology.cz

Sandwich modul pro BIG / BIG2: Foto-BIG-sandwich-DALI.jpg


Zapojení sandwich desky z hlediska uživatele

Display a klávesnici na sandwich desce řídí kontrolér, který je na sandwich desce umístěn. Tento kontrolér má v sobě svůj program (firmware), který je připraven od výrobce a uživatel jej nemá důvod měnit (vše je dodáno hotové a funkční).

Kontrolér interně komunikuje se základní deskou (SDS-BIG) přes vyhrazené sériové rozhraní (SDS-BIG má několik samostatných sériových rozhraní pro různé účely).

Protokol, který je zde použit, je do detailu popsán a je určen pro uživatele, kteří si pomocí tohoto protokolu celou sandwich desku ovládají, ze svého FULL-C programu.

Pokud není v SDS-BIG nahrán uživatelský FULL-C program, jeho úlohu zastoupí SDS-BIG sám, a do sandwich desky posílá své vlastní údaje (takže na LCD se zobrazují hodnoty ze všech měřených vstupů) - tím je v takovém připadě ale pouze ošetřeno zobrazení informací na displayi, nic víc.


Deska LCD-KEY-DALI poskytuje tyto funkce:

  • Grafické LCD - výpis textu, grafika
  • Tlačítka - dvě samostatná tlačítka
  • DALI master - viz popis dále


DALI master - deska LCD-KEY-DALI

Sběrnice DALI je průmyslový standard pro komunikaci mezi MASTER (zde SDS) a SLAVEs (svítidla, ovládací tlačítka, atd.). Prakticky je to univerzální sběrnice pro obousměrný přenos dat.

Sběrnice má jednoho řídícího (master), což je SDS-BIG, a řadu podřízených (slave).

Nejčastěji je sběrnice DALI využita pro řízení jasu svítidel.

Délka kabelu sběrnice a počet podřízených na sběrnici je omezen především průřezem propojovacích vodičů v rámci rozvodu DALI signálu, a také jejich počtem.

Potřebné jsou dva vodiče (pro DALI signál), často se vede i třetí vodič navíc jako společné PE (uzemnění - z bezpečnostních a ochranných důvodů).

MBUS master může na sběrnici vysílat příkazy, a přijímat odpovědi od jednotlivých připojených zařízení.


Napájení

Napájení celého DALI rozhraní musí být provedeno napětím 24V stejnosměrných - nelze použít jiné napětí !


Ovládání

DALI je v rámci SDS reprezentováno jako interní protokol, který přímo řídíte přes integrované FULL-C funkce.

Váš FULL-C program tak přimo posílá příkazy do slaves a zpracovává jejich odpovědi.

Vzorový FULL-C program je k dispozici (napište si o něj).


Dostupnost

Sandwich desku LCD-KEY-DALI získáte zakoupením specifické varianty zařízení SDS-BIG (BIG2) (dodáno je celé sestavené zařízení) v eshopu.