SDS BIG: MBUS

Sběrnice M-Bus (MBUS, MBus, MeterBus) je určena pro sběrnicové dvoudrátové připojení měřičů energií a veličin, např. elektroměrů, vodoměrů, měřičů tepla atd.

Výhodou je že je pouze dvoudrátová a umožňuje obousměrný přenos dat; protokol je standardizován a prakticky všichni výrobci měřidel poskytují možnost použít MBUS.

SDS může fungovat jako centrální řídící bod (master) pro všechny k němu připojené MBUS prvky.


Primárně je možné MBUS sběrnici připojit k SDS-BIG (nebo jinému SDS), a to osazením doplňující desky LCD-KEY-MBUS.


SDS

Informace o rozšiřující "sandwich" desce (modulu) pro SDS-BIG ST.


Zapojení sandwich desky z hlediska uživatele

Display a klávesnici na sandwich desce řídí kontrolér, který je na sandwich desce umístěn. Tento kontrolér má v sobě svůj program (firmware), který je připraven od výrobce a uživatel jej nemá důvod měnit.

Kontrolér komunikuje se základní deskou (SDS-BIG-ST) přes vyhrazené sériové rozhraní (SDS-BIG-ST má několik samostatných sériových rozhraní pro různé účely).

Protokol, který je zde použit, je do detailu popsán a je určen pro uživatele, kteří si pomocí tohoto protokolu celou sandwich desku ovládají, ze svého FULL-C programu.

Pokud není v SDS-BIG-ST nahrán uživatelský FULL-C program, jeho úlohu zastoupí SDS-BIG-ST sám, a do sandwich desky posílá své vlastní údaje (takže na LCD se zobrazují hodnoty ze všech měřených vstupů).

Deska LCD-KEY-MBUS poskytuje tyto funkce:

  • Grafické LCD - výpis textu, grafika
  • Tlačítka - dvě samostatná tlačítka
  • MBUS master - viz popis dole


MBUS master

Sběrnice MBUS je průmyslový standard pro komunikaci mezi MASTER (zde SDS) a SLAVEs (měřiče energií, veličin, atd.). Prakticky je to univerzální sběrnice pro obousměrný přenos dat.

Sběrnice má jednoho řídícího (master), což je SDS-BIG, a řadu podřízených (slave).

Nejčastěji je sběrnice MBUS využita pro odečet měřičů energií.

Délka kabelu sběrnice a počet podřízených na sběrnici je omezen především průřezem propojovacích vodičů v rámci rozvodu MBUS signálu, a také především jejich počtem (každý slave prvek má určitý odběr, a součet odběru všech připojených slave prvků nesmí přesáhnout maximální hodnotu napájecího zdroje - master).

Potřebné jsou dva vodiče (pro MBUS signál), často se vede i třetí vodič navíc jako společné PE (uzemnění - z bezpečnostních a ochranných důvodů).

MBUS master může na sběrnici vysílat příkazy, a přijímat odpovědi od jednotlivých připojených zařízení.


Napájení

Napájení musí být provedeno napětím 24V stejnosměrných - toto je standard. Nelze použít jiné napětí !

Napájení pro MBUS rozhraní SDS je zcela izolováno od zbytku SDS, a musí se tedy přivést na samostatné svorky.

Celý modul rozhraní MBUS je galvanicky izolován od SDS.


Ovládání

MBUS je v rámci SDS reprezentován jako sériové rozhraní (RX+TX), ke kterému máte plný přístup jako k rozhraní COM6 pomocí vašeho FULL-C programu.

Váš FULL-C program tak přimo posílá příkazy do slaves a zpracovává jejich odpovědi.

Vzorový FULL-C program je k dispozici.


Dostupnost

Sandwich desku LCD-KEY-MBUS získáte zakoupením specifické varianty zařízení SDS-BIG-ST (dodáno je celé sestavené zařízení) v eshopu.


MBUS zařízení

Nejčastěji je u nás používán MBUS elektroměr PRO-1Mb.

Pozor na omezení maximálního počtu připojených zařízení na sběrnici MBus. Omezení je dáno schopností master (SDS) napájet jen určitý počet zařízení (cca 48 zařízení).