SDS BIG: MBUS

Sběrnice M-Bus (MBUS, MBus, MeterBus) je určena pro sběrnicové dvoudrátové připojení měřičů energií a veličin, např. elektroměrů, vodoměrů, měřičů tepla atd.

Výhodou je že je pouze dvoudrátová a umožňuje obousměrný přenos dat; protokol je standardizován a prakticky všichni výrobci měřidel poskytují možnost použít MBUS.

SDS může fungovat jako centrální řídící bod (master) pro všechny k němu připojené MBUS prvky.


1. MBUS sběrnici lze připojit v rámci SDS-BIG (nebo jiného SDS) a to osazením doplňující desky LCD-KEY-MBUS.

2. Lze také alternativě využít samostatný SDS-MBGW, který integruje sběrnici MBUS spolu s SDS-STSW (a řadou dalších prvků) do jednoho výrobku.


SDS-BIG (BIG2)

Následující informace se týkají rozšiřující "sandwich" desce (modulu) pro SDS-BIG, která tedy umožní SDS-BIG komunikovat rozhraním MBUS.


Jak tento modul koupit ? Na oficiálním eShopu www.onlinetechnology.cz

Sandwich modul pro BIG / BIG2: Foto-BIG-sandwich-MBUS.jpg


Zapojení sandwich desky z hlediska uživatele

Display a klávesnici na sandwich desce řídí kontrolér, který je na sandwich desce umístěn. Tento kontrolér má v sobě svůj program (firmware), který je připraven od výrobce a uživatel jej nemá důvod měnit (vše je dodáno hotové a funkční).

Kontrolér interně komunikuje se základní deskou (SDS-BIG) přes vyhrazené sériové rozhraní (SDS-BIG má několik samostatných sériových rozhraní pro různé účely).

Protokol, který je zde použit, je do detailu popsán a je určen pro uživatele, kteří si pomocí tohoto protokolu celou sandwich desku ovládají, ze svého FULL-C programu.

Pokud není v SDS-BIG nahrán uživatelský FULL-C program, jeho úlohu zastoupí SDS-BIG sám, a do sandwich desky posílá své vlastní údaje (takže na LCD se zobrazují hodnoty ze všech měřených vstupů) - tím je v takovém připadě ale pouze ošetřeno zobrazení informací na displayi, nic víc.


Deska LCD-KEY-MBUS poskytuje tyto funkce:

  • Grafické LCD - výpis textu, grafika
  • Tlačítka - dvě samostatná tlačítka
  • MBUS master - viz popis dále


MBUS master - deska LCD-KEY-MBUS

Sběrnice MBUS je průmyslový standard pro komunikaci mezi MASTER (zde SDS) a SLAVEs (měřiče energií, veličin, atd.). Prakticky je to univerzální sběrnice pro obousměrný přenos dat.

Sběrnice má jednoho řídícího (master), což je SDS-BIG, a řadu podřízených (slave).

Nejčastěji je sběrnice MBUS využita pro odečet měřičů energií.

Délka kabelu sběrnice a počet podřízených na sběrnici je omezen především průřezem propojovacích vodičů v rámci rozvodu MBUS signálu, a také především jejich počtem (každý slave prvek má určitý odběr, a součet odběru všech připojených slave prvků nesmí přesáhnout maximální hodnotu napájecího zdroje - master).

Potřebné jsou dva vodiče (pro MBUS signál), často se vede i třetí vodič navíc jako společné PE (uzemnění - z bezpečnostních a ochranných důvodů).

MBUS master může na sběrnici vysílat příkazy, a přijímat odpovědi od jednotlivých připojených zařízení.


Napájení

Napájení celého MBUS rozhraní musí být provedeno napětím 24V stejnosměrných - nelze použít jiné napětí !

Napájení pro MBUS rozhraní SDS je zcela izolováno od zbytku SDS, a musí se tedy přivést na samostatné svorky.

Celá část rozhraní MBUS je galvanicky izolována od SDS-BIG.


Ovládání

MBUS je v rámci SDS reprezentován jako sériové rozhraní (RX+TX), ke kterému máte plný přístup jako k rozhraní COM6 (na SDS-BIG), pomocí vašeho FULL-C programu.

Váš FULL-C program tak přimo posílá příkazy do slaves a zpracovává jejich odpovědi.

Vzorový FULL-C program je k dispozici (napište si o něj).


Dostupnost

Sandwich desku LCD-KEY-MBUS získáte zakoupením specifické varianty zařízení SDS-BIG (dodáno je celé sestavené zařízení) v eshopu.

Lze také zakoupit alternativní samostatné řešení, tedy SDS-MBGW, které může být pro některé instalace vhodnější (především z rozsahu a možnosti napájení).


MBUS slave (měřící) zařízení

Nejčastěji je u nás používán MBUS elektroměr PRO-1Mb.

Pozor na omezení maximálního počtu připojených zařízení na sběrnici MBus. Omezení je dáno schopností master (SDS) napájet jen určitý počet zařízení (cca 48 zařízení).

Na MBUS sběrnici není nutné připojovat pouze vstupní (měřící) zařízení. Lze totiž připojit i výstupní prvky (např. reléové výstupy) - pro více informací kontaktujte výrobce. Takto lze elegantně vyřešit vzdálené vstupy (měření) i výstupy, přičemž vše je řízeno jedním SDS.