SDS BIG: SW-IN24S7AI2

SDS BIG: sandwich deska SW-IN24-S7-AI2

Jak tento modul koupit ? Na oficiálním eShopu www.onlinetechnology.cz - modul se připravuje


V rámci výrobku SDS-BIG (BIG2), lze instalovat doplňující modul SW-IN24-S7-AI2, který se společně s hlavní deskou SDS-BIG (BIG2) vleze do společné DIN krabičky.

Tento doplňující modul rozšiřuje základní vstupy a výstupy.

Poskytovaná funkcionalita:

  • 24 samostatných, neizolovaných, digitálních vstupů, aktivovaných napětím 24Vdc, s vysokou odolností proti rušení a falešné aktivaci; každý vstup splňuje požadavky normy IEC 61131-2 (kategorie Type 1 / Type 3)
  • 7 samostatných, neizolovaných, silových výstupů (realizováno obvodem ULN2003A)
  • 2 samostatné, oddělené, neizolované, analogové vstupy pro měření proudu, v rozsahu 0 až 40mA, každý s rozlišením 18 bitů. Tyto vstupy jsou primárně určeny (a optimalizovány) pro měření signálů 4 - 20 mA.

POZOR: Digitální vstupy a výstupy mají, všechny navzájem, propojenou hladinu GND (0V) mezi sebou, a současně s hlavní deskou SDS BIG(2) !

POZOR: Vstupy a výstupy nejsou galvanicky izolovány.

INFORMACE: analogové měřící vstupy jsou připraveny tak, že je lze zapojit v rámci sériového měřícího řetězce.

Každý digitální vstup a výstup má svou samostatnou indikaci prostřednictvím LED. Dále je k dispozici LED pro indikaci stavu "RDY", tedy funkčnosti všech vstupů (při poruše není RDY indikováno). Tento RDY signál je k dispozici pro čtení i přes I2C sběrnici, viz popis dále.Blokové schema desky

TODO DOPLNIT

Deska je napájena interně (z hlavní desky SDS) napětím +5Vdc. Toto napájecí napětí je přivedeno konektorem SC-2. Datová komunikace probíhá přes společnou sběrnici I2C, která je z hlavní desky SDS přivedena konektorem SC-2.


Konektory

K dispozici jsou vstupy a výstupy, všechny vyvedené na konektory.

SDS: SW-IN24-S7-AI2

  • 3x 9pin - osm vstupů - aktivovány přivedením +24Vdc vůči GND
  • 1x 9pin - sedm výstupů - realizováno obvodem ULN2003A (max 24Vdc / 500mA)
  • 2x 2pin - dva analogové vstupy - měření proudu 4 až 20mA (maximální plně použitelný rozsah je: 0 až 40mA)

Každý vstup, a každý výstup, má svou samostatnou indikační LED.


Informace

Tato stránka se připravuje.

Pro další detaily nás kontaktujte.