SDS BIG: SW-RELE6

SDS BIG: sandwich deska SW-RELE6

Jak tento modul koupit ? Na oficiálním eShopu www.onlinetechnology.cz


V rámci výrobku SDS-BIG (BIG2), lze instalovat doplňující modul SW-RELE6, který se společně s hlavní deskou SDS-BIG (BIG2) vleze do společné DIN krabičky.


SDS BIG SW RELE6 inout.png


Konektory

K dispozici jsou vstupy a výstupy, všechny vyvedené na konektory.


 • 2x 6pin - AC/DC silové relé (izolované kontakty)
 • 2x 3pin - DC relé (izolované kontakty) - pozor na maximální povolené zatížení kontaktů
 • 1x 8pin - čtyři optické (izolované) vstupy
 • 1x 4pin - tři N-FET tranzistorové spínače (každý kanál spíná na společnou GND)

Toto jsou konektory přístupné ven z DIN krabičky.

Na desce SW-RELE6 jsou pak další interní konektory (2pin SC-PWR, 6pin SC-2) které jsou určene pro přímé vnitřní propojení s hlavní deskou SDS. Toto už je realizováno výrobcem při sestavení SDS, případně musíte propojení 1:1 provést sami při vlastní instalaci rozšiřující desky do SDS.


Další prvky

 • 2x uživatelská LED (ovládáno přes FULL-C)
 • 1x tlačítko (stav čtený přes FULL-C)
 • 4x indikační LED (svítí pokud je aktivní daný optovstup)

Uživatelské tlačítko a dvě uživatelské LED lze libovolně použít, dle vaší aplikace. Lze realizovat jednoduché uživatelské rozhraní (svítit nebo blikat s LED podle stavu zařízení), a využít tlačítko pro ovládání uživatelem (např. dlouhý stisk spustí nějakou akci).

Čtyři indikační LED pro optické vstupy jsou určeny jako kontrolní doplněk, že je daný vstup skutečně aktivní (= že je přivedeno vnější napětí na příslušné svorky).

Stav tlačítka lze číst prostřednictvím FULL-C programu. Stav uživatelských LED lze řídit prostřednictvím FULL-C programu.


Optické vstupy

Čtyři, identicky zapojené, galvanicky izolované (i mezi sebou) optické vstupy, reagují na přivedení vnějšího napětí (tzn. jedná se o "DRY" vstupy).

Proud je omezen interním sériovým rezistorem 1300ohm, což je vhodné pro provoz při napájení vstupů napětím 12Vdc a 24Vdc. Pokud chcete použít vyšší napětí, musíte příslušný rezistor vyměnit.

Vstupy jsou zapojeny tak, že jsou aktivovány až od určitého minimálního proudu. To znamená, že je zabudována odolnost proti rušení (např. indukovaným napětím ze souběžných přívodních vodičů).

Stavy vstupů lze číst prostřednictvím FULL-C programu.


Tranzistorové spínače

Tři výstupy jsou zapojeny jako tranzistorové spínače. Je použit N-FET tranzistor BS170 (vývodový, při poškození jej tedy lze snadno vyměnit).

Omezení je: spínání pouze stejnosměrného napětí, max 50Vdc, max 500mA.

Každý spínač je zapojen tak, že spíná příslušný pin konektoru na společnou GND - ta je přivedena také na svůj pin v konektoru, ale pozor, je současně propojena s GND uvnitř SDS, tedy i se všemi dalšími neizolovanými vstupy a výstupy v rámci celého SDS.

Výstupy lze ovládat prostřednictvím FULL-C programu.


Reléové výstupy

Všechny výstupy jsou zapojeny jako přepínací kontakt. V klidu je vždy propojen pin NC a střed. Relé lze ovládat prostřednictvím FULL-C programu.

K dispozici jsou čtyři silové relé, a dvě nesilové (signálové) relé.

Silová relé:

 • A2
 • A3
 • A6
 • A7

Signálová relé:

 • B1
 • B2


Dbejte na omezení pro jednotlivá relé (maximální napětí a proud - kontakty).


Ovládání desky

Deska je postavena na I2C expanderech, a lze ji tedy ovládat z vašeho FULL-C programu (pomocí vhodných funkcí k tomu určených).

Bitové pozice:

| I2C adresa TCA9554 | 
|          +-----+-----------+--------------------
|          | bit | směr I/O |  popis pinu
+--------------------+-----+-----------+--------------------
| 0100000      | 
|          | P0 | output  | user LED 0
|          | P1 | output  | user LED 1
|          | P2 | output  | relay A2
|          | P3 | output  | relay A3
|          | P4 | output  | NFET output 4
|          | P5 | output  | NFET output 5
|          | P6 | output  | relay A6
|          | P7 | output  | relay A7
+--------------------+-----+-----------+--------------------
| 0100001      | 
|          | P0 | output  | NFET output 0
|          | P1 | output  | relay B1
|          | P2 | output  | relay B2
|          | P3 | input  | OPTO 3
|          | P4 | input  | OPTO 4
|          | P5 | input  | OPTO 5
|          | P6 | input  | OPTO 6
|          | P7 | input  | BUTTON
+--------------------+-----+-----------+--------------------


Příklad

Vzorový FULLC program na požádání.