SDS BIG: SW-RTC-COM-O6

SDS BIG: sandwich deska SW-RTC-COM-O6

Jak tento modul koupit ? Na oficiálním eShopu www.onlinetechnology.cz


V rámci výrobku SDS-BIG (BIG2), lze instalovat doplňující modul SW-RTC-COM-O6, který se společně s hlavní deskou SDS-BIG (BIG2) vleze do společné DIN krabičky.

Tento doplňující modul má význam především pro ty varianty SDS BIG, které už v základu nemají zálohované RTC (tedy všechny mimo "SDS BIG2 64/128/512 DP DS84").Blokové schema desky

SDS SW RTC COM O6.png


Konektory

K dispozici jsou vstupy a výstupy, všechny vyvedené na konektory.


 • 1x 6pin - pět N-FET tranzistorových spínačů (každý kanál spíná na společnou GND)
 • 1x DSUB 9pin SAMICE - rozhraní RS232 (neizolované)

Toto jsou konektory přístupné ven z DIN krabičky.

Na desce SW-RTC-COM-O6 jsou pak další interní konektory (SC1, SC2, SC3) které jsou určené pro přímé vnitřní propojení s hlavní deskou SDS. Toto už je realizováno výrobcem při sestavení SDS, případně musíte propojení 1:1 provést sami při vlastní instalaci rozšiřující desky do SDS.


Rozhraní RS232

Na desce je umístěn převodník mezi rozhraním UART COM6 a fyzickým rozhraní RS-232 (přivedeno na DSUB 9pin konektor).

Piny DSUB konektoru:

2 = výstup sériových dat z SDS
3 = vstup dat do SDS
5 = GND

Přístup k portu COM6 je plně k dispozici pro FULLC program.


Další prvky

 • 2x uživatelská LED (ovládáno přes FULL-C)
 • 1x tlačítko (stav čtený přes FULL-C)
 • 1x indikační LED funkce RTC obvodu (lze programově nastavit na 1 Hz blikání, nebo trvale vypnout či trvale zapnout)

Uživatelské tlačítko a dvě uživatelské LED lze libovolně použít, dle vaší aplikace. Lze realizovat jednoduché uživatelské rozhraní (svítit nebo blikat s LED podle stavu zařízení), a využít tlačítko pro ovládání uživatelem (např. dlouhý stisk spustí nějakou akci).

Třetí indikační LED je určena jako kontrolní doplněk, že je RTC správně nakonfigurováno (že má 1 sekundový takt pro své udržování času).

Stav tlačítka lze číst prostřednictvím FULL-C programu. Stav uživatelských LED lze řídit prostřednictvím FULL-C programu.


Tranzistorové spínače

Pět výstupů je zapojeno jako samostatné tranzistorové spínače, vždy vůči společné svorce GND. Je použit N-FET tranzistor BS170 (vývodový, při poškození jej tedy lze snadno vyměnit).

Omezení je: spínání pouze stejnosměrného napětí, max 50Vdc, max 500mA (ne současně !). Pozor na SOA tranzistoru !

Každý spínač je zapojen tak, že spíná příslušný pin konektoru na společnou GND - ta je přivedena také na svůj pin v konektoru, ale pozor, je současně propojena s GND uvnitř SDS, tedy i se všemi dalšími neizolovanými vstupy a výstupy v rámci celého SDS.

Výstupy lze ovládat prostřednictvím FULL-C programu.

Pozor na zapojení konektoru X1 - pin 1 je GND (propojen s vnitřní GND v SDS).

Zapojení X1:

pin  význam
 1   GND
 2   FET SWITCH bit 2
 3   FET SWITCH bit 3 
 4   FET SWITCH bit 4
 5   FET SWITCH bit 5
 6   FET SWITCH bit 6


Ovládání desky

Deska je postavena na I2C expanderu, a lze ji tedy ovládat z vašeho FULL-C programu (pomocí vhodných funkcí k tomu určených).

Bitové pozice:

| I2C adresa TCA9554 | 
|          +-----+-----------+--------------------
|          | bit | směr I/O |  popis pinu
+--------------------+-----+-----------+--------------------
| 0100000      | 
|          | b0 | output  | user LED 0
|          | b1 | output  | user LED 1
|          | b2 | output  | NFET output 2
|          | b3 | output  | NFET output 3
|          | b4 | output  | NFET output 4
|          | b5 | output  | NFET output 5
|          | b6 | output  | NFET output 6
|          | b7 | input  | user button
+--------------------+-----+-----------+--------------------


Výstup detekce přerušení (aktivní v 0) je připojen (přes rezistor R6) na SC3 - pin GPIO TOPB (TOPBOARD).

Váš program musí nastavit TOPB jako vstupní pin.

Pokud nechcete tuto funkci používat, odpájejte rezistor R6.


Hodiny reálného času (RTC)

Na stejné I2C sběrnici je umístěn i chip DS1307Z. Obsluhu chipu provádíte kompletně svými silami ze svého FULLC programu.

I2C adresa RTC obvodu je 1101000x .

Na výstup SQW obvodu DS1307 je připojena indikační LED. Tento výstup lze v chipu naprogramovat tak, aby vydával 1 Hz signál, a tím se dosáhne blikání této LED.

RTC obvod má k dispozici krystal 32768 Hz.

RTC obvod je zálohován baterií o napětí 3V. Tato baterie je vhodně dobíjena (napájení bráno z konektoru SC3 - musí být propojen na hlavní desku SDS).

Použitý RTC obvod, kromě základní funkce udržování času, poskytuje i malou zálohovanou RAM, což je vynikající doplněk (navíc k základní zálohované paměti SDS samotného).


Příklad

Vzorový FULLC program na požádání.