SDS IO6: LM

Tato stránka platí pro SDS První Produktové Řady (viz Seznam Všech SDS)

Výrobek SDS IO6 LM v DIN krabičce z ABS materiálu (nebo jen jako samostatná funkční DPS), osazená svorkami - to jest varianta pro rychlou montáž, pro instalaci do rozvaděče.


Parametry

Podobné jako SDS MICRO LM E DIN (v podstatě stejný základ), s těmito rozdíly:

 • SDS IO6 LM přímo obsahuje šest spínacích reléových kontaktů, schopných spínat 230Vac zátěže (ARK svorky, proud 8A pro rezistivní zátěž, proud 3A pro induktivní zátěž)
 • Není přítomen převodník Ethernet-Serial
 • Nejsou k dispozici A/D vstupy

A těmito (shodnými) vlastnostmi:

 • Kompletně stejné programové a paměťové vybavení
 • Napájení AC nebo DC
 • 1-Wire konektor obsahuje LOGIC-S0 vstup
 • Tři samostatné optické vstupy (S0, binární vstupy)


Verze

 • varianta LM rev1, LM rev2 - pouze spínací relé, nefrézované mezery, už se dále neprodává
 • varianta LM rev3 - osazení přepínacími relé, zvýšená izolační vzdálenost mezi spoji k relé a zbytku desky, frézování mezer, doprodej
 • varianta ST (následné pokračování LM rev3) = aktuální a v prodeji, osazeno přepínacími relé

Samozřejmě nový firmware a veškerá podpora je stále k dispozici pro všechny varianty (tzn. zde pro LM) i revize desky (rev1, 2, 3).


Náhled rev2

Thumbnail SDSIO6.jpgSDS-C mapování

Úplné detaily viz SDS-C:_sdsc_sysp

 • RELAY 1 = sys[196] + sys[231] + sys[266]
 • RELAY 2 = sys[197] + sys[232] + sys[267]
 • RELAY 3 = sys[198] + sys[233] + sys[268]
 • RELAY 4 = sys[199] + sys[234] + sys[269]
 • RELAY 5 = sys[200] + sys[235] + sys[270]
 • RELAY 6 = sys[201] + sys[236] + sys[271]
 • OPTO1..3 = sys[151 .. 153]
 • S0 tarif = sys[459]
 • S0 1..3 + LS0 = sys[460 .. 657] + sys[1792 .. 2047]
 • 1-WIRE (BUS A) = sys[310 .. 325] + sys[346 .. 347] + sys[350 .. 365] + sys[391 .. 406] + sys[800 .. 815] + sys[832 .. 847] + sys[864 .. 879] + sys[900 .. 915] + sys[940] + sys[950 .. 959]

Samozřejmě je zde i řada dalších sys[] které mají podstatný význam v rámci tohoto výrobku, výše jsou uvedeny ty kritické sys[] pro fyzické rozhraní SDS IO6.