SDS MACRO: LM

Tato stránka platí pro SDS První Produktové Řady (viz Seznam Všech SDS)

Výrobek SDS MACRO LM je rozšířením výrobku SDS MICRO LM DIN. To, na co jste zvyklí z výrobku SDS MICRO LM DIN, naleznete i v SDS MACRO LM - navíc jsou zde však doplňující vstupy a výstupy.

Tato stránka se týká varianty LM (prosím neplést s variantou ST). Varianta LM byla plně nahrazena variantou ST.

SDS MACRO LM

Ethernetové PLC, především určené pro komfortní vícevstupový odečet energií (S0) a navazující řídící funkce.

 • malé ethernetové PLC
 • napájení AC nebo DC (je osazen usměrňovač), vyvedeno vnitřní GND pro propojení s případnými dalšími externími zdroji
 • maximální napájecí napětí je: 32Vdc nebo 24Vac
 • krabička na DIN lištu, svorky
 • programování pomocí SDS-C (programovací jazyk)
 • Ethernet 100 MBit/s, webové rozhraní, M2M protokoly (SNMP, XML, CSV, txt)
 • převodník Ethernet/UART - výstup na pájecí ploška na DPS, logika CMOS 3.3V (po osazení doplňkové převodníkové DPS lze mít výstup v pro RS232 nebo RS485)
 • dvě 1-Wire rozhraní označené A a B (2x 16 čidel) pro měření teploty, sběrnice o úrovni 3.3V
 • čtyři DC analogové vstupy 0V až 30V, rozsah napětí lze rozšířit externím rezistorem (nebo změnit výměnou interního rezistoru)
 • osm optických binárních vstupů - čtyři (dry) bezpotenciálové jen s R 2kOhm, dále čtyři (wet) se samostatným interní napájením
 • čtyři přepínací reléové výstupy, vhodné pro zátěže napájené ze sítě 230Vac (8A rezistivní AC1, nebo 2A induktivní zatěž)
 • dva silové DC výstupy, realizované MOSFETem BS170 spínajícím na GND, a to na pinech D0 a PWM (ovladatelné z SDS-C nebo webového rozhraní)


Vstupy pro S0 impulsy: lze použít maximálně: 8x samostatný S0 vstup, nebo: 1x tarifní a 7x S0.

Všechny vstupy a výstupy jsou pro univerzální využití - přes program v SDS-C nebo přes webové rozhraní.

Všechny vstupy (celkem 8 opticky oddělených) lze libovolně kombinovat, kterékoliv lze použít pro S0 a ostatní pro jiné účely.

Při použití převodníků jiných měřících veličin lze každý ze čtyř analogových vstupů použít i pro různá měření.

And sds macro zapojeni rev1.gif


Interní rozšiřující modul

Interní rozšiřující modul (sandwich deska) je umístěn dovnitř do stejné DIN krabičky, ve které je elektronika SDS MACRO. Tvoří to tak stále jeden celý kus v DIN krabičce.

Tento rozšiřující modul se dodává ve třech variantách. Buď osazený jen displayem, nebo jen výstupem RS485, nebo je tam display a RS485 dohromady. O těchto variantách se informujte emailem (popř. viz eshop).

 • LCD display, který je interní součástí výrobku SDS MACRO. Text na tomto displayi je možné zapisovat z PLC programu SDS-C. Vhodné využití je např. pro zobrazení provozních hodnot, stavu vstupů a výstupů, nebo pro centrální zobrazení všech S0 vstupů (zobrazení spotřeby atd.).
 • výstup RS485 (master) - funguje jako převodník Ethernet/RS485, nebo lze ovládat z SDS-C

LCD (display) lze využít pro zobrazování čehokoliv, co bude pro konkrétní aplikaci potřebné (např. při odečtu měřičů energie lze zobrazit aktuální hodnoty atd.). Zápis na display se provádí konkrétními funkcemi v programu SDS-C (viz funkce lcd_echo() atd. ).

Výstup RS485 má dvě základní možné využití - buď jako transparentní výstup převodníku Ethernet na RS485 (Virtual COM port), nebo jako speciální komunikační sběrnice přímo řízená z SDS-C programu. Tato varianta (řízení přes SDS-C) umožňuje připojit rozšiřující moduly (buď přímo naší výroby, nebo si můžete vyrobit své vlastní, pokud dodržíte stanovený komunikační protokol). Tyto moduly pak poskytují vzdálené vstupy a výstupy (reléové výstupy, opticky oddělené vstupy, tranzistorové výstupy, vzdálené měření teplot či vlhkosti, alarmové vyvážené smyčky, atd.). K dispozici tedy bude celá řada možností.


Další externí rozšíření

V eshopu je nabízen externí rozšiřující modul, převádějící PWM výstup na napětí 0V až 10V, např. pro plynulé řízení SSR relé. Toto je vhodné pro realizaci stmívače, nebo plynulé řízení záteže u fotovoltaický elektráren atd.

Je také možnost použít externí moduly komunikující po sběrnici RS485. Ovládání se pak provede vlastním SDS-C programem spuštěným přímo v zařízení SDS MACRO LM, nebo dálkově prostřednictvím převodníku Ethernet/RS485, který je taktéž uvnitř zařízení SDS MACRO LM.


Možné realizovatelné aplikace

 • Odečet energií a dlouhodobá archivace odečtu (viz náš ePortál který je zdarma, nebo jiné řešení)
 • Sledování výroby (doba činnosti, spotřeba energie)
 • Solární elektrárny - řízení stykačů pro zátěže v rámci zeleného bonusu
 • PLC - řízení malé automatizace
 • Domácí automatizace
 • Teplotní záznamník (z až maximálně 32 čidel)
 • Dohledové systémy (AP body ISP, technologie, nabíjení akumulátorů / solár / UPS, atd.)