SDS MBGW

Tato stránka platí pro SDS Druhé Produktové Řady (viz Seznam Všech SDS)

SDS ENERGO MBGW

Určeno pro řídící a dohledové aplikace energetických bodů, vzdálené odečty energií i v místě bez dostupnosti připojení k síti Internet. Toto SDS je však plně univerzální a lze jej využít jakkoliv.

 • samostatný kompletní Ethernetový modul (výrobek) - Plug & Play
 • komunikace: nativně Ethernet 100 MBit/sec MDI/MDIX
 • komunikace: LoRA / LoRAWAN frekvence 868 MHz (doplňkově 433 MHz)
 • MBUS MASTER
 • webové rozhraní
 • programovatelnost
Jak tento modul koupit ? Na oficiálním eShopu www.onlinetechnology.cz přes emailovou objednávku výrobci


Technický popis

Jedná se o kompletní, samostatný funkční řídící a dohledový modul, v rámci kompletního výrobku. Napájení je vždy přímo provedeno z běžné distribuční sítě 230Vac.

SDS poskytuje připojení k síti Ethernet, a také obsahuje komunikační modul pro síť LoRA (LoRAWAN). V případě nedostupnosti ETH připojení je s výhodou možné použít LoRA rádiovou síť.

Primární rozhraní je rozhraní M-BUS (Meter BUS), ve funkci MBUS MASTER, které umožňuje připojit více (různých) druhů měřičů energií (MBUS slaves) a MBUS I/O zařízení, a s těmi plně komunikovat dle potřeby.

Veškeré řízení chování tohoto SDS je realizováno uživatelským programem, který si připravíte/upravíte dle své potřeby a aplikace.


Funkční prvky

Připojovací prvky jsou přístupné na okrajích výrobku, a některé jsou i uvnitř.

Pokud je SDS osazeno i doplňkovou (sandwich) deskou (TOPBOARD), mohou být další přípojné prvky (např. DALI svorkovnice) i v rámci středu těla krabičky.


 • Blokové schema:

SDS MBGW block sch rev1.png


 • Umístění prvků na hlavní desce SDS-MBGW-rev1 (uprostřed je nakreslena i doplňková sandwich deska TOPBOARD, osazení volitelné):

SDS MBGW rev1 board description.png


Popis jednotlivých prvků:

 • 1: Obecný binární vstup aktivovaný přivedením 230Vac na vstupní svorky (sepne interní oddělovací relé, které aktivuje signál OPTO1 pro SDS). Aktivace rozsvítí LED umístěnou hned vedle konektoru (za předpokladu že je celý modul zapnutý / správně napájený). Tento vstup je vhodný pro indikaci tarifního signálu (výstup HDO relé se přivede sem).
 • 2: Obecný binární vstup aktivovaný přivedením napětí v rozmezí 12 až 24Vdc, a nebo také 12 až 24Vac. Tedy reaguje jak na stejnosměrné, tak na střídavé napětí. Při aktivaci je předána informace na signál OPTO2 pro SDS. Aktivace rozsvítí LED umístěnou hned vedle konektoru. Tento vstup je vhodný pro indikaci obecného střídavého signálu v hladině 12 nebo 24 Vac.
 • 3: Napájení sběrnice MBUS je elektronicky hlídáno, a v případě přetížení (či zkratu) je napájení odpojeno (dokud problém nezmizí). Indikace stavu je přenesena do FULLC programu prostřednictvím vnitřního signálu "OPTO3" (lze sledovat i na webovém rozhraní).
 • 4: SDS komunikuje prostřednictvím Ethernet protokolu, na rychlosti 100MBit/s (a umí se přizpůsobit i pro 10MBit/s, je-li to nutné). Dále je použita funkce Auto MDI/MDI-X pro automatické určení pořadí párů v komunikačním kabelu.
 • 5: Neizolovaný analogový vstup určený k měření stejnosměrného napětí 0V až 65V. Napětí se měří vůči společné hladině GND (svorka GND). Měřící rozsah lze částečně změnit výměnou rezistoru v odporovém děliči.
 • 6: Spojením jumperu dojde k trvalému napájení AD vstupu stabilizovaným napětím +5V (toto napětí je také samostatně měřeno pro případné korekce výsledku). Tuto funkci (přivedení +5V) využijete pokud chcete měřit odporová čidla (tedy dojde ke změně funkce AD vstupu z původního "měření přivedeného napětí" na funkci "měření odporu").
 • 7: Na desce je záložní baterie o napětí 3V, která je (za provozu zařízení) i lehce dobíjena. Záložní baterie umožňuje udržet stavy počítadel (a další vaše proměnné z FULLC) i v případě výpadku hlavního napájení SDS.
 • 8: Galvanicky izolovaný PWM výstup a Galvanicky izolovaný BIN výstup. Výstupní svorky jsou spínány pomocí OptoFET a to: PWM v rytmu nastavení PWM generátoru (FULLC nebo přes WEB), a BIN je zap/vyp dle příkazu (FULLC nebo přes WEB). Pozor - tím že je použito optické oddělení, je shora omezena maximální frekvence PWM.
 • 9: Doplňkové desky mají k dispozici rozhraní COM3, tedy lze je ovládat přes vybrané interní FULLC funkce (seznam zde). Dále je možno použít rozhraní COM6, ale jen za předpokladu, že na základní desce SDS MBGW není osazena LoRA !
 • 10: Zařízení SDS MBGW lze snadno dodatečně doplnit o některou z doplňkových sandwich desek (identické doplňkové desky jako pro SDS-BIG). Toho lze využít pro přidání klávesnice a displaye do sestavy SDS MBGW.
 • 11: Základní deska SDS MBGW poskytuje pájecí připojovací body pro přivedení +24Vdc napájení (V+ a GND) na rozšiřující desku (bude-li to potřeba, je to tedy možné provést).
 • 12: Silový reléový výstup, ovládaný z FULLC programu nebo přes webové rozhraní.
 • 13: SDS MBGW je primárně napájeno ze sítě 230Vac/50Hz, s tím, že zvládne pracovat i z alternativních napájecích sítí (viz rozsah parametrů popsaný dále, tedy např. 120Vac/60Hz atd.)
 • 14: Svorky MBUS sběrnice. Zařízení SDS MBGW je MBUS MASTER.
 • 15: Indikace komunikace přes MBUS sběrnici. V případě obousměrné komunikace musí LED vhodně blikat. Ideální jako rychlý pohledový test v případě prvního hledání poruchy.
 • 16: Neizolované optické vstupy, zapojeny každý jako WET (tedy s přivedeným napájením zevnitř SDS). Každý vstup je aktivován spojením (zkratem) příslušných dvou svorek.
 • 17: Jumper RSTD, určený pro vnucení továrního nastavení. Funkce stejná jako u SDS-BIG, SMALL atd.
 • 18: LED ovládaná z FULLC programu (nebo přes webové rozhraní), zapojena na signál RELAY3. Vhodné jako průběžná indikace provozu vašeho FULLC programu.
 • 19: LED ovládaná z LoRA/LoRAWAN komunikačního modulu (tzn. ovládaná z vašeho FULLC který tuto LED řídí přes LoRA modul).
 • 20: SMA konektor pro LoRA/LoRAWN anténu v ISM pásmu 868 MHz. Není-li anténa zapojena, našroubujte 50ohm SMA zakončení.
 • 21: (Neosazený) SMA konektor pro LoRA/LoRAWN anténu v ISM pásmu 433 MHz. Z výroby není osazen, je zde jen příprava. Pokud chcete komunikovat v pásmu 433 MHz, můžete si tento konektor osadit a připojit anténu - ale současně je nutné odpájet rezistory umělé zátěže (na základní desce) viz blok "22".
 • 22: Dva rezistory umělé zátěže, které je potřeba odpájen jedině v případě, že by byla připojena anténa pro LoRA/LoRAWAN v ISM pásmu 433 MHz. To není běžné a proto jsou z výroby tyto rezistory osazeny na desce.
 • 23: Úzký RJ konektor pro sběrnici OneWire (napájení a provoz +5V), a současně pro Logic-S0 vstup.
 • 24: Indikace (+5V) vnitřní napájecí hladiny uvnitř SDS.


LoRA

Radiový modul lze využít pro připojení ke komerční síti LoRA/LoRAWAN, nebo za účelem realizace vlastního spoje v ISM pásmu (vlastní síť, nebo vlastní spoj bod - bod nebo bod - více bodů).

Primárně je výrobek osazen a zapojen tak, že pracuje na ISM frekvenci 868 MHz. Tato cesta má svůj SMA konektor pro připojení antény.

Lze použít také ISM frekvenci 433 MHz, za předpokladu že je osazen samostatný SMA konektor pro anténu a odstraněna umělá zátěž (dva rezistory).

Běžně totiž není požadavek na provoz v ISM pásmu 433 MHz, a proto je na SDS, ve výchozím stavu, osazena pro tuto cestu právě umělá zátěž, pro případ kdy by došlo k chybnému požadavku vysílání na této frekvenci. Odstraněním těchto součástek a doplněním SMA konektoru lze pak okamžitě začít využívat i pásmo 433 MHz pro vlastní komunikaci.


Napájení SDS MBGW

SDS MBGW potřebuje 230Vac pro svůj provoz. Uvnitř SDS je nevratná pojistka, kterou lze vyměnit u výrobce.

Z bezpečnostního hlediska splňuje toto SDS tyto požadavky:

 • pracovní rozsah 80 Vac až 264 Vac
 • pracovní rozsah vstupní frekvence 47 Hz až 440 Hz
 • dvojitá izolace 4 kVrms (class II / no FG) - mezi vstupem 230Vac a zbytkem SDS
 • izolace primár/sekundár 100 megaOhm / 500 Vdc
 • pronikající proud menší než 80 mikroA
 • 2xMOPP podle ANSI/AAMI ES60601-1 (3. verze) a podle IEC/EN60601-1
 • EMC: EN55011 class B
 • EMC: EN61000-3-2 class A
 • interní ochrana při přehřátí, přetížení a přepětí

Uvnitř SDS MBGW jsou pak vytvořeny další napěťové hladiny, z nichž některé jsou dostupné i na výstupních svorkách.


Sběrnice MBUS

Zařízení SDS MBGW je plnohodnotný MBUS MASTER.

Poskytuje tedy výchozí bod pro MBUS sběrnici, na kterou lze připojit všechna potřebná měřící zařízení (MBUS slave), např. (nejen) elektroměry.

Výhodou MBUS sběrnice je její jednoduchost (dva dráty), odolnost a možnost práce na velké vzdálenosti.

Na MBUS sběrnici není nutné připojovat pouze vstupní (měřící) zařízení. Lze totiž připojit i výstupní prvky (např. reléové výstupy) - pro více informací kontaktujte výrobce. Takto lze elegantně vyřešit vzdálené vstupy (měření) i výstupy, přičemž vše je řízeno jedním SDS.


Další informace

Stránka se chystá.

SDS není v současné době v prodeji, pracuje se na vzorcích.