SDS MICRO: ST DP

Tato stránka platí pro SDS Druhé Produktové Řady (viz Seznam Všech SDS)


SDS MICRO ST DP

 • jednodeskový programovatelný dohledový a automatizační Ethernetový modul - Plug & Play
 • komunikace: nativně Ethernet 100 MBit/sec MDI/MDIX
 • webové rozhraní
 • programovatelnost
 • široký rozsah napájení
Jak toto SDS koupit ? Na eshopu www.onlinetechnology.cz !

SDS MICRO ST DP: Jedná se o aktualizaci modulu "SDS MICRO ST", kdy je zachována veškerá původní funkčnost a přitom jsou některé důležité vlastnosti rozšířeny a zlepšeny.

Všechny SDS MICRO, tedy původní verze "ST" a tato nová verze "ST DP", jsou funkčně záměnné (včetně vašeho programu v SDS-C).


Zapojení pinů desky SDS-MICRO-ST-DP

Nákres zde: (shodné s SDS MICRO ST)

Sds microst rev1 svorky.png


Změny (rozšíření) oproti modulu "SDS MICRO ST" jsou vyznačeny červeným textem.
 • Napájení
  • Připojit na svorky, modul umí pracovat s AC i DC napájením
  • Střídavé max 40Vac
  • Stejnosměrné max 65Vdc (vhodné pro 48Vdc telekom systémy)
 • Výstup DC napětí
  • Modul poskytuje výstup stejnosměrného napětí (a to i když je napájen ze střídavého)
  • K dispozici na svorkách GND a V+
  • Hodnota napětí přímo úměrná vstupnímu napětí po usměrnění a po průchodu pojistkou a filtry
 • Galvanicky izolované digitální vstupy
  • Čtyři zcela samostatné vstupy
  • Aktivace přivedením cizího napětí (aktivace teprve až od určeného napětí a proudu = zamezení falešné aktivace např. z indukce do drátů)
  • Signál předáván optočlenem (LED)
  • Určeno pro S0 signál, i pro běžné digitální signály (zap/vyp)
 • Reléové výstupy
  • Samostatná relé, každé s přepínacím kontaktem
  • Cívka relé bez ohledu na zvolené vstupní napájecího napětí (oproti předchozímu SDS MICRO ST, kde se musela relé volit dle napájení modulu, tady u ST DP už to není potřeba)
  • Maximální zátěž kontaktu je 35Vdc při 1A proudu (rezistivní zátěž)
 • Ethernet
  • 100Mbit/s, Auto-MDI/MDIX
  • maximální délka ETH kabelu je až 150 metrů
  • Připojení PE na kostru konektoru (odděleno od zbytku modulu), vhodné pro odvod přepětí
 • Měření DC napětí
  • Čtyři vstupy, všechny ale mají společnou zem (svorka AGND)
  • Rozsah určen odporovým děličem (lze změnit výměnou součástek)
 • Sběrnice 1-Wire
  • Viz popis na této wiki
 • Přímý digitální vstup Logic-S0
  • Galvanicky spojen s modulem
 • Sériová komunikace
  • COM1 - volbou osazení součástek buď RS232 nebo RS485 (i se zakončením linky 120R, a s klidovým napájením linky 485)
  • COM6 - UART CMOS-3V3 na pinheaderu
 • Silové výstupy
  • Galvanicky propojené s modulem, spínáno přes FET na svorku PGND
  • Výstup PWM přes FET (zapojení: pin PWM spíná na pin PGND)
  • Výstup PD0 přes FET (zapojení: pin PD0 spíná na pin PGND)
  • Výstup TOPB (PD1) jako CMOS-3V3 signál na pinheaderu
 • Záložní baterie
  • pro uchování stavu např. počítadel S0 nebo určených proměnných programu SDS-C, při výpadku napájení
  • udržení a aktualizace reálného času i při výpadku napájení (reálný čas udržován v chodu z baterie)
 • Reset do továrního nastavení
  • Jumper RSTD (aktivace: zkratem)


Zapojení varianty: COM1: RS485

Svorka SGND je referenční zem a musí být propojena s ostatními prvky (jejich GND) na sběrnici RS485.

Svorka A+ a B- a SGND jsou signály sběrnice RS485. Vodič SGND je "signal ground", tzn. společná zem pro prvky na sběrnici RS485.

Na modulu SDS-MICRO-ST-DP lze osadit rezistor R62 o hodnotě 120R a tím zakončit sběrnici RS485 (pouze je-li modul SDS-MICRO-ST-DP na jednom z jejich konců). Z továrny je tento rezistor osazen (pro variantu RS485).

Klidové napájení linky je realizováno pokud je osazen rezistor R61 - z továrny je také osazen, a neměl by být důvod jej odstraňovat (jen v případě že je na sběrnici více zařízení s obvodem klidového napájení).


Zapojení varianty: COM1: RS232

Neosazují se součástky pro RS485, to znamená R61 a R62 musí být neosazeny !

Signály linky RS232 jsou: na svorce 232-TX (stejná svorka jako B- pro RS485) a svorce 232-RX (stejná svorka jako A+ pro RS485), a signál SGND jako společná zem (signal ground).


Komunikační linka COM6

Komunikační konektor (pinheader) pro COM6 je zapojen shodně jako u SDS-MINI.

K dispozici je COM6-RX a COM6-TX pin (CMOS-3V3 úrovně), a dále pin PD1 (u SDS-MINI je označen PD0, ale - protože SDS-MICRO-ST-DP má PD0 využit pro výkonový FET switch, tak jsme na tento pinheader přivedli signál PD1). Také je k dispozici napájení +3V3 a GND, nicméně max. odebíraný proud je do 25mA.

Zapojení pinheaderu:

 • PIN 1 = GND
 • PIN 2 = +3V3 (výstup z desky SDS)
 • PIN 3 = nezapojen
 • PIN 4 = US6 RX (vstup do desky SDS) (CMOS 3V3)
 • PIN 5 = nezapojen
 • PIN 6 = US6 TX (výstup z desky SDS) (CMOS 3V3)
 • PIN 7 = nezapojen
 • PIN 8 = GPIO TOPB (CMOS 3V3) (obousměrný dle konfigurace) ... SDS-MICRO-ST-DP: připojen na signál PD1
 • PIN 9 = +3V3 (výstup z desky SDS)
 • PIN 10 = GND


Sběrnice 1-Wire

Klasicky vyvedená (jako u ostatních SDS) na konektor. Dále je možnost osadit 1x DS18B20 přímo na desku modulu SDS-MICRO-ST-DP. Napájecí napětí sběrnice je 3V3.


Vstup Logic-S0

Jeden z pinů společného konektoru (1-Wire a LS-0) funguje jako digitální vstup (CMOS-3V3 úrovně), a je galvanicky propojen s modulem SDS.


LED indikátory

 • Napájení (trvale svítí)
 • Provoz modulu (musí blikat)
 • RE1 (svítí při aktivním relé)
 • RE2 (svítí při aktivním relé)


SDS-C mapování

Úplné detaily viz SDS-C:_sdsc_sysp

 • RELAY 1 = sys[196] + sys[231] + sys[266]
 • RELAY 2 = sys[197] + sys[232] + sys[267]
 • PD0, TOPB = sys[301] + sys[302]
 • PWM = sys[191] + sys[192] + sys[193]
 • RS232 / RS485 = sys[48 .. 54]
 • OPTO1..4 = sys[151 .. 154]
 • AIN1..4 = sys[431 .. 450]
 • S0 tarif = sys[459]
 • S0 1..4 + LS0 = sys[460 .. 657] + sys[1792 .. 2047]
 • 1-WIRE (BUS A) = sys[310 .. 325] + sys[346 .. 347] + sys[350 .. 365] + sys[391 .. 406] + sys[800 .. 815] + sys[832 .. 847] + sys[864 .. 879] + sys[900 .. 915] + sys[940] + sys[950 .. 959]

Samozřejmě je zde i řada dalších sys[] které mají podstatný význam v rámci tohoto výrobku, výše jsou uvedeny ty kritické sys[] pro fyzické rozhraní SDS MICRO ST DP.