SDS PWM10

Popis

Modul SDS-PWM10 je určen jako samostatný převodník PWM signálu na galvanicky oddělené napětí 0V až 10V. Je určen pro připojení k výrobkům řady SDS, nicméně jej lze použít i samostatě.

Jak tento modul koupit ? Na oficiálním eShopu www.onlinetechnology.cz

Vlastnosti:

 • Pevné napájení 24Vdc (rozsah 24Vdc až 30Vdc) - pozor: nelze použít 12Vdc nebo AC napájení
 • Vstup PWM je galvanicky izolován od zbytku modulu (signál je přiveden na LED v optočlenu 6N137)
 • Vstup a výstup je plně izolován (je možnost použít dva samostatné zdroje, s oddělenou zemí)
 • Deska modulu je rozměry uzpůsobena pro montáž do DIN krabičky (takto je to i prodáváno na eshopu)
 • Výstupní napětí 0V až 10V závislé na PWM signálu (viz dále)
 • Minimální zatěžovací impedance je 10000 ohmů (10kOhm) - použití nižsí zatěžovací impedance není podporováno
 • Modul je přímo určen k připojení k výrobkům SDS (MICRO, MACRO)
 • Modul lze použít i s jakýmkoliv jiným zdrojem PWM signálu, který je schopný ovládat LED ve vstupním optočlenu modulu SDS-PWM10


Povolená zátěž je napěťový sledovač. Tento předpoklad splňují např. lineární aktuátory, které nastavují svou polohu podle napětí 0 až 10V, nebo typciky SSR relé.

POZOR! Minimální zátež výstupu module je 10kOhm. Pokud připojíte zátěž s menším odporem, dojde ke zmenšení původního rozsahu 0 až 10V na menší rozsah (např. 3 až 7V, ale to závisí na připojené nevhodné zátěži).

Pokud chcete řídit napětím 0 až 10V optotriak (tj. např. výkonové SSR), lze to také použít, ale pouze za předpokladu že externě připojíte sériový odpor pro omezení proudu do LED optotriaku (SSR). Pokud připojíte LED napřímo na výstupní svorky PWM10, tak právě ta LED bude svítit při jakémkoliv PWM signálu stále stejně - modul nebude schopný dodat jiné než jedno stále stejné napětí. Je to proto, že LED bez vhodného připojeného sériového rezistoru má na sobě konstantní napěťový úbytek, a ten vnutí modulu PWM10. Proto aby bylo možné LED ovládat (řídit její jas-svit, a tím např. ovládat otevření výkonového SSR), tak tam musí být správný rezistor v sérii s LED.

Konkrétní nastavení PWM generátoru je závislé na konkrétní aplikaci, různým způsobům připojení k různým modulům SDS atd. Ideálně je zapojit výstup modulu PWM10 na jeden z analogových vstupů zařízení SDS a zpětnovazebně řídit nastavení (střídu) PWM signálu.

Vhodný kmitočet PWM a napětí odpovídající jednotlivým nastavením střídy, se liší pro každý konkrétní případ - musíte si provést úvodní změření a nastavení pro danou konkrétní použitou zátěž ve vašem případě.

Příklad zapojení

Na obrázku je příklad zapojení SDS-MACRO popř. SDS-MICRO-E k výrobku SDS-PWM10, který je pak připojen ke generickému SSR relé.

Všimněte si rezistoru o hodnotě 430 ohmů, mezi výstupem SDS-PWM10 a vstupem SSR relé. Skutečná hodnota tohoto rezistoru bude záviset na vámi použitém SSR relé (nebo jiném spotřebiči, který bude řízen výstupem 0V až 10V ze SDS-PWM10).

SDS PWM-10 má několik vstupních svorek, jejich význam je vidět na obrázku níže. Prakticky se jedná o připojení LED v optočlenu v tomto výrobku, kdy vhodnou kombinací svorek určíte potřebný odpor sériového rezistoru, takže je možné použít široké napájecí napětí (lze připojit i SDS napájené 12V atd.).

Dále je na obrázku vidět použití dvou oddělených zdrojů (dva zdroje 24V). To ukazuje další vhodnou vlastnost výrobku SDS-PWM10, a tou je kompletní galvanické oddělení digitální (pwm) a analogové (0V až 10V) strany, což zabraňuje např. nežádoucím zemním smyčkám, a například to potlačuje to rušení vzniklé prací SSR relé.

Samozřejmě pokud není pro vaši konkrétní aplikaci galvanické oddělení potřebné, pak lze bez problému použít jeden zdroj (viz obrázek: spojte svorky PLUS na PLUS a MINUS prvního zdroje na MINUS druhého zdroje, přičemž nakonec tam bude jen jeden z původních dvou zdrojů).

Poslední informace se týká všech výrobků SDS, které mají univerzální napájecí vstup (jsou schopné pracovat s DC nebo AC napájením). U těchto výrobků není svorka GND propojena se vstupními svorkami pro připojení zdroje přímo, ale přes usměrňovací můstek. Pokud použijete DC napaječ, pak jednoduše propojte GND svorku s MINUS pólem zdroje, tak jak je to naznačeno na obrázku. Pokud však napájíte SDS ze střídavého zdroje (AC), pak budete muset doplnit schéma tak, aby byl správně uzavřen proudový okruh pro PWM výstup (viz obrázek: spíná svorku PWM na svorku GND) - v takovém případě bude nejlepší použít samostatný DC zdroj jen pro SDS-PWM10 (nakonec ten může být napájen jedině 24Vdc, nelze to napájet AC napětím).

And sds pwm10 usage.png

Připojení k SDS-MICRO-LIGHT

Ty výrobky SDS (tj. SDS MICRO LIGHT, LIGHT2, DIN co není E), které neobsahují tranzistor, který spíná svorku PWM na svorku GND, se k výrobku SDS-PWM10 připojují o trochu obtížněji:

Jde o to, že tyto výrobky mají na pin PWM přiveden přímo výstup procesorového chipu. Neopatrnou manipulací pak může snadno dojít ke zničení procesoru výrobku SDS, a tím je celý výrobek nepoužitelný.

Výrobky, které mají PWM vyveden přímo z procesoru, jsou určeny pro montáž do jiného zařízení, jako vestavný modul. Tam se předpokládá, že signál PWM bude další elektronikou v celém výrobku ješte zpracován a ochráněn, než bude poskytnut "ven". Typicky se jedná o připojení tranzistoru, podobně jako to již je hotovo u výrobků popsaných v předchozím textu.

Výstup PWM z procesorového chipu může být zatížen jen proudem max 4 mA, a napětí na tomto pinu odpovídá CMOS 3V3 logice. Proto je potřeba doplnit oddělovací tranzistor. Více informací např. na fóru.

Pokud potřebujete výrobek SDS a k němu jednoduše drátem připojit SDS-PWM10, pak si vyberte z nabídky SDS-MACRO nebo SDS-DIN-E - tam tyto záležitosti řešit nemusíte.

Ovládání PWM10

Výstup PWM10 je napětí, které je závislé na vstupním PWM signálu. Za předpokladu připojení k SDS, je tento PWM signál generován právě zařízením SDS.

Generování PWM signálu lze u SDS řídí ze tří směrů:

 • prostřednictvím webového rozhraní
 • prostřednictvím SNMP (OID write)
 • vlastním SDS-C programem

Rozsah výstupu PWM10 je 0V až zhruba 11.5V (což převyšuje 0-10V, a je to proto, aby se daly pokrýt ztráty na zátěži, popř. zamezit podregulování zátěže, pokud při 10V na vstupu nedává 100% - některá lowcost SSR relé).

PWM signál se nastavuje pomocí dvou proměnných - celkové frekvence generátoru, a pseudo-poměru (je použit z důvodů možnosti jemného krokování, kde přímé nastavování dute-cycle nemusí stačit).

Zde je příklad (tabulka): -todo-