SDS TTCPRO: GSM

Tato stránka platí pro SDS První Produktové Řady (seznam)

Popis

Jedná se o OPEN SOURCE (CC licence) doplněk výrobku SDS TTCPRO ST, viz stránka SDS TTCPRO: ST.

Tento konkrétní SHIELD je určen pro přímou realizaci rozšíření výrobku SDS-TTCPRO-ST-rev3.

Shield nabízí čtyři (wet) binární vstupy (při správném zapojení napájení shieldu a SDS pak i galvanicky oddělených) a GSM modul, připojený na sériovou linku procesoru v SDS.

Rozměr desky je stejný, jako je rozměr výrobku SDS-TTCPRO-rev3. Nic vám však nebrání si rozměr (Dimensions) zvětšit dle potřeby. Důležité je jen zachovat správné vzájemné rozmístění všech propojovacích bodů pro SDS-TTCPRO-rev3.

SHIELD může být umístěn nad deskou SDS-TTCPRO-rev3 (sandwich), nebo také pod ním (pak se SDS-TTCPRO-rev3 "nasazuje" na SHIELD).

Jak tento modul koupit ? Na oficiálním eShopu www.onlinetechnology.cz - speciální objednávkou přes email

Foto

Sds shield ttcpro gsm.jpg


Detaily

Shield je z části zapojen jako SDS TTCPRO: 8in2out (z hlediska optovstupů), a z druhé části ho tvoří GSM modem s potřebným příslušenstvím.

PROPOJENÍ S DESKOU SDS

Pájecí plošky na desce:


 • JP6: PD0 - (SDS vstup) status (připojeno na GSM modul) (invertováno)
 • JP6: PD1 - (SDS výstup) powerkey (připojeno na GSM modul) aktivace = zápis log.1 v SDS)
 • JP6: PD2 - (SDS vstup) ring indicator (připojeno na GSM modul) (invertováno)
 • JP6: PD3 - nepoužito
 • JP6: PD4 - (SDS vstup) OPTO vstup "5"
 • JP6: PD5 - (SDS vstup) OPTO vstup "6"
 • JP6: PD6 - (SDS vstup) OPTO vstup "7"
 • JP6: PD7 - (SDS vstup) OPTO vstup "8"


 • JP5: +3V3 - nezbytné
 • JP7: GND - nezbytné


 • JP9: RXD - připojeno na GSM modul (do SDS-RxD posílá GSM modul data)
 • JP9: TXD - připojeno na GSM modul (z SDS-TxD dostává GSM modul data)
 • JP9: GND - nezbytné
 • JP9: R-DIR - nepoužito


 • JP11: celé nepoužito, nemusí se propojovat (popř. jen GND pin)


 • JP12: POWER- a
 • JP12: POWER+ - propojte pouze pokud chcete napájet SHIELD z desky SDS (tj. pokud bude společný vstupní napájecí konektor na SDS)


Procesor na desce SDS může přímo správně komunikovat s GSM modulem - propojení desek SDS a SHIELD-GSM se provede přímo podle popisek na obou deskách.

Správnost činnosti GSM modulu lze kontrolovat sledování LED označené jako "NETWORK".


Popis prvků na desce:

Sds ttcpro shield gsm schema CZ 1.jpgObsluha GSM modemu se provádí pomocí běžných AT příkazů, pro detaily viz PDF dokumentace k GSM modulu.

GSM modem je potřeba zapnout pomocí signálu "powerkey" a jeho stav lze sledovat čtením signálu "status". Vše se dá jednoduše provést vlastním SDS-C programem. Viz vzor.

Na SHIELD desce je dále k dispozici držák na SIM kartu a šroubovací konektor pro externí anténu (ta je vždy vyžadována, bez antény může dojít k poškození GSM modulu).


Napájení

Napájení lze provést přímým specifickým připojením k SDS-TTCPRO desce, nebo pomocí ARK svorkovnice na SHIELD desce. V každém případě je GND na SHIELD desce přímo propojeno s GND na SDS-TTCPRO (a také s kostrou konektoru pro anténu).

Maximální napájecí napětí: 39V

Odběr proudu v klidovém režimu (GSM síť je připojena, neprobíhá vysílání): bude teprve uvedeno

Špičkový odběr proudu (GSM síť je připojena, probíhá vysílání TDMA): viz datasheet GSM modulu


Napájecí zdroj musí být schopen pokrýt krátké odběrové špičky (proudové pulzy).

Pozor! maximální použitelné napětí pro tento SHIELD, neumožňuje použití napájení prostřednictvím ActivePoE (tzn. pokud má být SDS-TTCPRO napájeno přes ActivePoE a připojeno k tomuto GSM SHIELD, tak se nesmí napájení (+ vodič v JP12) propojit, a GSM SHIELD se musí napájet z externího zdroje).


Optické vstupy

Volitelně lze osadit čtyři optické vstupy, přičemž každý má svou svorkovnici.

Pokud požadujete plné galvanické oddělení napájení optických vstupů od napájení zbytku modulu (které je přes GND vždy propojeno s deskou SDS), pak odstraňte součástky: "Rgo" a "Dgo", a přiveďte si oddělené napájení na samostatné pájecí plošky na desce.

Pozn.: na desce GSM SHIELD nejsou jakékoliv dodatečné výstupy (relé atd.).


Připojení TTCPRO SHIELDu k jiným deskám SDS

Na obrázku je příklad připojení SDS TTPRO GSM SHIELD desky k desce SDS MICRO LIGHT.

SDS gsmshield example connection 1.gif

Podobně lze připojit GSM SHIELD i k jiným SDS modulům - vždy je potřeba dodržet přivedení GND, +3V3, RxD a TxD v úrovních CMOS 3V3 (tedy NIKOLIV jako RS232) a nakonec pin PWRKEY (odpovídá PD1 na SDS TTCPRO GSM SHIELD) který je použit pro úvodní zapnutí GSM modulu (toto lze provést i ručně krátkým zkratováním propojky SJ2, pokud pouze provádíte testy).