SDS TTCPRO: ST

Tato stránka platí pro SDS Druhé Produktové Řady (viz Seznam Všech SDS)

SDS TTCPRO ST

 • jednodeskový Ethernetový modul - Plug & Play
 • komunikace: nativně Ethernet 100 MBit/sec MDI/MDIX + ActivePoE
 • webové rozhraní
 • programovatelnost

Toto SDS je aktuálně v prodeji.

Jak toto SDS koupit ? Na oficiálním eShopu www.onlinetechnology.cz

Toto zařízení z řady SDS lze na první pohled uvést jako velmi vylepšené SDS MICRO LIGHT, s tím, že TTCPRO bylo primárně připraveno pro dohledy racků v datových centrech (kde už ve stovkových sérií pracuje).

První prototyp byl označen jako "SDS TTCPRO ST rev1" (dokumentace je na odkazované stránce). Ten byl vyráběn jen velmi krátce, protože byl na základě zkušeností inovován. Následovala revize 2, která se však vyrobila jen v ověřovací sérii několika kusů (a která, spolu s rev1, není dále podporována). Ta byla také inovována.

Tato stránka popisuje finální prodejní verzi SDS TTCPRO ST rev3.

Zásadní vlastnosti:

 • nativní 100 MBit/s Ethernet (lze přímo připojit do 10, 100 i 1000 MBit/s switche)
 • nový SoC (System on Chip) (dvojnásobná rychlost procesoru a paměť oproti SDS MICRO)
 • 802.3af Active PoE - CLASS 1
 • Active PoE využívá správným způsobem všechny čtyři páry v Eth kabelu
 • napájení lze provést i přes JACK nebo ARK svorky (Active PoE není výhradní možnost)
 • osm GPIO pinů vyvedených z procesoru na pájecí plošky (CMOS 3V3) (určeno pro sandwich desku)
 • sériová linka UART vyvedená na pájecí plošky (CMOS 3V3)
 • dva MOSFET tranzistory spínající výstupy na GND (použití např. pro spínání externích malých relé)
 • čtyři spínací vstupy přes RJ6 (lze přímo použít pasivní spínače)
 • konektor pro připojení DS18B20 čidel (1-Wire sběrnice)
 • dvě 3mm LED (napájení, provoz procesoru) (lze osadit kolmé LED v plastovém držáku, podle krabičky)


And sds ttc preview.gif


 • možnost připojení SHIELD desky s GSM modemem
 • možnost připojení SHIELD desky s rozšiřujícími vstupy a reléovými výstupy


Specifika pro zařízení SDS TTCPRO ST

Oproti všem ostatním zařízením SDS jsou osazeny širší konektory RJ6 místo úzkých RJ4. Zapojení 1-Wire konektoru je také jiný. Počet použitých pinů je stejný (4). U výrobků SDS tedy máme dva typy konektorů pro sběrnici 1-Wire: "úzký" a "široký", kde každý je elektricky zapojen jinak !

Deska SDS-TTCPRO-ST je osazena držákem Li baterie rozměru CR2032. Tato baterie napájí zálohovanou paměť RAM, ve které jsou uloženy poslední stavy vstupů a všechna další konfigurace (takže např. nepřijdete o počítadla S0 při krátkém výpadku napájení).

GPIO piny PD0 až PD7 jsou rozšířením možností desky SDS-TTCPRO-ST. Tyto piny lze jednotlivě nastavit jako vstupní nebo výstupní. Při jejich použití dejte pozor na provozní parametry (CMOS 3V3 logika) a na to, že jsou přímo připojeny do procesoru. Typickým použitím je připojení sandwich desky s relátky, nebo rozšíření vstupů.


DPS

Rozměr DPS (137x67 mm) a rozmístění děr pro šrouby odpovídá plastové krabičce U-KP42 (přesah konektorů pro přední panel je 3mm, kvůli zarovnání s vnější stěnou krabičky). V této krabičce je SDS-TTCPRO-ST prodáváno.

DPS je vybavena řadou doplňkových děr pro M3 plastové šrouby. Můžete toho využít jedna pro montáž do jiné krabičky, nebo pro připevnění sandwichové tzv. SHIELD desky s vlastní doplňkovou elektronikou.

Výkres DPS (revize 2) s označenými základními prvky (konektory) je na následujícím obrázku: And sds ttc rev2.gif


Aktivní PoE

Aktivní PoE (Power over Ethernet) je způsob napájení zařízení, kdy napájecí napětí je přenášeno přes Ethernetový kabel, takže není potřeba tahat ještě další, samostatný, napájecí kabel.

Zařízení SDS-TTCPRO-ST tak můžete připojit jediným kabelem, který přenese současně data (Ethernet) a napájení zařízení SDS-TTCPRO-ST.

Podmínkou je, že protistrana (switch, do kterého tento Ethernetový kabel připojíte), podporuje Active PoE, podle standardu 802.3af.

Zařízení SDS-TTCPRO-ST se hlásí jako PoE zařízení CLASS 1 - tato třída určuje maximální odebíraný výkon, který zařízení SDS-TTCPRO-ST může po napájecím zařízení chtít.

Napájení, získané pomocí Active PoE, je využito zařízením SDS-TTCPRO-ST pro všechny vnitřní části zařízení, a současně také pro napájení vstupů a výstupů zařízení (opto (binární) vstupy, sběrnice 1-Wire, atd.). Při připojování externích komponent dbejte na to, aby nedošlo k překročení maximálního odběru, protože potom může dojít k odpojení SDS-TTCPRO-ST napájecím zařízením (switchem) z důvodů překročení odběru.

Pozn.: Pokud chcete použít tzv. Passive PoE (pasivní PoE), pak potřebujete externí splitter, který se připojí před zařízení SDS-TTCPRO-ST. Tento splitter rozdělí Ethernetový kabel na datové vodiče a napájecí vodiče, přičemž do Ethernetového konektoru zaříze SDS-TTCPRO-ST se připojí výstup ze splitteru, tj. jen datové vodiče. Zařízení SDS-TTCPRO-ST v takovém případě pak nevyužívá Active PoE, ale je napájeno pomocí samostatných svorek, které jsou u zařízení SDS-TTCPRO-ST k dispozici. Na tyto svorky připojíte právě výstup napájení (napájecí vodiče) získaný tímto splitterem. Některé splittery nabízejí přímo JACK konektor, který připojíte do JACK zásuvky na SDS-TTCPRO-ST. Toto je však jen okrajová záležitost, protože pro SDS-TTCPRO-ST není nutné využívat Passive PoE když je k dispozici oficiální Active PoE.

Popřípadě je možné provést poměrně jednoduchou HW úpravu osazení desky SDS-TTCPRO-ST (vyjmutí obvodu ActivePoE a vložením zkratovací propojky), čímž se ActivePoE změní na PassivePoE (stále bude fungovat po všech čtyřech párech, ale už tam nebude ActivePoE protokol).


Zapojení konektorů

Napájecí JACK: na DPS je samice, střední pin je PLUS pól, obal je mínus pól. Napájecí ARK svorka: svorka PLUS a svorka MINUS je označena potiskem na DPS.

RJ6 pro pasivní vstupy: dva vstupy na každý RJ6 konektor, aktivace vstupu galvanickým spojením dvou odpovídajících pinů.

 • pin 1 - GND
 • pin 2 - vstup 1 (nebo 3) (aktivní spojením na pin 1)
 • pin 3 - GND
 • pin 4 - vstup 2 (nebo 4) (aktivní spojením na pin 3)

Místo dvou RJ6 konektorů lze alternativně osadit ARK svorkovnici (6 pinů). Zapojení alternativní ARK svorkovnice:

 • pin 1 - vstup 1
 • pin 2 - GND (pro vstup 1 a 2)
 • pin 3 - vstup 2
 • pin 4 - vstup 3
 • pin 5 - GND (pro vstup 3 a 4)
 • pin 6 - vstup 4

RJ6 pro 1-Wire sběrnici: (pozor jiné zapojení než ostatní zařízení řady SDS !)

 • pin 1 - GND
 • pin 2 - data sběrnice 1-Wire
 • pin 3 - napájení sběrnice 1-Wire (+3V3 jištěné samovratnou pojistkou)
 • pin 4 - vstup LOGIC-S0 (pátý binární vstup, galvanicky neoddělený)

Detaily využití sběrnice 1-Wire: viz jiná část této WiKi.

RJ8 pro Ethernet:

 • pin 1 a pin 2 - první pár, využitý pro data a pro Active PoE
 • pin 3 a pin 6 - druhý pár, využitý pro data a pro Active PoE
 • pin 4 a pin 5 - třetí pár, impedančně zakončeno, využitý pro Active PoE
 • pin 7 a pin 8 - čtvrtý pár, impedančně zakončeno, využitý pro Active PoE

Ethernet lze připojit k 10 MBit/s, nebo 100 MBit/s nebo 1000 MBit/s switchi nebo jinému zařízení. SDS-TTCPRO-ST podporuje auto negociaci rychlosti (výchozí je 100 MBit/s rychlost), a zařízení SDS-TTCPRO také současně podporuje auto mdi/mdi-x funkčnost (automaticky určí přímý-křížený kabel). Napájení Active PoE je dostupné pro všechny varianty rychlostí, napájecí zařízení musí podporovat standard 802.3af .

JP8: jumper pro funkci RSTD (Reset to Defaults), standardní funkce jako u všech výrobků SDS

Pájecí plošky na DPS

JP7: dva piny GND

JP5: dva piny +3V3 (pozor, maximální odběr proudu je omezen, při překročení odběru se vypne zdroj celého zařízení SDS-TTCPRO-ST)

JP6: osm pinů (piny PD0 až PD7, CMOS 3V3 úrovně, bez ochrany - připojeno přímo na piny procesoru)

JP9: čtyři piny (GND, UART RX, UART TX, DIRECTION) (CMOS 3V3 úrovně, bez ochrany - připojeno přímo na piny procesoru)

JP11: tři piny (GND, MOSFET 1, MOSFET 2) (samostatně spínané piny, každý přes BSS138 na GND)

JP12: připojeno na ARK svorky (a JACK konektor) - určeno pro napájení SHIELD desky z těchto konektorů (nebo obráceně, pro napájení SDS-TTCPRO-ST desky ze SHIELD desky)

JP1: napájecí napětí kombinované z ARK/JACK a ActivePoE obvodu, pouze pro napájení SHIELD desky (nelze použít opačně, tj. pro napájení desky SDS-TTCPRO-ST ze SHIELD desky)

Pájecí plošky jsou především určeny pro připojení tzv. "SHIELD desky" s doplňkovou uživatelskou elektronikou. Např. můžete pomocí GPIO pinů ovládat relátka, nebo částí pinů ovládat relé a část využít pro vstupy atd.


Firmware

Aktuální firmware je k dispozici od prosince 2012 do dnes. Aktualizace jsou pravidelně vydávány, viz jiná stránka na této WiKi.

MIB soubor je k dispozici na příslušné stránce této WiKi.


SDS-C mapování

Úplné detaily viz SDS-C:_sdsc_sysp

 • JP11 FET 1 = sys[196] + sys[231] + sys[266]
 • JP11 FET 2 = sys[197] + sys[232] + sys[267]
 • PD0 .. PD7 = sys[301] + sys[302]
 • PWM1 = sys[191] + sys[192] + sys[193]
 • PWM2 = sys[191] + sys[194] + sys[195]
 • PWM3 = sys[186] + sys[187] + sys[188]
 • PWM4 = sys[186] + sys[189] + sys[190]
 • JP9 COM1 (UART) = sys[48 .. 54]
 • OPTO1..4 = sys[151 .. 154]
 • S0 tarif = sys[459]
 • S0 1..4 + LS0 = sys[460 .. 657] + sys[1792 .. 2047]
 • 1-WIRE (BUS A) = sys[310 .. 325] + sys[346 .. 347] + sys[350 .. 365] + sys[391 .. 406] + sys[800 .. 815] + sys[832 .. 847] + sys[864 .. 879] + sys[900 .. 915] + sys[940] + sys[950 .. 959]
 • SJ1 (CFG1), SJ2 (CFG2) = sys[675 .. 676]

Samozřejmě je zde i řada dalších sys[] které mají podstatný význam v rámci tohoto výrobku, výše jsou uvedeny ty kritické sys[] pro fyzické rozhraní SDS TTCPRO ST.